RSS Feed

Drømmen om frihet

grafitti med teksten følg drømmen ikke strømmen. Det er en attraktriv tanke, men noen opplever at de ikke kan avvike like mye fra normen som andre.

Det er en attraktriv tanke, men noen opplever at de ikke kan avvike like mye fra normen som andre.

Frihet, og spesielt individuell frihet er et viktig tema for denne bloggen. Det er grunnen til at jeg har vært opptatt av bolig i perioder. Jeg mener nemlig det er en viktig del av uavhengighet, sannsynligvis mer for oss enn andre. Jeg har skrevet en del om det i det siste, bl.a. i Differently abled people på den engelske bloggen min.

Har du noensinne hatt en drøm om å bare reise vekk og glømme samfunnet for en begrenset periode, f.eks. som Felix Stark og Selima Taibi fra Frankfurt gjorde? De reiste til USA der de konverterte en skolebuss til campingbil, og kjørte fra Alaska til Argentina. Se mer på You tube-kanalen deres. USA har hatt en sterk omstreifertradisjon siden landet bestod av 13 stater på østkysten, og befolkningen etter hvert reiste vestover. Dagens tradisjon med «tiny homes on wheels» er nok i den samme ånden. Delstaten Oregon virker å være et senter for denne bevegelsen, for det er mange av denne type hus der. Se en visning på You tube.

Det hender jeg går gjennom en periode der jeg føler et sterkt savn, en form for sorg for det jeg ikke fikk oppleve i ungdommen, og da tenker jeg gjerne på opplevelser som den Felix og Selima eller Jenna Spesard fra bloggen Tiny House Giant Journey har hatt. Les bloggen hennes her. Jeg er mer typen som slår rot, men jeg ønsker likevel en frihet det er vanskelig å få i et samfunn som vårt. Jeg lytter mye til podcaster, og har bl.a. lyttet til minimalister i det siste.

Jeg er ikke uenig i mye av det de sier. Det er lett å se hvorfor denne livsstilen eller filosofien får stadig flere tilhengere, men det er også en livsstil for de priviligerte. Jeg søkte meg fram til noen nye podcaster i kveld som jeg skal sjekke ut den neste uka, bl.a. Live Immediately with Mike Campbell. The Minimalists er sannsynligvis den mest kjente. Joshua Fields og Ryan Nicodemus har levd av å gi andre råd i noen år nå. De har i tillegg til denne podcasten gitt ut bøker, laget en film som er på Netflix og de har en blogg. Hør podcasten på iTunes.

Jeg føler ofte at det er lett for dem å si det de gjør. De oppfordrer lytterne til å stille seg selv det følgende spørsmålet: Does this add value to my life? Jeg forstår filosofien, og jeg synes vi skal følge den der det er praktisk mulig, men det er ikke så enkelt som de hevder. Jeg kan se poenget med at vi kan fokusere på viktigere ting ved å kutte ut alt som ikke gjør livet bedre. Hvis du ikke har noe utbytte av å tilbringe timesvis på Facebook, Twitter, Instagram og andre tilsvarende nettsider, er det like greit å kutte det ut. Det er forøvrig ikke snakk om å finne lykken; det blir mer å regne som et biprodukt av at en fungerer bedre. Jeg kan også se poenget med å rydde opp i rot hjemme ved å gi vekk/kaste CD’er, bøker og DVD’er en ikke bruker, men når det gjelder de store avgjørelsene er det vesentlige ting som skiller oss.

Forskning.no skrev for tre år siden om et forskningsprosjekt fra Husbanken som bl.a. konkluderte med at økonomiske vanskeligstilte som får hjelp til å komme inn på boligmarkedet klarer seg bra. Det har nok vært en antakelse om at det er risikabelt å gi denne gruppa startlån, selv om de er Husbankens hovedmålgruppe, men de opplever altså en større mestringsfølelse ved å eie boligen sin, og klarer å betjene lånet. Hva er da problemet med å følge opp retningslinjene fra Husbanken? Dette bidrar tross alt til at ei utsatt gruppe klarer å opprettholde et stabilt liv. Les mer.

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at noen er mer utsatte en andre, og at de dermed ikke har den samme friheten som en del andre har. Det samme nettstedet har en artikkel om en rapport som ble utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Forfatterne har spurt foreldre til funksjonshemmede barn om hvordan de opplevde hjelpen, og det viste seg at foreldre til barn der funksjonsnedsettelsen ble oppdaget ved fødsel har en langt mer positiv opplevelse. Det kan bety at de andre er mer utsatt fordi de kanskje ikke blir trodd. Jeg vil hevde at det er et problem samfunnet bør være interessert i å løse. Det gjør vi kanskje ved å godta forskjeller, altså at individet ikke blir ofret til fordel for kollektivet. Les mer.

Reklamer

Generasjonen utenfor

Skateparken i Haugesund blir ikke brukt,men kanskje til sommeren?

Skateparken i Haugesund blir ikke brukt,men kanskje til sommeren?

