Sammensatte tilstander

Frelsesarmeens Angel trees har vært en ting i USA i mange år og de gir flere hundre tusen amerikanske barn julegaver hvert år. En velger en lapp og kjøper en gave til det barnet. Det er dessverre et behov for det i Norge også, sammen med matkasser. De to bildene er for øvrig fra Skien i 2019, men det er ingen grunn til å tro at treet er overflødig tre år seinere.

NRK har hatt flere saker om fattigdom den siste tida, som de ofte har før Jul. Det er mange som ikke har råd til å feire, og bare det å handle inn mat for 3-4 dager i slengen kan være en utfordring. Det er dessverre et kjent problem for mange uføre, pensjonister og andre (bl.a. arbeidsavklaringspenger) , og mens andre kanskje har et behov for å komme over ei økonomisk kneik av og til, er dette permanent for mange andre.

SIFO har et eksempel på hvordan budsjettet for en familie med to voksne og to barn bør se ut. Jeg tror det er dette, eller noe tilsvarende, bankene benytter seg av.

 1. Mat og drikke kr. 12 090 
 2. Klær og sko kr. 3 150
 3. Personlig pleie (frisør, såpe, tannpleie) kr 2 260
 4. Lek og mediebruk 5 160
 5. Reiseutgifter kr. 1 680
 6. Andre dagligvarer  kr. 760
 7. Husholdsartikler  kr. 680
 8. Møbler 870
 9. Mediebruk og fritid  kr. 2 210
 10. Bil  kr. 2 967

   Utgifter per. måned    kr. 31827
   Utgifter per år kr. kr. 381 924

Det budsjettet jeg hentet disse tallene fra (OsloMet) kom til et høyere tall fordi de tok med kr. 33 000 til barnehage.

Dette er budsjettet er for én mann i alderen 31-61 år:

 1. Mat og drikke kr. 3 980
 2. Klær og sko  kr. 880 kroner
 3. personlig pleie (såpe, frisør, tannpleie) kr. 720
 4. Lek og mediebruk (sykkel, PC, bøker, dataspill, kino) kr. 1590 kroner
 5. Reisekostnader 300 kroner
 6. Andre dagligvarer 450 kroner
 7. Husholdningsartikler (hvitevarer, rengjører, håndklær, gardiner) 410
 8. Møbler 500
 9. Media og fritid (TV, radio, internett, spillkonsoll, kabel-TV) kr. 2090
 10. Bil kr. 2967

Kostnader per måned kr. 13 887
Kostnader per år kr. 166 644

Dette budsjettet inkluderer ikke utgifter til bolig, strøm, vedlikehold, tobakk, alkohol, helsetjenester, dyre fritidsaktiviteter, «uteliv» m.m. En kan nok legge til kr. 100 000 for boutgifter alene.

De fleste med en jobb vil nok klare dette. Det er ikke sikkert de har så mye igjen, men de kan ha det ganske bra. Dette er en umulig utopi for flertallet av pensjonister og uføre. Jeg kjenner ikke noen som ønsker å være i denne situasjonen, og det er absolutt ingen grunn til å tenke at denne gruppa har et liv andre ønsker seg.

Det er snakk om prioriteringer og vi har kuttet kraftig i budsjettet for å bruke mer på helse. Det er f.eks. kjent at kosthold kan redusere og noen ganger hindre mange tilstander innen mental helse. Det er derfor forskere ved anerkjente universitet som Johns Hopkins og Harvard mener at det ikke nødvendigvis er depresjon og angst som påvirker mage/tarm, men at det kanskje er omvendt. Det er over 100 millioner nerveceller som sørger for dette. Det er altså en viss kommunikasjon mellom tarmen og hjernen.

Det er dessuten aldri feil å bruke penger på helse. Det har mye å si for å forebygge sykdom, og når en blir syk (f.eks. Covid), vil helsa avgjøre hvor alvorlig det blir. Dette er bare en av mange grunner til at myndighetene bør gjøre noe for å redusere konsekvensen av fattigdom. Det er faktisk noen som må velge mellom mat og medisiner. Er det et valg du kan ta?

