Et dehumanisert samfunn

little rock nine
Guvernøren i Arkansas prøvde å opprettholde raseskillet ved skolene. Kilde: National Archives via wikimedia commons

Språket har en tendens til å forandre seg en god stund før verden blir dystopisk. De mest kjente historiske eksemplene på dehumaniserende språk er kanskje Rwanda og Nazi-Tyskland. Myndighetene i Rwanda omtalte tutsiene som kakkerlakker, og argumenterte for å utydde skadedyrene i flere tiår før folkemordet. Nazistene omtalte jødene som undermennesker og rotter som spredde sykdom. Det burde har vært ganske åpenbart fra et tidlig stadium hvilken retning dette utviklet seg i.

Det er mange som liker å tro at det er andre som bruker denne strategien i språket sitt. Det er ikke vanskelig å finne artikler om Donald Trumps dehumaniserende språk, men dette er egentlig bare fortsettelsen på noe som har utviklet seg over tid. Den første reaksjonen etter et bombeangrep/offentlig skyting er ofte om morderen var muslim, «homegrown» eller om han gikk på medisiner. Ofrene betyr lite. Det er noe dehumaniserende over internasjonal politikk generelt. De fleste tenker at vi kan rettferdiggjøre det meste hvis utfallet blir det vi ønsker, bortsett fra at det sjelden fungerer. Det er ikke meningen å være sarkastisk, men vi har bidratt til å stabilisere land som Afghanistan, Libya, Irak, Syria, Egypt og Somalia. Jeg lurer på om menneskene i disse landene betydde noe da politikerne tok avgjørelsene.

Dette startet ikke med Trump. Warren Harding, som var president på begynnelsen av 1920-tallet, var veldig vag på hva han mente om minoriteter. Han holdt en tale i Brimingham i 1921 der han prøvde å argumentere for at alle burde ha rettigheter, samtidig som han gjorde det klart at svarte ikke burde ha like store personlige ambisjoner som hvite. George Bush bygget en myte om at han og USA ledet det gode i kampen mot det onde, og han brukte gjerne referanser til Gud, Lyset (et av mange navn for Gud) og profeten Jesaja, samt at han hevdet å ha blitt kalt (av Gud). Seinere ledere har vært langt mer subtile, men heller ikke Obama var fri for en dehumaniserende politikk.

Jeg nevner dette fordi en kan undre seg noen ganger over hvilken verdi menneskene har for oss. Poenget med å dehumanisere andre er å skape et inntrykk av de mangler noe, noe som ikke gir dem den samme retten som andre til å bli vurdert som et menneske. Dette blir gjort bevisst for å redusere muligheten for å føle empati for dem. Det har blitt vanlig å bruke sterke virkemidler, bl.a. for å angripe vaksineskeptikere. Dette er en populær melding i sosiale medier:

If my kid can’t bring peanut butter to school then yours can’t bring the deathly plague. Vaccinate or I’m bringing the Jiffy.

En kan mene hva en vil om vaksiner, selv om både amerikanske CDC og vitenskapen innrømmer at vaksineskeptikere har et poeng. Det var nylig ei 11 år gammel jente som døde i California. Hun hadde melkeallergi, og foreldrene var alltid ekstremt nøye med hva hun fikk i seg, men de trodde det var trygt da tannlegen skrev ut en spesiell tannkrem til jenta. Det viste seg at den inneholdt melkeprotein, og det var nok til å drepe henne. Det er temmelig skakk-kjørt å oppmuntre til drap på barn fordi foreldrene følger medisinske råd.

Nettstedet Amazon har ei annonse for ei t-skjorte de omtaler som funny. Den har teksten Vaccinate Yout Crotch Goblin. Det er ikke ment som et kompliment akkurat. Jeg har vært opptatt av språk, og ser/hører med jevne mellomrom negative holdninger til ulike grupper. NRK hadde en sak i dag om en psykolog som hadde foreslått å halshogge og henge psykisk syke. En psykolog som barnevernet har brukt som sakkyndig i mange år ble dømt tidligere i år for å ha lastet ned store mengder barnepornografi. Han innrømmet å ha gjort det over en periode på 20 år, samtidig som han skulle vurdere foreldres omsorgsevne. Han har forøvrig adoptert to barn selv, og beholder omsorgsretten etter sont dom.

Mennesker fra andre land og kulturer møter en del fordommer i Norge (det handler ikke bare om etnisitet). Vi har fordommer generelt mot de som skiller seg ut gjennom religioner, diagnoser, sosial status og livsstil.  Vi liker å tro at alle er frie til å leve som de vil i Norge, men samfunnet liker å gjemme vekk mange. Det er greit å være døv, blind, rullestolbruker eller å ha en utviklingsforstyrrelse så lenge en er usynlig.

Til slutt en kommentar til bildet. Det er fra Little Rock i 1957. De første svarte elevene fikk gå på videregående skole sammen med hvite elever, men det skapte en så voldelig reaksjon blant hvite amerikanere at de ni elevene måtte ha beskyttelse fra Nasjonalgarden. Kona mi er fra den samme byen og gikk ved den samme skolen på 80-tallet. Det tok tid før desegregering ble utvidet til hele skolen, og ei av svigerinnene mine (født i 1964) var en del av det første kullet i barneskolen. Dette er viktig bakgrunnsinformasjon for det jeg så tidligere denne uka. Jeg gikk forbi Gulset ungdomsskole og merket meg noen elever som stolt viste frem et flagg.

Nei, det var ikke et norsk flagg, men det amerikanske sørstatsflagget. Problemet med dette flagget er at det ble brukt av sju delstater som trakk seg ut av USA da de fryktet at unionen ville forby slaveriet. De hadde en økonomi som var basert på slaveri, altså gratis arbeidskraft, og de ville fortsette med et system som tok etikken ut av debatten. Det var dermed utelukkende et økonomisk spørsmål. En kan ikke skille dette flagget fra politikken som i 300 år brukte «en dråpe-regelen» til å dehumaniserte mennesker. Vi må tenke før vi snakker og handler. Alternativet er at vi ikke legger merke til nyansene før de blir store. Jeg tror derfor det er grunnlag for å si at menneskeverdet er mindre enn det burde være.