RSS Feed

Tag Archives: vaksiner

Legemidler og risikovurdering

Det er én ting som forundrer meg mer enn noe annet, nemlig at behovet for å forsvare legemiddelindustrien er så stor at vi uten å blunke aksepterer storstilt korrupsjon.

Reaksjonene jeg får når jeg diskuterer medisiner generelt, og i særdeleshet vaksiner, minner mye den atferden en ser i fotball. Det har utviklet seg en type forventninger og atferd der det ikke finnes noen akseptabel grunn for å falle. Hvis en spiller går i bakken viser motspillerne ofte et så aggressivt kroppsspråk at det nesten ser ut som opptakten til et barslagsmål. Alt er filming, og de godtar heller ikke at en av og til kan miste balanse, gli e.l. Det minner meg om medisin/vaksinedebatten på den måten at pro-vaksinerne har gravd seg dypt ned i skyttergravene, og alt annet enn en uforbeholden hyllest til legemiddelindustrien blir sett på som anti-vitenskap, konspirasjonsteoretisk og en trussel mot resten av befolkningen. Jeg vil likevel hevde at det, som i fotballen, noen ganger er naturlig med en annen vurdering enn den menneskene i skyttergravene har.

Jeg er i utgangspunktet ikke en ren vaksinemotstander, men når jeg vet hvor mye juks (publikasjonsskjevhet og korrupsjon) det er i legemiddelindustrien kan jeg ikke unngå å være litt skeptisk. Det har bl.a. sammenheng med at vaksiner ofte presenteres som en garanti mot sykdom, men virkeligheten forteller oss at det på langt nær er så enkelt.

Det blir ikke snakket så mye om hvorfor vaksinen ikke alltid virker. Det kan være flere grunner, og vaksinen er bl.a. avhengig av at mottakeren har et sterkt immunforsvar, noe som kanskje ikke er tilfellet hvis mottakeren har HIV, diabetes, tar steroider eller har for lite hvite blodlegemer. Det siste kan forekomme hvis en f.eks. har en virusinfeksjon, kreft, autoimmune sykdommer (f.eks. MS og leddgikt) eller tar visse medisiner (bl.a. antibiotika).

Legemidler blir målt mot et endepunkt og ulike studier kan ha ulike endepunkt. Det er mange som får symptomer på sykdom selv om en lab-test ikke kan bekrefte smitte. Amerikanske CDC skrev om et kikhoste-utbrudd i en barnehage som tydet på at vaksinen ikke var så effektiv som tidligere antatt. Utbruddet startet med at en 1-åring fikk en laboratorie-bekreftet smitte, og i løpet av de neste 5 månedene oppfylte ytterligere 26 elever (22 %), 2 lærere og 11 familiemedlemmer den nasjonale definisjonen for kikhoste. Det var bare 5 elever som ikke hadde fått alle dosene med kikhostevaksine, og i et klasserom der alle elevene hadde fått alle vaksinedosene nærmet smitten seg 50 prosent.

Avisa The Sacramento Bee skriver om kikhostevaksinen i Whooping cough vaccine failing for many patients, og Kate McAuley, Programdirektør for overførbare sykdommer ved Sacramento County Public Health Department, uttalte bl.a. at «children who were vaccinated did not receive the protection desired. The vaccine last two to three years.» Dette har blitt et velkjent fenomen i USA. Det er mange som skylder på vaksineskeptiske foreldre når det blir et utbrudd, men det er stadig flere saker som viser at vaksiner gir en falsk trygghet. En studie fra The New England Journal of Medicine viste at risikoen for å bli smittet økte med 42 prosent per år etter den femte dosen.