Jeg har vært opptatt av generasjoner den siste tiden i forbindelse med at jeg har tenkt tilbake på ungdommen min. Jeg var en gen x’er, men erfaringene mine får meg til å føle en viss forbindelse med gen y. Det er nok fordi det ikke er brå overganger, og det er derfor forskjell på tidlig og sein gen x, som det er for gen y. Det er naturlig at jeg har stadig mindre til felles med de unge etter som jeg blir eldre, men det er litt urovekkende når utviklingen kanskje går mot en oppløsning av generasjonen.

Jeg tenker tilbake på filmer som The Breakfast Club, Foxes, Fame og The Outsiders som noen av de filmene som betydde mye for meg i ungdommen. Jeg har også gode minner om offentlige dataspill. Det var ikke en arkade i Haugesund, men det var flere kafeer o.l. som hadde et par spill. Dette var en del av en felles kultur. Det var ikke så mange muligheter til å gjøre ting alene. Kinoene hadde slagordet «film er best på kino», og det var en spesiell opplevelse å dele en filmopplevelse med mange andre. Vi måtte altså ut av huset for å oppleve noe.

Det meste av taggingen er kjedelig meningsløse signaturer.

Det meste av taggingen er kjedelig meningsløse signaturer.

Det er noen som peker på at vi går mot en felles global kultur. Vi lytter til den samme musikken, ser de samme filmene, følger de samme klestrendene, og har de samme tankene om religion, som stort sett betyr at vi tenker minst mulig. Ungdom i Oslo har ifølge dette synet like mye til felles med ungdommer i Seoul og Toronto som i Trondheim. Verden er likevel mer fragmentert enn da jeg var ung. Vi var MTV-generasjonen, og da så ungdom over hele verden virkelig på det samme. Dagens ungdommer er en sosiale medier-generasjon, og selv om det er visse kortvarige trender der, er dette veldig flyktige og uforutsigbare interesser. Det er ikke en verden som oppmuntrer til kritisk tenkning og lesing.

Jeg er ikke overbevist om at ungdom føler at de har så mye til felles og at de forstår hverandre. Det er på en måte en generasjon som ikke er en generasjon. Vi er besatt av merkelapper, og hver generasjon får sitt eget navn. De som ble født mellom 1883 og 1900 ble kalt for den fortapte generasjonen, men om det gjaldt alle, eller om det hovedsakelig dreide seg om desillusjonerte amerikanske forfattere som Ernest Hemmingway og Francis Scott Fitzgerald er uvisst. Merkelappen fortapt virker mer treffende i dag. Deretter fulgte den stille generasjonen, baby boomere, generasjon x, generasjon y (født 1980-1995), og vi er nå inne i generasjon z. Det er noen som har klart å presse inn en kort generasjon mellom x og y, eller i det minste ei undergruppe av generasjon y. Xennials (født mellom 1977 og 1983) hadde en analog barndom, men et digitalt voksenliv. En stereotypisk gen x har ord på seg for å være kynisk, mens en stereotypisk millennial skal være mer optimistisk. Xennials plasserer seg altså mellom disse, og skulle derfor være mer balansert.

Jeg føler meg litt mellom generasjoner fordi jeg tilhørte gen x, men føler meg litt som en en xennnial. Jeg ble født i 1968, og selv om det var digitale muligheter tidligere, brukte jeg hverken pc, internett eller mobiltelefon før jeg startet på lærerhøgskolen i 1997. Jeg hadde sett og prøvd ulike digitale dingser tidligere, men det var så sjeldent jeg fikk muligheten at det føltes spesielt hver gang.

En generasjon blir gjerne definert som alle som lever samtidig, men vi er ikke en generasjon fordi vi lever samtidig med de som ble født før oss, men fordi vi har mer eller mindre de samme opplevelsene som andre jevnaldrende, og noen ganger får det oss til å føle en sorg for det vi ikke opplever. Jeg føler at skating, cosplay, science fiction/fantasy brettspill og subkulturen goth skulle og burde ha vært en del av oppveksten min, men det var en del av den kulturen jeg ikke fikk ta del i. Det føltes ofte som at Haugesund var for langt vekke fra den verdenen jeg ville vokse opp i.

Det å være medlem av en generasjon innebærer også muligheten til å velge motkulturer. Haugesund fikk for en del år siden en skatehall, og kommunen bygde en skatepark i sentrum i fjor. Jeg kan ikke se at de blir brukt av andre enn barn med sparkesykler, og selv det er ikke ofte. Jeg ser med jevne mellomrom naive forsøk på å grafitti, men det er så og si aldri noe forsøk på å spre et politisk eller sosialt budskap. Jeg vet derfor ikke om vi kan kalle dette for en motkultur, eller ungdom som bevisst tar avstand fra det samfunnet de foregående generasjonene har bygd.

Jeg skal ikke lage noe stort politisk poeng av dette, men stiller spørsmålet. Hvis vi har en global, felles kultur er det da noen ungdommer som føler seg norske? Hvis det er vanskelig å finne det norske, hvordan kan vi da forvente at barn/ungdom som ikke ble født i Norge skal utvikle en norsk identitet? Betyr dette noe for de som vokser opp med en diagnose som autismespektertilstander, nonverbale lærevansker og ADHD? Hva forventer samfunnet av dem?