Fattigdomsdebatten er et sammensatt problem. Det handler om barns oppvekst, hvordan samfunnet kan støtte foreldrene, hvordan en kan forebygge psykisk sykdom, og hvordan en kan gjøre livet lettere for mennesker med ulike diagnoser. Dette er ikke problemer som oppstår de siste ukene av året, og det krever mer enn politikere med alvorlige miner som prøver å vise empati. 

Reklame

Vi trenger stjerner

Sola speiler seg i vann på asfalten. Det er ikke alltid vi ser den i Haugesund, men sola er alltid bak skyene, på passe avstand til å hjelpe oss.
Det er ikke alltid vi ser den i Haugesund, men sola er alltid bak skyene, på passe avstand til å hjelpe oss.

Jeg var litt inne på kronisk sykdom i Antakelser om kroniske tilstander uten at jeg ble veldig personlig. Jeg tenkte på direkte kronisk sykdom/smerter, men selv om diagnoser som ASD og NLD ikke er sykdom, er det heller ikke feil å si at det handler om dysfunksjon. En kan kalle det en annerledes måte å fungere på, en måte samfunnet hverken forstår eller ønsker å akseptere, men resultatet blir likevel at det er vanskelig å finne sin plass. Jeg har noen kroniske plager, men kan ikke påstå at jeg føler meg syk når det gjelder NLD.

Det er likevel noe der. Jeg føler det i varierende grad, og slipper heldigvis de store utslagene, men jeg vet hvordan det er å våkne opp med følelsen av at det blir en ny vanskelig dag. Jeg er samtidig ganske flink på å nullstille meg. Det høres klisjéaktig ut å si at hver dag er en ny mulighet, men det er noe sannhet i det. Jeg prøver hver dag. Det fungerer ikke alltid, men jeg gjør mye for familien, og selv om det ikke alltid føles sånn, hjelper det meg også å være noe for andre. Håp er nok et drivstoff som sørger for framdrift. Håpet om at denne dagen tar meg litt nærmere målet er viktig. Jeg har noen langsiktige mål (jeg har nevnt drømnen om egen bolig og om å skrive romaner i tidligere innlegg), men jeg har noen mål for familien også. Det er et langt løp, men vi kommer nok i mål. Håp er viktig, og det har jeg. Det motsatte høres veldig vanskelig ut.

Når det gjelder inspirasjon liker jeg de gamle. Jeg har beskrevet en fascinasjon for litteratur i tidligere innlegg, og for å holde meg til den astronomien jeg liker så godt, vil jeg sammenlikne dem med stjerner. Det lyset vi ser på nattehimmelen forlot stjernene i fortida. Den nærmeste stjerna, bortsett fra Sola, er drøye fire lysår unna. Vi ser altså lyset som det var for fire år siden, men vi kan se så langt som 2000 år tilbake i tid med det blotte øyet. Det er på en måte fortida som inspirerer oss, som gir oss den vakre himmelen. Jeg har vært begeistret for Tolkien siden jeg satt på en hybel som 16-åring i 1984, og leste Ringenes herre og Hobbiten. Dette er et av mange sitater jeg liker:

The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater.

Jeg liker å ha stjerner i livet mitt. Mange av dem er døde, og selv de levende produserte lyset sitt i fortida. Jeg har mennesker som er langt nærmere. Sollyset bruker bare åtte minutter på å nå oss. Jeg liker å tro at jeg kan være noe for andre også, at jeg kan være ei stjerne for andre, både den vi har nær oss og de vi har langt vekke. Det er, som Tolkien skrev, mye bra i verden. Det er det jeg vil fokusere på. Det er det jeg vil finne. Livet er tross alt bra, hvis en klarer å finne det.