Det er veldig tette bånd mellom legemiddelfirmaene og de som anbefaler eller godkjenner vaksinene. Dette er kanskje ikke ulovlig, men i det minste veldig betenkelig. Amerikanske barn får 55 vaksinedoser de første seks leveårene, og den mest siterte forsvareren av vaksinesikkerhet, Paul Offit, har sågar hevdet at spebarn kan få 10 000 vaksiner på én gang uten at det skader dem. American Acedemy of Pediatrics mottar ifølge CBS News store pengesummer fra firmaene som lager vaksiner. Norske myndigheter har investert store summer i legemiddelfirmaer som Novartis og Roche Holding, samtidig som de godkjenner de medisinene disse firmaene vil selge i Norge. Dette er heller ikke ulovlig, men det høres ut som en betydelig interessekonflikt. Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk, er en av flere som har kritisert de vurderingene WHO og Norge gjorde vedrørende svineinfluensaen for noen år siden. Problemet var at vaksinen var lite utprøvd, mens norske myndigheter mente den var effektiv.

Grunnen til at jeg skriver om vaksiner er de såkalte underliggende tilstandene. Jeg kjenner til flere tilfeller av vaksineskader. Jeg kjenner også til flere tilfeller der det ble lagt et sterkt press på foreldrene for å starte ulike typer medisiner på barna deres, ikke fordi de var sikre på at det ville hjelpe, men bare fordi de ville prøve. Det er noe som skurrer når fagfolk vil bruke barn i et eksperiment.

Underliggende tilstander vil si at barnet har en tilstand som kan bli mye verre. Det betyr ikke nødvendigvis at en må holde seg vekke fra vaksinene og medisinene, men en må være klar over at det er en risiko. Legemiddelfirmaene som finansierer forskning har ikke levert overbevisende resultater som viser at det er hvert risikoen for alle. Det hadde kanskje hjulpet hvis de ikke utviklet produkter etter Microsoft-modellen, d.v s. at de lager en lang rekke oppdateringer før vaksinen holder løftene sine. Jeg erkjenner at vaksiner har en effekt, selv om den ikke er så god som mange tror. Jeg hadde likevel sett at problemet med underliggende tilstander ble en del av debatten. Jeg er opptatt av at barn som vokser opp med utfordringer ikke får flere.

Reklamer

En offentlig pusher

Jeg var inne på i Velg autister inn på Stortinget at autister, ifølge en noe besynderlig forskning, er litt forsiktige og trenger mye informasjon før de trekker en slutning. Jeg vet ikke om det er et utslag av denne reflekterte holdningen, men jeg har uttrykt en viss skepsis til medisiner og vaksiner i tidligere innlegg. Det er ikke mer rom for debatt i Norge enn at samfunnet raskt gir deg et stempel som en konspirasjonsteoretiker og en bakstrebersk motstander av vitenskap hvis du sier slike ting. Jeg mener likevel at det er nettopp det jeg ikke er.

Jeg reagerer når ansatte i helsevesenet, enten det er spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten, noen ganger ikke informerer om risikoen ved å ta en bestemt medisin, og noen ganger pusher de regelrett drugs. Jeg kjenner til eksempler på at ADHD-medisiner og psykotropiske medisiner (psykiatriske medisiner som midlertidig påvirker humør og atferd) ukritisk blir anbefalt barn. Holdningen min er at medisiner bør brukes når det er verdt risikoen, men det blir naivt å tro at det aldri er en risiko forbundet med å ta medisiner.

En av de tingene det så og si aldri blir informert om er risikoen for mitokondrielle skader. Mitokondriene blir kalt for kroppens kraftverk fordi mitokondriene, som finnes i hver eneste celle i kroppen, omdanner maten til en form for energi som kroppen kan bruke. Mitokondriene er også involvert i flere andre stoffskifteprosesser i cellene. Denne type skader kan enten føre til at cellene ikke fungerer like bra som tidligere, eller at de dør. Det høres ut som den type informasjon jeg vil ha tilgang til før jeg tar en avgjørelse.

