Nevrodiversitet

Hva skal vi kalle mennesker som har en autismespekterdiagnose? Det vanlige har vært å oversette det engelske autism spectrum disorder med autismespekterlidelse eller forstyrrelse. Det skaper kanskje et inntrykk av det er noe galt med deg, at du har et avvik fra det som er en normal fungering. Det har derfor vært stadig flere de siste årene som har ønsket et mer positivt fokus.

Det er mange lekfolk som snakker om nevrodiversitet, mens noen forskere bruker begrepet kognitiv profil. De mener at mennesker på autismespekteret har en annerledes kognitiv profil, noe som i bunn og grunn er det samme som nevrodiversitet, d.v.s. at alle mennesker er innenfor en naturlig variasjon i det menneskelige genom.

Det er ting som tyder på at de har rett. Det har f.eks. vært kjent lenge at autister har vansker med å fokusere på helheten fordi de blir så opptatt av enkeltdeler. Denne ensidige fokuseringen kan gjøre dem langt bedre kvalifisert på dette området enn andre. De framstår altså som alt annet enn hemmet hvis de får bruke styrkene sine, og det styrker tanken om at de har en forskjellig profil.

Det er derfor flere som har tatt til orde for å bytte ut begrepet forstyrrelse med tilstand, bl.a. Nils Kaland i artikkelen Asberger syndrom – en forstyrrelse eller annerledes profil i 2002. Dette vil nok ta vekk mange av de negative reaksjonene, men jeg lurer på om de tar utfordringene alvorlig nok. Hvis barn blir vurdert som bare litt annerledes, men ellers innenfor en normal variasjon, skal samfunnet bruke ressurser på dem da? Skal voksne få tilrettelegging i arbeidslivet eller blir det diskriminerende og nedverdigende å tilby hjelp?

Mennesker med autismespektertilstander er sårbare når det gjelder å utvikle komorbide lidelser, og det er en rekke lidelser som kan forverre en autismespektertilstand. Hvis det skulle vise seg at verden ikke elsker autister og inviterer dem inn i klubben sin, hva da? Det er ikke sikkert det hjelper å bruke positivt ladede ord, for samme hvor mye vi tenker at autisme er en del av et mangfold vi ønsker å ta vare på, er det ingen tvil om at disse menneskene har et funksjonshinder. Det er ting andre kan gjøre som autister ikke kan gjøre. Det er noen ganger motsatt også, men ikke like ofte.

 

Reklame