Men jeg er ganske optimistisk med tanke på mine egne muligheter. Jeg er ikke innafor generasjonen min jobbmessig, men tror jeg kommer dit snart.

Tapte talenter

grafitti under ein bro med teksten alone. Mange oppdager at de er mer eller mindre alene.

Mange oppdager at de er mer eller mindre alene.

Forekomsten av Asberger syndrom er så lav at Norsk Helseinformatikk er en av ytterst få kilder som oppgir tallet i prosent. Det er 0,6 prosent av befolkningen som har en autismespektertilstand, mens 0,03 prosent har Asberger syndrom. Noen kilder oppgir tallet til 3 per 10 000 individer. Det finnes såvidt jeg vet ikke sikre tall om NLD. Jeg kjenner bare til det tallet Byron Rourke anslo for 23 år siden. Den norske boka Nonverbale lærevansker fra 2009 viser til Rourke fra 1995, da han anslo forekomsten til 2-3 prosent av befolkningen.

Det høres umiddelbart ut som et høyt tall, men selv om forskere skulle nedjustere det tallet etter mer forskning, vil jeg hevde at det er viktig å fokusere på dette. Jeg vil faktisk påstå at dette kan oppsummeres med brain gain og brain drain. Det dreier seg om hvor mange mennesker vi vil ha med oss fra hver generasjon, hvor mye vi er villig til å tape eller hvor mye vi ønsker å vinne, hvor mange vi er villige til å svikte.

Jeg har vært inne på i en god del innlegg at mange foreldre må kjempe en ganske håpløs kamp mot hjelpeapparatet. Det starter for noen allerede før barnet begynner i barnehagen. De har observert et barn som ikke utvikler seg like raskt som andre, men de blir ofte fortalt at det ikke er noe å bekymre seg for. Det vil gå seg til etter hvert. Foreldrene må bare godta en «vente og se-holdning.» Noen får hjelp etter hvert, men det er også mange som opplever at ingen andre kan se det de ser. Barnet starter skolen, og det ene året etter det andre passerer uten at en ser en stor nok forbedring. Når det endelig går opp for andre at det er grunn til uro, kan det være litt seint.

Det er en av mange grunner til at jeg ikke er så veldig begeistret for det positive synet på annerledeshet. Jeg vil selvsagt at det skal være en åpenhet for de som er annerledes, men det er så langt fra virkeligheten en kan komme at det vil gjøre ting verre hvis en vokser opp i den tro at samfunnet kommer til å akseptere alt. Tenk deg en voksen som helt siden barndommen har reagert med sinne, og sågar barnslige raseriutbrudd, hver gang han/hun ikke fikk viljen sin. Hvis dette ikke er annet enn en annerledeshet, er det heller ingen grunn til å moderere atferden, men jeg kan ikke tenke meg at andre ser på dette som sjarmerende. Det er grunnen til at det er viktig å tilpasse seg noe. Det er ikke nok å være annerledes. Vi må være annerledes på rett sted eller på rett måte.

Det er i dag lite fokus på NLD og det betyr i realiteten at samfunnet ikke bare svikter individene med denne utviklingsforstyrrelsen, men det svikter seg selv også. Det taper mange talenter. Det er det brain drain er, et ubeskrivelig svik. Jeg tenker ikke så mye på meg selv nå, for jeg mener at jeg har klart meg bra, men det er frustrerende å se at det vokser opp stadig nye generasjoner som ikke får hjelp. Det er mange som hevder at Norge har utviklet seg til å bli et bra sted for individualister, men de vet ikke hva det innebærer. Norge er ikke et sted som tolererer individuelt særpreg. Kanskje til en viss grad, eller for visse grupper, men det gjelder ikke alle. Det er noen som kan velge et liv utenfor boksen, der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Jeg jobbet sammen med en av dem da jeg bodde i Telemark. Han var gift med amerikanske Jenny Endresen, og de bodde på gården Moslid mellom Åmot i Vinje og Dalen i Tokke kommune. Se episoden her. Atter andre opplever en økende forståelse for ulike seksuelle legninger eller motediagnoser, mens andre opplever at samfunnet utøver harde straffetiltak for en langt mer moderat annerledeshet. Jeg har hatt kontakt med noen av dem, og vet litt om hvordan det føles å være annerledes, om å ta andre valg enn hovedstrømmen.

Reklamer

Norge trenger noe nytt

Dette er litt tilleggsopplysninger til innlegget Lev litt bedre med egen bolig. Jeg skrev om et firma i Haugesund som tilbyr microhus til 1,8 millioner kroner. Jeg vil i dette innlegget vise til hva microhus egentlig er, og hvilke konvensjonelle konkurrenter det har.