Det finnes ingen behandling, men mosjon og god ernæring kan hjelpe for noen. I følge studien Drugs interfering with mitochondrial disorder kan det hjelpe å slutte med de medisinene som kan skade mitokondriene. Det er derfor jeg har skrevet i flere innlegg at en bør vurdere risikoen opp mot effekten. Jeg har sett barn med alvorlige ADHD-symptomer med og uten medisiner, og jeg forstår hvorfor mange foretrekker medisiner. Det er vanskeligere å forstå hvorfor noen insisterer på medisiner i milde tilfeller. Hvis barnet har konsentrasjonssvansker, men ellers en atferd som er innenfor det mange oppfatter som normalt, er det ikke sikkert at medisiner er det beste.

Skader på mitokondriene er relevant for en rekke tilstander, bl.a. bipolar lidelse, depresjon, epilepsi, autisme, diabetes, arteriesykdommer og fibromyalgi. Det er ikke alltid noe som bare skjer, men medisiner har blitt pekt på som en årsak. Det har vært noen studier som peker i den retningen, men det er rart at det ikke er større interesse for å finne ut mer. Anklagen rammer bl.a. psykotropiske medisiner, epilepsimedisiner og hjertemedisiner. Jeg sier for all del ikke at folk skal slutte å ta medisner, og spesielt når det gjelder hjertemedisiner er det snakk om varierende toksisitet. Poenget mitt er at det er et stort fokus på at vi kan la barn starte med temmelig sterke medisiner og gå på dem hele livet. Det er ingen risiko og derfor er det heller ikke nødvendig med noen form for tilbakeholdenhet. Det er den holdningen jeg er uenig i.

Kosthold er en del av behandlingen for vår del. Det gjør at behovet for medisiner er mindre og at de medisinene vi bruker fungerer bedre.

Jeg har tidligere vært inne på at studier fra både USA og England viser at det er vanskelig å skille noen diagnoser, f.eks. ADHD og autisme. En artikkel i Scientific American viser til en studie som konkluderte med at mindre enn halvparten av de som hadde diagnosen bipolar lidelse faktisk hadde denne diagnosen. Artikkelen i Scientific American var et svar på et spørsmål fra ei kvinne som jobbet med fosterbarn. Hun hadde sett barn ned til seks år som fikk psykiatriske medisiner, og hun lurte på om det var tilrådelig å gjøre det med så små barn. Svaret fra psykologen Ellen Hendriksen var ærlig, for hun svarte at de rett og slett ikke vet. Det høres ut som at barn er med på et eksperiment eller en studie der en skal finne ut om medisinen har noen virkning.

Jeg skal ikke komme inn på alle bivirkningene her, men det blir advart mot å bruke ADHD-medisiner hvis en har en underliggende tilstand som epilepsi eller hjertefeil. Hvis en har epilepsi har det i det minste betydning for hvilken type ADHD-en vil eksperimentere med. Jeg har hørt om tilfeller der det blir lagt press på foreldre for å prøve medisiner bare for å prøve det, og det uten at sykehuset har foretatt en grundig utredning for underliggende tilstander. Det blir sagt at risikoen er veldig lav, men jeg synes likevel norske myndigheter bør få fram at det er en risiko.

VG skrev i 2006 om at to tenåringer overlevde hjertestans som ble forårsaket av ADHD- medisinen de gikk på (økt blodtrykk og hjertefrekvens er to av bivirkningene). CBS News skrev det samme året at 25 døde og ytterligere 54 fikk alvorlige hjerteproblemer i USA etter å ha tatt ADHD-medisiner mellom 1999 og 2004. Barn stod for henholdsvis 19 og 26 av individene i de to statistikkene. Dette er kanskje ikke store tall i et land med godt over 300 millioner innbyggere, men det viser likevel at den offisielle versjonen om trygge medisiner har ei mørk side vi ikke snakker om.

Jeg er i utgangspunktet ikke en vaksinemotstander, men det er et tilsvarende problem der som med medisiner. Det er ingen som har fokus på underliggende tilstander. Hannah Poling fra USA utviklet seg normalt, men dette forandret seg etter vaksinene hun fikk da hun var 19 måneder gammel. Hun fikk diagnosen autisme da hun var to år gammel og fikk en stor erstatning fra vaksineskadefondet sju år seinere. Det skal ha vært fordi vaksinen forverret den underliggende mitokondriesykdommen hun hadde. Dette resulterte i symptomer som tilfeldigvis var identiske med autismesymptomer.

