Den fjerne, norske utopien

Sysselsettingsutvalget leverte tilfeldigvis rapporten sin til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i går mens jeg skrev det relaterte innlegget Det passive Norge. Nå er dette et forslag fra et utvalg, og ikke et utslag av et aktivt Norge, men medlemmene av dette utvalget har i det minste foreslått hvordan myndighetene kan få flere i arbeid. […]

Les mer Den fjerne, norske utopien

NLD nærmer seg diagnose

Jeg har ofte uttrykt frustrasjon over mangelen på framgang innen NLD-forskningen. Det har kanskje delvis med uenighet å gjøre. Det er noen som er motstandere av å inkludere NLD i de to diagnosemanualene DSM og ICD. De er følgelig tilhengere av å opprettholde barrierene mellom NLD og autismespekteret. Grunnen til at det har blitt et […]

Les mer NLD nærmer seg diagnose

Stak ut en kurs mot voksenlivet

Jeg fikk nylig et spørsmål fra en dansk NLDer som hadde lest bloggen min. Denne leseren lurte på hvor en fant litteratur om NLD hos voksne. Det lurer jeg på også. Det begynner å bli en del engelskspråklig litteratur om barn, men det er svært lite matnyttig for voksne. Det har vært frustrerende lite forskning, […]

Les mer Stak ut en kurs mot voksenlivet

Helsevesenet søker en avklaring

  Jeg skrev et par innlegg om forventet levealder for autister i 2016, og de er fremdeles blant de mest populære innleggene mine. Det er viktig å ha fokus på helse, for det er mulig å gjøre noe med den skremmende statistikken. Det er flere studier som bekrefter hverandres funn, nemlig at forventet levealder er […]

Les mer Helsevesenet søker en avklaring

Vi trenger litt frykt for å leve

En kan trygt si at jeg har et komplisert forhold til vitenskap. Jeg støtter den helhjertet, men irriteter meg også over de gjentatte gangene det har vist seg at vi ikke kan stole på forskning. Det er ikke alltid uærlighet som ligger bak, for det er mye forskning med de beste intensjonene, men kvaliteten er […]

Les mer Vi trenger litt frykt for å leve

Det vanskelige livet

Jeg leste forleden om en trend som startet på Pinterest. Den går ut på at en plasserer bøkene feil vei i bokhylla (ryggen inn). Hensikten er delvis å overraske, og delvis at en mener det ser bedre ut når alt er i noenlunde samme farge. Jeg legger meg ikke opp i hva andre gjør, men […]

Les mer Det vanskelige livet

Det viktigste i livet

Det er ingen tvil om hva jeg bør skrive om hvis jeg skal begrense meg til det som har fungert før. Det er faktisk de samme innleggene som har vært på topp åtte-lista de to siste årene. Rekkefølgen er litt forskjellig, men trenden viser at mange kommer til bloggen for å finne informasjon om NLD […]

Les mer Det viktigste i livet

Den usynlige mannen

Jeg får en del trafikk på bloggen, og positive tilbakemeldinger tyder på at en del av innleggene er ganske relevante, selv om jeg kanskje kunne vært litt mer personlig. Jeg tror likevel jeg har funnet en balanse, altså at jeg er personlig nok til å være relevant, men ikke så personlig at det blir ubehagelig. […]

Les mer Den usynlige mannen

Jeg fant mestring i vansker

Jeg tenkte bevisst over hvorfor jeg skrev da jeg startet denne bloggen, men tenker ikke alltid på det i dag. Jeg fikk diagnosen Nonverbale lærevansker (NLD) for åtte år siden. Det var ikke mange som visste noe da, og den litteraturen som var tilgjengelig, fokuserte på barn, og på begrensningene. Jeg prøvde å finne informasjon, […]

Les mer Jeg fant mestring i vansker