En klassisk andels/aksjeleilighet i Haugesund er en 4 mannsbolig bygget på begynnelsen av 1950-tallet. Leilighetene koster 1-1,5 millioner kroner og de har 2000-4000 kroner i felleskostnader. Det er også noen ganske nye borettslag der leiligheten koster rundt 500 000 kroner, og hvis en kan leve med felleskostnader på drøye 7 000 kroner per måned, sitter en til slutt igjen med en leilighet som kostet 1,4-1,5 millioner kroner. Det er nok uproblematisk med andel og aksjeleilighet, men jeg har sett følgende tekst i noen annonser: «Kjøper skal godkjennes som ny andelshaver i borettslaget. Dersm kjøper ikke blir godkjent som ny andelshaver blir andelen solgt videre for kjøpers regning og risiko.» Jeg er ikke helt sikker på hva det betyr, men det høres umiddelbart litt urovekkende ut, for hva hvis en generelt sliter med å bli godtatt?

Jeg synes husene til Start Microhousing koster i meste laget. Det er ikke tilfeldig at microhus er populære i USA. De er i samsvar med den individuelle uavhengighetsfilosofien landet har hatt siden det ble grunnlagt. Det er noe en kan finne i litteraturen, f.eks. Ralph Waldo Emerson og Mark Twain. Begge var for individualisme, både for menn, kvinner og minoriter. Funksjonshemming/nedsettelse var ikke et tema på den tida, men når en tenker på forfatterskapet til de to, virker det rimelig å anta at de hadde inkludert denne gruppa også hvis han hadde levd i dag. Økonomien har lagt til en ny dimensjon, for det er i dag en del unge single/par som velger microhus fordi de da kan klare det uten å låne.

Jeg lurer på om det hadde blitt tillatt i Norge. Det er faktisk et tilfelle som tyder på at microhus er risikabelt i Norge. NRK skrev for to år siden om Kari Schvibevaag. Den tidligere verdensmesteren i kiting ville slå seg ned i Flakstad i Lofoten. Hun fikk klarsignal fra kommunen til å bygge et microhus, men de kom i etterkant med stadig nye krav. Det hadde ordnet seg raskere hvis kommunen hadde presentert alle kravene samtidig, men hun fikk et nytt etter at det forrige var ryddet av veien. Hun hadde bodd i bilen i to år på det tidspunktet NRK skrev artikkelen, utelukkende fordi hun ikke hadde tillatelse til å flytte inn.

Vi har et regelverk som gjør dette veldig komplisert. Det er muligens disse kravene som gjør husene i Haugesund såpass dyre sammenliknet med de amerikanske. Regelverket er for rigid for denne type hus i Norge, så myndighetene burde sørge for å få på plass en egen standard for microhus. Da vil det kanskje være realistisk for tre-fire familier å kjøpe ei tomt sammen, bygge hvert sitt hus, og ha nok igjen til et felles uteareal. Hvorfor skal forresten myndighetene legge seg opp i absolutt alt?

Det er bedrifter i USA som selger ferdige microhus, både mobile og stasjonære. Det er noen som selger tegningene for de som vil bygge selv, og det er sågar noen som tilbyr dem nesten gratis. Tinyhousedesign.com selger f.eks. tegninger til $ 29. Det blir ikke lagt noen hindringer i veien for dette, men jeg har mistanke om at det hadde vært vanskeligere i Norge.

Det er mange inspirerende beretninger på nettet. Jenna Spesard fra bloggen/You tube-kanalen Tiny House Giant Journey gjorde det mange kanskje har drømt om. Hun ble en minimalist. Dette er nok mest for single eller unge par, men det er spennende å se hvordan noen klarer denne livsstilen. Les gjerne bloggen hennes hvis du vil vite mer om emnet. Les mer her eller se denne videoen der hun viser fram det mobile hjemmet sitt.

Reklamer

Lev litt bedre med egen bolig

Denne prototypen på 66 m² er utstilt i Haugesund.

Denne prototypen på 66 m² er utstilt i Haugesund.

Uavhengighet er viktig for meg. Jeg skriver derfor av og til om det, selv om det ikke alltid er direkte relevant med tanke på at dette hovedsakelig er en blogg om NLD og autisme. Dette innlegget er i den kategorien.

Bolig er en viktig del av et uavhengig liv, og jeg har skrevet utførlig om myndighetenes svik mot de som har lav inntekt. Husbankens regler sier nemlig noe helt annet enn det kommunene ofte legger til grunn når de behandler søknader om startlån. Det er ifølge husbanken.no et politisk mål at alle som ønsker det skal få hjelp til å kjøpe sin egen bolig. Det er fordi skatteteglene belønner de som eier boligen de bor i. Hovedmålet er å hjelpe vanskeligstilte med startlån, og hvis de har problemer med å betale avdragene, skal kommumen bruke Husbankens midler til bostøtte og tilskudd. Det er ikke det som skjer når utbyggere som A. Utvik selger 80 prosent Husbankfinansierte leiligheter i prisklassen 2-5 + millioner kroner, mens andre får avslag på leiligheter til 1-1,5 millioner kroner.

Jeg har vært begeistret for microhus siden jeg ble klar over dem for en del år siden. De er populære i USA der en kan få dem for rundt $ 50 000, og langt billigere hvis en kan gjøre en stor del av jobben selv. Jeg har skrevet om Haugesundsfirmaet Start Microhousing i et tidligere innlegg, men det har vært stille på den fronten ei god stund. Jeg har imidlertid sett flere annonser på Facebook denne helga, og jeg reagerte på vinklingen denne gangen også. «Bo mindre. Lev mer. Mindre areal gir lavere kostnader, mindre vedlikehold og mer tid.» De bruker plassmangel, en bærekraftig utvikling og billigere levekostnader som argumenter på bedriftens hjemmeside. Det er et argumenter jeg kan si meg enig i, men jeg vil også at flere skal kunne velge denne miljøvennlige livsstilen.

I en annen annonse foreslo de å bruke huset til gjesterom, et arbeidsstudio eller en plass for tenåringen i familien å boltre seg på. Det er greit å investere nesten to millioner kroner på dette hvis en har pengene, men det er kanskje litt i overkant å forplikte seg til et nytt, stort og langt lån?

Argumentet med plassmangel er foreløpig ikke relevant siden Norge er underbefolket, men det er et poeng at disse husene kan gi plass til flere mennesker i sentrum, og dermed gjøre det mulig for flere å klare seg uten bil. Jeg mener likevel at disse husene ikke kan konkurrere på pris. Den billigste boligen de har beskrevet på hjemmesidene sine er en 66 m² leilighet til 1 790 000 kroner. Det billigste hvis en også ser på hytter og hagehus er en moodell av sistnevnte som koster 990 000 kroner. Den har et oppholdsrom på 8,3 m², et bad på 2,6 m² og et soverom på 8,8 m². Samme hva en bruker leiligheten/hagehuset til tror jeg ikke det bringer husdrømmen noe nærmere for de som Husbanken/kommunen ikke vil hjelpe. Det er egentlig ganske typisk. Hver gang noen bruker miljøvern og bærekraftig utvikling som argumenter dreier det seg om at forbrukerne må betale.

Prisen inkluderer forøvrig ikke tomt, og de er ikke billige hvis en vil bo i byen.

Reklamer

The Shape of Water

Jeg vil være i bevegelse som denne bekken ut fra Arkavannet. Vannet går til Skeisvannet, og deretter fører en ny bekk vannet til havet.

Jeg vil være i bevegelse som denne bekken ut fra Arkavannet. Vannet går til Skeisvannet, og deretter fører en ny bekk vannet til havet.

Jeg liker symboler og kom til å tenke på vann som et symbol da dattera mi leste lekser en dag. Naturfagboka hennes tok for seg vann som fast form, væske og gass, og overgangen mellom disse ble kalt faseoverganger. Det er også et aktuelt tema innen NLD.

Vann kan symbolisere veldig mye, og jeg skal ikke gå inn på alle nyansene. Det kan bety forskjellige ting om vannet er klart eller uklart, om det er varmt eller kaldt, om det beveger seg eller ikke, og hva en bruker vannet til. Når det gjelder leksa fra boka Yggdrasil tenker jeg på hvilken form eller fase vi er i. Jeg tenker meg at det er en fordel å være væske, nærmere bestemt ei elv. Jeg vil være vann i bevegelse, som kan være et symbol på liv eller fruktbarhet. Det kan bety ulike ting, men i denne sammenhengen vil jeg bruke synonymer som fullstendig eller tilstrekkelig. En har det en trenger, og selv om det kanskje ikke stemmer i øyeblikket, tror jeg bevegelse innebærer at en er på vei mot målet. Det er en positiv holdning.

Det er viktig for alle å utvikle seg, men jeg tror det er spesielt viktig for oss med en diagnose å tenke utvikling. Jeg har opplevd hele livet at jeg utviklet meg seint. Det var ikke det at jeg ikke nådde de milepælene andre tar for gitt, men jeg kom seinere fram enn andre. Det er spesielt vanskelig med forandringer eller overganger fra en fase til en annen i livet. Når en er ung og skal starte på høgskole/universitet kan en oppleve at livet er ganske komplisert. Miljøet er uforutsigbart og en må ta alle avgjørelser på egen hånd. En må vite hvordan en skal håndtere situasjoner som andre kanskje har hjulpet med tidligere.

Jeg startet ikke på høgskoleutdanning før jeg var 26, og det var ikke fordi jeg valgte det. Jeg var ikke en millennial som ville utforske andre ting før jeg ble skikkelig voksen. Jeg prøvde å komme meg videre da jeg avsluttet militærtjenesten våren 1989, men kom ikke inn på noe annet enn yrkesskole. Det var helt feil etter som det er innen den type arbeid jeg har de største vanskene. Jeg kunne klart meg veldig fint uten de daglige ydmykelsene jeg måtte gjennom på Haugaland videregående skole, men det var kanskje ikke noen ulempe at jeg måtte vente noen år med høgskole. Det var forvirrende nok å takle det miljøet midt i 20-årene, men jeg var tross alt bedre rustet enn som 19-åring.

Det er veldig frustrerende å se den totale mangelen på utvikling innen forskning. Jeg har snakket med fagpersonen på PPT i ulike kommuner, og de sier gjerne at NLD garanterer barnet støttetiltak. Jeg er ikke sikker på om det stemmer, for så lenge NLD ikke har status som en diagnose blir det snakk om prioriteringer. Det er sannsynlig at elever med en autismespektertilstand eller ADHD blir prioritert først, og deretter kan en vurdere om det er ressurser igjen til de uoffisielle barna. Jeg vet også at skolene ikke er spesielt opptatt av å undervise ferdigheter som ligger utenfor det akademiske.

Det er uheldig, for vi snakker sannsynligvis om ferdigheter andre tar for gitt, ferdigheter barn trenger for å oppnå de faglige målene, men som noen barn kanskje ikke utvikler raskt nok uten hjelp. Det er uheldig både for det individuelle mennesket og for samfunnet at en kanskje ikke kommer til den rette fasen før det er for seint. Jeg håper derfor det skjer noe på forskningsfronten snart, for med tiltak gjennom hele grunnskolen tror jeg mange barn kan utvikle seg langt mer enn det som har vært tilfellet så langt. Jeg har hørt om NLDere som har klart seg veldig bra, men det avhenger veldig på hvor mye hjelp de får, om de kommer inn på rett spor tidlig nok, og på evnene de har. Det er sikkert noen som ikke trenger hjelp i det hele tatt, men det gjelder sannsynligvis ikke de fleste.

Bildet jeg brukte som illustrasjon til dette innlegget blir en slags fascinerende metafor. Hvis vi utvikler oss, altså hvis vi er i bevegelse, blir vi til slutt en del av de store havet. Vi blir en del av samfunnet, selv om bildet ikke er nøyaktig nok. Jeg vil nemlig ikke blande meg så mye med massen at det individuelle, det unike ved meg blir usynlig. Jeg vil gjerne at det skal gå an å skille mellom meg og helheten, så kanskje jeg skifter fase igjen? Kanskje måtte jeg bli fleksibel for å komme fram? Kan en komme fram uten denne fleksibiliteten? Hva mener du?

Reklamer

Innenfor normalen

Jeg prøvde å bake kakemenn av mandelmel til jul. De var unormale som kakemenn, men de fungerte glimrende som muffins.

Jeg prøvde å bake kakemenn av mandelmel til jul. De var unormale som kakemenn, men de fungerte glimrende som muffins.

Jeg har et veldig ambivalent forhold til nevrodiversitet og annerledeshet. Det blir sagt at samfunnet har forandret seg, at vi må utvide begrepet for hva som er normalt, og noen går så langt som å si at vi må anerkjenne at samfunnet består av ulike måter å være menneske på. Jeg kjenner ikke til teorien, annet enn at noen har vist til den franske filosofen Julie Kristeva, men det høres ut som at det argumentet kan rettferdiggjøre nær sagt hva som helst. Jeg er f.eks. ikke overbevist om at det alltid er rett å fortelle barn, mange år før hjernen er ferdig utviklet, at de ble født i feil kropp. Det er eksempler på at barn helt ned til tre år er overbevist om at de er fanget i feil kropp. Det er mulig det stemmer, men jeg lurer på om vi er så opptatt av å respektere annerledeshet, at vi noen ganger går for langt.

Dette er en del av den debatten vi har hatt om utviklingsforstyrrelser. Hva er normalitet? Mye av poenget med ADHD-medisiner er å gjenopprette en form for normalitet. En må fungere innenfor det samfunnet mener er normalt. Jeg kan forstå tankegangen til de som ivrer for nevrodiversitet, som er at alt er innenfor en naturlig variasjon i det menneskelige genematerialet. En kan likevel stille noen retoriske spørsmål. Noen barn har vansker med fin/grovmotorikk, koordinasjon, visuospatiale evner eller abstrakte begreper. Dette er ting en til en viss grad kan jobbe med og utvikle hvis en starter tidlig, men det er selvsagt unødvendig hvis en definerer disse vanskene som innenfor en normal fungering. En trenger ikke forandre på det som er normalt. En kan slutte å bruke ord som handikapp, vansker, utfordringer, underskudd eller tilstand, men det forandrer ikke på situasjonen. En fungerer ikke i et samfunn som trenger disse ferdighetene.

Normalitet er likevel ikke en perfekt tilstand. Det er ganske åpenbart at ingen menesker er perfekte, men det er nok mange som tenker på normalitet som konformitet. Det som fertallet regner som de sosiale normene er for mange normalt. Det er f.eks. normalt å innordne seg, og ikke stille spørsmål ved autoriteter i Norge. Når en avgjørelse har blir tatt i din disfavør er det forventet at du skal godta det.

Noen ser det som totalt unormalt å være inntrovert. Det betyr ikke nødvendigvis at en er sjenert. En kan være veldig utadvendt, men en blir bare tappet av å være sammen med andre mennesker. Det å arbeide i et åpent kontorlandskap vil være et mareritt for en introvert, samme hvor sosial denne personen er i utgangspunktet. Samfunnet har en tendens til å se på ønsket om å trekke seg tilbake, selv om det bare er for korte perioder, som noe unormalt.

Noen er veldig impulsive. Det kan bety at de har ADHD, men det betyr ikke at vi ikke har alternativer til medisiner. Et av alternativene heter Montesorri. Det er ikke så enkelt at skolen en går på kan løse alt, men jeg tror vanskene blir langt mer synlige fordi det er vanskelig å tilpasse seg det rigide skolesystemet. Det er noe som rammer mange med ADHD, NLD og autisme. En del hadde nok fått det bedre med en bredere definisjon av normalitet, men fram til det skjer må vi prøve å tilpasse oss. Jeg er altså enig med nevrodiversitet-leiren i mye, men jeg tror samtidig det er grenser for hvor mye vi kan forvente av majoriteten.

Jeg vokste opp før det var noe som het NLD og Asberger. Jeg ble dermed ikke definert som annerledes, men det var likevel åpenbart at jeg var det. Jeg kan ikke nekte for at jeg sannsynligvis hadde hatt en lettere reise fram til der jeg er i dag hvis det hadde vært større aksept for annerledeshet. Det hadde likevel ikke vært nok, for jeg hadde kanskje ikke utviklet de ferdighetene jeg trenger som voksen.

Reklamer

Har du noe å tilføre?

Jeg jobber, som jeg har nevnt i tidligere innlegg, med et manuskript om NLD. Det blir en blanding av mine opplevelser og ting jeg tror kan være relevant for andre voksne NLDere. Det er et ambisiøst prosjekt, og jeg vet ikke om jeg lykkes, men håper at et forlag i det minste ser verdien i det jeg prøver på. Manuskriptet må nok gjennom store forandringer, men jeg har tro på at det blir gitt ut i bokform etter hvert.

Jeg skal snart sende en prosjektbeskrivelse til et nytt forlag, og mens jeg gjør meg ferdig med manuskriptet vil jeg invitere dere lesere til å komme med kommentarer eller ting ei bok om NLD bør inneholde. Reflekter gjerne over dette spørsmålet:

Det er mange av oss som vokste opp før det var noe hjelp tilgjengelig. Hvilken hjelp kunne du hatt utbytte av som barn, ungdom og ung voksen?

Reklamer

Introverthet er en styrke

mann som står å¨et tak og ser ut over en stor by. Ifølge SSB er storbyer mindre ensomhetsskapende enn mange tror. Det er viktig å kunne være alene i perioder. Foto: Pexels.

Ifølge SSB er storbyer mindre ensomhetsskapende enn mange tror. Det er viktig å kunne være alene i perioder. Foto: Pexels.

Det har vært et ganske stort fokus på introverthet som noe positivt de siste årene. Jeg har litt blanda følelser til det. Det er på den ene sida en nyttig egenskap å være alene i perioder, å klare å være alene uten at en føler et sterkt ubehag, men jeg vet ikke om det er naturlig å være helt alene. Susan Cain ga ut boka Quiet for noen år siden der hun pekte på at samfunnet ikke er tilrettelagt for de som har en mer introvert personlighet. Hvis en søker på ordet introvert på Facebook får en resultater som Introverts are Awesome og It’s OK to be an introvert.

Jeg har en personlighet som passer godt med den type filosofi. Jeg liker et samfunn som gjør det mulig å leve som en introvert, som forøvrig ikke betyr det samme som sjenerthet. Det er likevel et men. Jeg har sett en tendens på noen nettfora til at en fremhever alenetid som noe bedre. Det er fristende når det er vanskelig å finne seg til rette, når samfunnet synes det er vanskelig å forholde seg til diagnoser som ADHD, ASD og NLD. Det er så enkelt å velge en tilbaketrukket tilværelse når vi har inernett og kan velge å være sosial uten å risikere noe ansikt til ansikt. Jeg mener likevel vi har et ansvar for å prøve. Jeg tenker på det som en lojalitet til livet. Det er mitt ansvar å prøve, selv om andre mennesker gjør det vanskelig noen ganger.

Jeg kom over artikkelen Hvem er de ensomme på SSB for noen uker siden. Ensomhet og introverthet er langt fra det samme, for det er store fordeler forbundet med å trekke seg tilbake i perioder. En er ensom hvis en ønsker kontakt med andre, men ikke har det. En har altså et savn, noe som like gjerne kan skje med en person som har mange venner og mange følgere på Facebook. Da snakker vi kanskje om opplevd ensomhet. Artikkelen fra SSB sier det bedre enn jeg kan, og jeg anbefaler derfor å lese den.

Introverthet kan være en styrke. Det er mange eksempler på mennesker som trekker seg tilbake for å kunne fungere bedre når de er sammen med menesker, men det er ikke sånn samfunnet er satt sammen. Gruppearbeid fungerer som regel ikke fordi mange er avhengig av å arbeide alene med noen ideer som de deretter kan presentere til ei gruppe. Den muligheten får de ikke, og de klarer kanskje ikke å hevde seg mot flertallet av gruppa. Da går ideene deres tapt. Kreativitet krever gjerne at en er alene i perioder. Vi trenger derfor både alenetid og sosialt fellesskap.

Stikkordet er balanse. Noen mennesker blir desperate hvis de må tilbringe noen få timer alene. Det høres ikke sunt ut. Jeg vil altså anbefale å bruke alenetid til å hente krefter, utvikle seg selv. Da fungerer vi sannsynligvis bedre når vi er sammen med andre, men det er ikke noe mål å opprettholde enetilværelsen. En kan forøvrig diskutere hva fellesskap betyr. Jeg tror ikke store grupper nødvendigvis er naturlig, og jeg foretrekker grupper på 2-5 personer.

Reklamer

Den glømte diagnosen

Utsikt mot Utsira

Utsikt fra Vardafjell i Haugesund mot Utsira. Hvit substans er veinettet mellom husene.

Det er ikke nok å få en diagnose. Det sier seg selv at det er viktig med den rette diagnosen. Jeg har tidligere vist til studier ved bl.a. Michigan State University og Krieger Institute som konkluderer med at feildiagnoser forekommer, at det kan forklare eksplosjonen i noen diagnoser. Marcia Rubinstein, grunnlegger av Nonverbal Learning Disability Association, sa det veldig tydelig til Additudemag: «Virtually every child I’ve seen with NLD was first diagnosed with ADHD.» Det betyr ikke at de ikke har ADHD, for det er mulig å ha begge, men det kan godt hende at den ADHD-epidemien mange tror vi har, ikke er så dramatisk som det ser ut som.

Et barn som har vansker med å sitte stille, fokusere eller som dunker borti folk hele tida trenger ikke nødvendigvis være hyperaktiv, og hvis årsakene er allergi, koordinasjons, balanse og visuospatiale vansker, vil ikke Ritalin eller tilsvarende tunge medisiner hjelpe. Noen har både ADHD og NLD eller Asberger syndrom, og en kommer ikke så langt med å satse alt på medikamentell behandling. Det er allerede mulig å lete etter fysiske bevis, og jeg håper forskningen leder fram til anerkjente kriterier snart. Det er i dag intervjuer og personlige hypoteser som leder fram mot en diagnose. Det kan gi et unøyaktig resultat. Tenk deg at du spør et barn om hva det driver med på fritida. Du får neppe et utfyllende svar, og i andre tilfeller er svaret veldig avhengig av hvordan du spør. Jeg har selv erfaring med at jeg ikke klarer å gi nok eller relevante svar fordi jeg har en tendens til å svare på spørsmålet og ikke mer. Noen ganger gir jeg den informasjonen jeg mener er relevant, så det er rom for misforståelser.

Det er diagnosekriteriene, eller mangelen på sådanne, som skaper denne forvirringen, og det er slettes ikke utenkelig at det samme barnet har vært innom alle tre diagnosene i løpet av en lang utredning på BUP, men at det ender opp med en av dem, ikke nødvendigvis den rette. Når det gjelder NLD er det uklart hva som ligger bak symptomene, men det er i alle fall klart at det har skjedd noe i hjernen. Hovedteorien de siste par tiårene, og vel så det, har vært at det er for lite hvit substans i hjernen. Jeg leste en gang en populær forklaring på forholdet mellom grå og hvit substans i hjernen. Grå substans (nervecellene) er husene/nabolagene, mens hvit substans (nervefibre, ledningsnett) er veiene som transporterer. Det er i denne sammenheng informasjon de transporterer. Det er mer, eller skal være mer, hvit substans i høyre hjernehalvdel. Det blir derfor en større funksjonsnedsettelse i høyre hjernehalvdel.

Unge NLDere er gjerne flinke til å kompensere, og derfor dyktige til å skjule svakhetene sine. Det blir verre etter som de vokser, for det akademiske blir etter hvert mer abstrakt, noe de sliter med. Med puberteten kommer også tilleggsvansker som angst og humørsvingninger for mange. Det kan bli vanskelig å fungere sosialt fordi mye av kommunikasjonen er ikke-verbal. Alt dette påvirker mulighetene en har i arbeidslivet, og ikke minst det forholdet en har til andre mennesker.

Det kan få store konsekvenser for hvert individ det gjelder å gå gjennom hele barndommen uten en diagnose eller med en feil en. Hvis livet er et løp blir vinnersjansene spolert alllerede i startblokka. Det betyr ikke at livet er over, men at en må jobbe hardt helt til mållinja. En får absolutt ingenting gratis. Har du sett Usain Bolt kvalifisere seg til finalen i VM eller OL? Da han var på høyden av karrieren sin jogget han gjerne inn til seier i semifinalen mens han snudde seg mot konkurrentene og smilte. Han var så mye bedre, og jeg sitter ofte med den følelsen som en NLDer. Jeg sprinter alltid det jeg er god for, men det ser kanskje ut som at jeg lusker langt bak de andre.

Jodene Fine ved State Michigan University sa for drøye fire år siden at teamet hennes hadde funnet det første anatomiske beviset på at hjernen hos barn med NLD utvikler seg annerledes enn hos andre barn. Jeg trodde det skulle bli starten på noe, men det ble plutselig stille. Veldig stille. Jeg håper forskerne tar et nytt skritt framover snart, for det føles noen ganger som at Pia Savage hadde et poeng. Hun blogget tidligere om NLD for Psychology Today, og et innlegg fra 2011 hadde overskriften The Disorder that gets no respect.

Why is Nonverbal Learning Disorder So Often Mistaken for ADHD?

Reklamer
%d bloggere like this: