Hva betyr inkludering for deg?

If disability is not on your board agenda, neither is diversity
(nor is innovation, productivity, brand experience, talent, risk, reputation…). The Valuable 500

Mangfold er et av de ordene vi gjerne bruker uten å ha tenkt noe særlig over betydningen. Vi bruker det ofte sammen med ord som multikulturalisme, assimilering, integrering og inkludering.

Disse ordene brukes gjerne i innvandrerdebatten, og assimilering uttrykker en forventning om at innvandrere tilegner seg majoritetskulturen i det landet de flytter til. Det skal med andre ord ikke være mulig å skille dem fra tradisjonelle nordmenn når det gjelder væremåte. Integrering innebærer at innflyttere kan få bevare sin egenart, men det er likevel en forventning om at de velger majoritetskulturen etter noen få generasjoner. Multikulturalisme betyr at innvandrere ikke skal integrere seg, hverken på kort eller lang sikt. Det blir sett på som intolerant og en nedvurdering av andre kulturer å forvente at de følger våre tradisjoner og normer. Vi rydder på en måte plass for dem, mer enn å la dem være en del av samfunnet.

Jeg oppfatter begrepet inkludering som mer forpliktende enn integrering, for begge parter. Statped skriver på sine nettsider at «et inkluderende læringsmiljø verdsetter mangfold, noe som ifølge forskning er en helt nødvendig forutsetning for å skape et inkluderende læringsmiljø. I et inkluderende læringsmiljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte». Dette gjaldt skolen, men den fungererer som en generell definisjon også. Det er snakk om å øke hvert enkelt menneskes deltakelse i samfunnet, og det innebærer at begge parter har både plikter og rettigheter. Jeg viser ellers til den utfyllende artikkelen på statped.no.

Dette er nyttig bakgrunnsinformasjon når en vurderer hva mangfold er. Den offisielle erindringskulturen forteller oss at det er stor toleranse og mangfold i samfunnet, men virkeligheten tegner at annet bilde. Det er nok en del bedrifter som bruker ord som mangfold, inkludering og funksjonsnedsettelser, men jeg er ikke overbevist om at de virkelig tenker på f.eks. nonverbale lærevansker, autismespektertilstander, ADHD og Tourette syndrom når de kaller inn til jobbintervju.

Jeg har vært gjennom flere perioder som langtidsledig, samt flere perioder i en attføringsbedrift. Jeg fikk en del kursing i å være jobbsøker, både rene jobbsøkerkurs og kurs der jobbsøking kom i tillegg til et bestemt yrke vi skulle kvalifisere oss for. Jeg var innom mange ulike konstellasjoner, og det inkluderte mangfold (etnisitet, diagnoser, bakgrunn). Det var et fokus på å forberede oss på jobbintervju, og jeg hadde stor nytte av diskusjoner og rollespill vi gjennomførte, men når jeg tenker tilbake, kan jeg ikke si at det ble snakket om mangfold. Vi skulle tilpasse oss det arbeidsgiveren dikterte, og hvis vi hadde et trekk som ikke var forenlig med kulturen i bedriften, måtte vi forandre oss eller skjule noe.

Det er sånn samfunnet stort sett fungerer. Det er f.eks. ikke uvanlig at kompetente autister har vansker med å lære noe fordi de kanskje får ti arbeidsoppgaver, eller instrukser samtidig. Når en opplever en fordømmende holdning gang etter gang, er det ikke lett å innrømme at en ikke fikk med seg mer enn en tredjedel. Det er heller ikke lett å forklare at det er for mange forstyrrende impulser på arbeidsplassen når ingen andre reagerer. Det er ikke spesielt trivelig å bli behandlet annerledes heller, eller å bli forbundet med svakheter. Det var en grunn til at kurslederne mine anbefalte å skjule det andre så på som svakheter. Jeg vet ikke hvordan arbeidsgivere tenker, men har ikke inntrykk av at de tenker mangfold når de utvikler sitt eget nettverk, eller når de tenker over hvordan mulige ansatte ser ut. Hvor mange ulike typer pesonligheter, minoriteter og funksjonsnedsettelser har de egentlig kontakt med?

Sola skinner gjennom vinduet og skaper en regnbue på golvet. Regnbuen er et gammelt symbol på frihet, brukt av indiianere i Peru, Bolivia og Equador. Den tilhører barndommen i vår kultur, men har blitt stjålet som et symbol for en innsnevring av mangfoldet.
Sola skinner gjennom vinduet og skaper en regnbue på golvet. Regnbuen er et gammelt symbol på frihet for indianere i Sør-Amerika. Den tilhører barndommen i vår kultur, men har blitt stjålet og brukt som et symbol for en innsnevring av mangfoldet.

Et tiltak som #workwithme er en god start. Det er en kampanje som Scope (en veldedig organisasjon som arbeider for å bekjempe negative holdninger mot mennesker med funksjonsnedsettelser i England og Wales) og Virgin Media tok initiativ til. De bruker slagordet/ordspillet jeg startet dette innlegget med. Det er likevel ingenting som betyr mer enn handling. En kan i utgangspunktet si allerede på jobbintervjuet, hvis ikke tidligere, at en har noen utfordringer. Loven gir oss rettigheter og beskytter oss, gjør den ikke? Det er nok ikke så enkelt. Du har sikkert fått med deg en rekke overskrifter om kommuner som enten setter loven til side eller tolker den unødvendig snevert i helse og sosialsaker. Det skjer også at ulike etater ikke jobber så godt sammen som de kunne, og resultatet kan bli dårligere tjenester for innbyggerne. Det er derfor det er så store forskjeller fra kommune til kommune.

En erklæring som denne trenger derfor ikke bety all verden, så lenge det ikke har noen konsekvenser for de som ignorerer den, men jeg vil tro at det ligger en viss forpliktelse i det. Jeg skulle likevel ønske meg at både bedrifter og det offentlige ga oss mer enn fine ord i en festtale.

The Valuable 500
#workwithme

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s