Det har vært flere tilsvarende saker der barn fikk store summer fra vaksinskadefondet, selv om det ble poengtert at vaksinen ikke forårsaket autisme. Det er forsåvidt ikke så interessant hva vaksinen gjorde. Poenget er at en ukritisk tro på at vaksiner og medisiner ikke innebærer noen risiko i det hele tatt blir å lyge til befolkningen, og det burde ikke norske helsemyndigheter gjøre.

Det er vanskelig å sette rett diagnose, ikke minst når vi snakker om psykisk sykdom. Depresjon kan ikke bare være bipolar lidelse, men hypotyreose (lavt stoffskifte), diabetes og kronisk utmattelsessyndrom. Hvis en har en underliggende tilstand bør en kanskje vurdere om det er like mye å hente på å behandle den. Jeg er hverken anti-medisiner eller anti-vaksine, men jeg er absolutt en motstander av en blind, godtroende holdning til at myndighetene alltid tar de rette avgjørelsene på mine vegne. Bare som en kuriositet, Roch Holding og Novartis er på lista over de sju største aksjeinvesteringene til Oljefondet. Den ene er mest kjent for Tamiflu og den andre produserer Ritalin. Er det bare jeg som synes det er litt rart at norske myndigheter investerer i de samme selskapene som trenger deres godkjenning?

Drug-induced mitochondrial toxicity

Medication-induced mitochondrial damage and disease

Mitochondrial toxicity of antiepileptic drugs and their tolerability in mitochondrial disorders

Mitochondrial toxicity of cardiac drugs and its relevance to mitochondrial disorders

25 died from adhd drugs

Vaccine court award millions to two children with autism

En giftig barndom

ingredienser til hjemmelaget deodorant

Vi blir fortalt at vi kan få i oss ubregrensede mengder aluminum, men stadig flere klassifiserer dette som et tungmetall. Aloe Vera gel, kokosolje, jojoba olje, glyserol, eukalyptusolje, peppermynteolje og kamilleolje kan brukes i en deodorant uten aluminum .

VG skrev for et år siden om at flere store butikkjeder, som Tanum, TGR og Notabene, solgte produkter til barn som inneholdt farlige stoffer som ftalater, klorparafiner og kadmium.

Butikkene fjernet disse fra hyllene, men en kan lure på hvor mye gift barn blir utsatt for. Miljødirektoratet og Forbrukerrådet har ikke mulighet til noe annet enn stikkprøver, men de finner farlige og ulovlige stoffer hver gang. Det er egentlig umulig å vite om varen en kjøper er trygg, og butikkene kan heller ikke være trygg på at produsenten har gjort sitt ytterste for å lage ufarlige produkter.

Kjemikaliene diskriminerer ikke, men det er liten tvil om at barn er mest utsatt. Vi får i oss en coctail av kreftfremkallende og hormonforstyrrende kjemikalier fra leker, klær, elektronikk og andre varer. Dette kommer i tillegg til skadelige stoffer vi får i oss fra andre kilder. Maten tar f.eks. opp i seg det som finnes i naturen samtidig som Mattilsynet de siste årene har gått inn for å tillate mer sprøytemiddelrester i korn, frukt, grønnsaker og bær. Dette blir gjort for å hindre at insekter, sopp og ugress gir mindre avlinger.

Det har blitt skrevet og sagt mye om vaksiner, og hvis en holder seg til fakta har hverken motstandere eller forkjempere helt rett. De som forsvarer den legemiddelindustrien som gjentatte ganger blir tatt og dømt for korrupsjon og publikasjonsskjevhet mener at vaksiner er helt ufarlige. Jeg er mer opptatt av at bl.a. USA har et vaksineskadefond, og de innrømmer at vaksiner kan forverre underliggende tilstander. Det er grunnen til at noen får en skade med de samme symptomene som autisme. De fleste tåler vaksiner, men noen har en genetisk predisposisjon som gjør dem utsatt. Samme hva en mener om vaksiner er det ingen tvil om at vi blir presset til å ta en del vi ikke trenger. Husker du svineinfluensaen? Det norske oljefondet har investert mye i firmaet som lager Tamiflu. De kommer neppe til å kritisere den industrien som sier at vi trenger denne medisinen. Det kanskje mest skremmende er at samme hvor mange ganger legemiddelindustrien viser at den utelukkende tenker profitt, og ikke bryr seg om den dreper pasientene, svarer vi med å gi den mer tillit. Jeg tror ikke det er noen andre som kan gjemme seg bak vitenskapen eller sannheten i like sterk grad.

Problemet er at det er sannsynligvis ikke en dritt vi kan gjøre med det, men jeg prøver så godt det lar seg gjøre å velge det rene alternativet.

Vaksineløgnen

Jeg har skrevet en del om vaksiner tidligere. Dette er nok et emne vi aldri blir kvitt, men jeg føler nok at vi har for stor tro på disse sprøytene. Jeg har i noen av de tidligere innleggene nevnt adjuvantene som blir brukt, spesielt kvikksølv og aluminium. En adjuvant blir brukt i vaksiner for å forsterke effekten av virkestoffet.

Jeg tenker om dette som en forsvarsadvokat. Det er snakk om å vurdere tillit, og om det er noe som taler for en tvil. Jeg tror det er det, og hvis noen lyger én gang, blir det verre å stole på den personen igjen. Det er sånn jeg ser på legemiddelindustrien også. Jeg fant noen flere saker i dag som gir grunnlag for en viss usikkerhet.

Det mange ikke tenker så mye over er at en vaksine ikke garanterer at en ikke blir syk, eller at en ikke smitter andre. Dette er en kort artikkel som siterer en rapport etter et utbrudd av meslinger i New York i 2011 (linken under citations). Den første som ble smittet hadde fått to vaksiner mot meslinger. Hun smittet fire andre, to som hadde fått to doser MMR-vaksine og to som hadde testet positivt for antistoffer. Vaksine garanterer med andre ord hverken at en ikke blir smittet eller at en ikke smitter andre.

Dette er en studie der de undersøkte urinen til voksne og barn som hadde fått meslingevaksine. Testperioden gikk over 14 dager etter at de hadde fått vaksinen, og resultatet ble at 10 av de 12 barna som deltok og alle 4 av de såkalt unge voksne hadde viruset i urinen sin opp til to uker seinere. Dette er ganske alvorlig når vi vet fra utbruddet i New York at en kan bli smittet selv om er vaksinert.

Den nyeste vaksinen i vaksineprogrammet skal gjøre babyer immune mot rotaviruset eller vanlig omgangssyke. Dette smitter vanligvis gjennom kontakt med avføring, og kan derfor lett unngås med vanlig hygiene for de som ikke har fått denne nye vaksinen. Denne studien viser imidlertid at vaksinen kan gi smitte til søsken som ellers ikke hadde fått den.

Dette er en sak fra Kanada der et 2 år gammelt barn fikk meslinger 37 dager etter at hun fikk vaksinen.

Dette er en dokumentar på en snau halvtime om en kikhoste-epidemi i USA. Det er mye som tyder på at den vaksinen myndighetene stoler på ikke er god nok:

Denne saken tar for seg et utbrudd av kusma i New Jersey og New York, og hele 77 % av pasientene i New Jersey hadde blitt vaksinert.

Ifølge denne artikkelen var det ingen som døde av naturlig smitte av meslinger i USA i perioden 2004 til 2015. Det har i den samme perioden vært 108 dødsfall knyttet til meslingvaksinen.

Denne artikkelen viser at det i beste fall er usikkert hvor mye en influensavaksine beskytter.

Jeg nevnte i innlegget Om vaksiner og medisinsk folkemord at legemiddelindustrien har gjort mye som gjør det vanskelig å stole på dem, bl.a. at de ikke publiserer studier som viser et annet resultat enn de ønsker, noe som gjør det umulig for leger å faktisk vite om medisinen er trygg eller ikke.

Det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) har stor innflytelse på andre land, deriblant Norge, og en skandale som ble kjent i fjor viser at vi ikke kan stole på dem heller. Saken dreier seg kort fortalt om at CDC viser til artikler og studier de har støttet selv. De sier bl.a. på nettestedet sitt at det ikke er bevist at thimerosal er skadelig (jeg tror det er konserveringsmiddel). De hevder at dette ikke lenger blir brukt, og da hadde det kanskje vært greit å vise til uavhengig forskning også, men sannheten var nok at det var viktigere å beskytte sin egen troverdighet enn å drive faktabasert forskning.

Yahoo omtaler en artikkel som siterer 165 studier som konkluderer med at det er farlig, inkludert 16 studier som rapporterte om dødsfall, forgiftning, allergiske reaksjoner, auto-immune reaksjoner, forsinket utvikling, nevrologiske lidelser som tics, språkforsinkelse, ADHD og autisme. Det er ikke sikkert dette er hele sannheten heller, men at det ikke kommer fram i det hele tatt, er mildt sagt mistenkelig. Det kan altså virke som at CDC velger tvilsom forskning framfor negative resultater, på samme måte som medisinske tidsskrifter og legemidelindustrien ikke offentliggjør studier med et negativt resultat.

Når CDC sier at det ikke er beviser for at det er noen link til autisme, sier de ikke at data som viser en sammenheng har blitt utelatt fra 3 av studiene de viser til. Jeg kan ikke se noen annen forklaring enn at de manipulerer og produserer det resultatet de ønsker. Det er nok mer korrupsjon (som ikke bare har med penger å gjøre) enn vi er klar over, og det hadde ikke forundret meg om legemiddelindustrien gikk aktivt inn for å diskreditere vaksinemotstandere.

Bill Posey, representant i Kongressen, sammenlignet forøvrig CDCs studier innen vaksinesikkerhet (CDC’s vaccine safety studies) med Bernie Madoff. Det Madoff gjorde med andres penger var svært alvorlig, men han drepte tross alt ingen.

Jeg har vist til at legemiddelindustrien og amerikanske myndigheter ikke forteller hele sannheten. Det har vært mange skandaler. Jeg kunne også lagt til at det ikke bare er vaksinene som har utryddet sykdom; bedre lagring av mat, hygiene, mer kunnskap om hvilke medisiner som er skadelige for små barn (f.eks. aspirin), bedre medisiner, utvikling av kloakk og tømming av avfall har sannsynligvis vært viktige bidragsytere i nyere tid.

Det er ikke det at jeg er 100 % mot vaksiner, men jeg reagerer når det blir så ensidig fokusert på at vaksinemotstandere er uvitende og uansvarlige, mens de som tjener penger på medisiner og vaksiner har utelukkende edle motiver. Jeg er derimot mot vaksiner basert på svak forskning som muligens ikke tåler sammenligning med uavhengige studier.

Vi vaksinerer oss syke

Jeg har noen vage minner om vaksinesprøyter da jeg gikk på Hauge skole i Haugesund på 70-tallet. Alle guttene i klassen satt på et venterom og vi ble gradvis blekere i ansiktet etter hvert som vi fikk høre den ene skrekkhistorien etter det andre. De som hadde fått det overstått var absolutt ikke tilbakeholdne med informasjon, og det var ikke måte på hvor stor nåla var og på hvor store smerter de hadde fått.

Vaksinedag var noe de fleste av oss fryktet, men det var selvfølgelig ikke i nærheten av slik som vi fantaserte om. Vi trodde på sannhetsvitnene, og forventet dramatiske, fysiske reaksjoner, muligens en nær døden opplevelse også. Men ingenting skjedde. Som voksen har jeg imidlertid blitt litt mer urolig. De fleste husker vel hysteriet rundt svineinfluensaen. Jeg var en av mange som ble advart fordi jeg har diabetes. Det ble snakket om pandemi, og vi måtte kjøre i oss vaksinen før den hadde blitt skikkelig testet. Myndighetene kjøpte visstnok inn to doser til samtlige nordmenn. Det resulterte i noen tilfeller av svært alvorlige bieffekter, som i noen tilfeller førte til livstruende sykdom, sykehusinnleggelse eller varige skader. Jeg vet ikke hvor jeg skal starte i forhold til hvor sprøtt det er å ødelegge livet til mennesker for å hindre at de får influensa. Les om det på VG.

Svineinfluensa er fremdeles den vanligste influensaformen i Norge, men mange er ikke klar over at det er det de har hatt. Det er bare de få som får det muterte viruset som blir skikkelig dårlige, og det er ingen tvil om at det kan være farlig for utsatte grupper, men faren var nok overdrevet for de aller fleste da dette ble kjent i 2009. For mange av oss vil vanlig influensabehandling, og sunn fornuft, være tilstrekkelig. Les en artikkel med mange faktaopplysninger om svineinfluensa.

Jeg skriver om autisne og nonverbale lærevansker, og er opptatt av de som vokser opp med noen utfirdringer ikke skal plukke opp flere enn nødvendig. Det er en viss genetisk predisposisjon for autisme, men jeg tror det også er snakk om miljøpåvirkninger. Da snakker vi om ting som rett og slett er som en gift for kroppen. Det er Center for Disease Control and Prevention (CDC) som er annsvarlige myndigheter for dette i USA. Det har lenge vært en mistanke om at vaksiner faktisk kan gjøre mye mer skade enn nytte, men dette har ikke blitt bevist.

kart over addm-stater i 2012

De nyeste ADDM-tallene er fra 2010. De neste vil være fra 2012, og da vil en se på andre diagnoser også.
Kilde: CDC

CDC driver med interessant forskning som tyder på at de i alle fall ikke avviser disse påstandene. De publiserte nylig det siste sammendraget av studien/overvåkningen Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network. De har hentet inn data fra helse og spes.pedjournaler til barn som bor i de 11 akuelle områdene i USA. Tallmaterialet bestod av over ni prosent av alle 8-åringer i USA i 2010. De valgte ut 8-åringer fordi tidligere studier har vist at de fleste som får en diagnose, får denne innen de blir 8 år.

Tallene for 2010 viser at 1 av 68 barn i de 11 statene som er med i overvåkningen har fått diagnosen ASD (d.v.s. 14,7 per 1000 8-åringer). I de tilsvarende tallene for 2007 (med data fra 2002) var det 1 av 150 barn, 2009 (basert på data fra 2006) 1 av 110 barn, 2012 (data fra 2008) 1 av 88 barn. Det  gir en økning på 29 % siden 2008, 64 % siden 2006 og 123 % siden 2002

hpv-vaksine

humant papillomavirus (HPV)-vaksinen gis til 13 år gamle jenter i Norge. Den skal beskytte mot livmorhalskreft. Noen er usikre på hvor effektiv og dermed nødvendig den er.
wikimedia commons

CDC sier i denne rapporten at en ikke kan bruke disse tallene på alle 8-åringer i USA. De peker på at det er betydelige variasjoner i utbredelsen av ASD i forhold til geografi, kjønn, etnisitet, intellektuelle evner (IQ). Det er også dokumenter på nettstedet til CDC som avviser at det er en sammenheng mellom vaksiner og autisme. Denne studien har sett etter antigener, molekyler som kan fremkalle en immunologisk respons, f.eks. dannelse av antistoffer. De sammenliknet 256 barn med autisme med 752 uten autisme. Det virker ikke overbevisende.

Jeg aner ikke hva som ligger bak den enorme økningen, men lurer noen ganger på om vaksinene har noe av skylda. Jeg har sett litt på vaksineprogrammet i USA, og jeg mener det rett og slett er galskap. Som nyfødt (d.v.s. innen 24 timer) får amerikanere en hepatitt B-vaksine, og det blir en ny dose når barnet er mellom 1 og 2 måneder gammel. Når barnet er mellom 6 og 18 måneder, skal det få sin tredje hep B-vaksine. Jeg skal ikke gå gjennom hele lista, men viser til den anbefalte lista med 27 vaksiner de første 6 leveårene. Her er det en plakat som viser alle sprøytene amerikanske foreldre blir anbefalt for barna sine fram til de blir 18 år.

Men dette gjelder ikke bare ASD. Det er også mye som tyder på at det er langt flere som får ADHD. Denne artikkelen fra 2007 viser til en studie som indikerer at det er en sterk korrelasjon mellom nevrologiske vansker, som f.eks. ADHD, og vaksiner en fikk i barndommen. En annen artikkel mener at en økning i de fire barnelidelsene autisme, allergi, astma og ADHD peker mot en felles rot, komorbiditet (samtidig tilstedeværelse av én eller flere psykiske lidelser eller somatiske tilstander utover hoveddiagnosen, helsebiblioteket.no). Mange barn med ADHD eller autisme har f.eks. allergier også. For å finne svaret på hvorfor et økende antall barn får disse diagnosene, er det naturlig å se på hva vi har mer av enn tidligere. Miljøgifter er vel ett svar, men det er også betydelig flere vaksiner.

Det blir brukt kvikksølv i noen vaksiner og aluminium i andre, bl.a. i hep a og b. Dr. David Ayoub vet mye om emnet, og han tror aluminium som en adjuvant (en substans som modifiserer og forsterker virkestoffet) er giftig. Vi snakker om et stoff som ligger på grensa til å være et tungmetall, så det høres ikke ut som en vill påstand. Hør et intervju her.

Vaksineringsprogrammet i Norge er betydelig mer konservativt. Det er snakk om 11 sprøyter mellom 3 måneder og 18 år. Les mer hos Folkehelseinstituttet. Myndighetene anbefaler i tillegg ulike vaksiner til f.eks. for tidlig fødte, gravide, eldre, oppfriskningsvaksiner, yrkesvaksiner etc. Dette er likevel vaksiner ingen kan tvinge på deg. Jeg synes det er betenkelig at myndighetene her øver press for å få oss til å ta vaksiner, f.eks. influensavaksine. Det er lenge til vi har amerikanske tilstander der barn ikke får gå på skolen uten disse sprøytene, og foreldre blir dømt til fengsel hvis barnet deres dør av bieffekter av en vaksine de ble tvunget til å godta.

Vi blir fortalt at myndighetene alltid gjør det som er til vårt beste. Legemiddelselskapene har ikke noe ønske om å tjene penger. De vil jo bare hjelpe oss. Det er en skremmende utvikling. Hvis foreldre hadde sprøytet gift inn i barnas blod, hadde sannsynligvis både politiet og barnevernet banket på døra. Hvem skal forsvare barna mot statens helseråd? Vi bør ha fokus på å gjøre barns autismesymptomer subkliniske, og da må fokuset være på det vi kan påvirke. Jeg tror ikke det norske vaksinasjonsprogrammet er farlig foreløpig, men med svineinfluensaen friskt i minne tror jeg faren er der. Folkehelseinstituttet oppfører seg noen ganger som desperate pushere. Foreldre blir utsatt for et økende press, både fra eksperter og media.

Det siste jeg hørte var at Folkehelseinstituttet anbefaler at rotavirusvaksinen blir inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er snakk om en vaksine mot vanlig omgangssyke. Når vi vet at alle vaksiner har en viss risiko, lurer jeg på om vi vaksinerer oss syke.

%d bloggere like this: