RSS Feed

Pokerspillet

 

Når det skjer noe dramatisk kan det være nyttig å ta et skritt tilbake og se en gang til på andre nylige hendelser som kan forklare den overraskende utviklingen, og det var i dette tilfellet veldig overraskende at Tyrkia skjøt ned et russisk jagerfly. Nei, Russland og Tyrkia er ikke akkurat perlevenner, men NATO og Russland har tross alt inngått et slags samarbeid i kampen mot ISIL.

Det er flere NATO-land (bl.a. Frankrike, USA og Tyrkia) som har vært aktive i Syria, ikke bare for å svekke regimet, men de har også angrepet ISIL. Det har gått så dårlig at det er noen som faktisk har hevdet at NATO ikke ønsker å kvitte seg med ISIL. Det høres passelig sprøtt ut, men det ser i alle fall ut til at Russland har hatt betydelig mer suksess på veldig kort tid.

Noe av det siste som har skjedd er at Russland har angrepet en av de største inntektskildene til ISIL, olje. De har angrepet oljetransporten fra Syria til Irak. Det er mange som har spurt seg hvorfor Tyrkia ikke har gjort noe for å stoppe oljetransporten og andre forsyningslinjer som ISIL har i Syria og Irak. Dette innlegget av David Phillips ved Columbia University utforsker noen av anklagene mot Tyrkia, og det ser faktisk ut til at det ikke er så vilt å mistenke Tyrkia.

ISIL er ikke spesielt sterke, og USA kunne sannsynligvis ha tatt dem ut alene, men når de har andre NATO-land med seg, burde det absolutt være en overkommelig oppgave. Det blir likevel for drøyt, som noen påstår at USA skapte ISIL, men det er faktisk ikke utenkelig, så vanvittig det enn høres ut, at NATO ønsker ISIL. Det kan hende at de ønsker å begrense ISIL, men likevel utnytte dem til å kvitte seg med regimet. Det er nok en vurdering de har gjort, for de mange opprørsgruppene klarer neppe å styrte Bashar al-Assad uten hjelp fra ISIL.

Dette, sammen med det faktum at Russland tok over mye av initiativet i Syria, kan forklare hvorfor Russlands tilstedeværelse er så problematisk, for det er en alliert NATO ikke kan kontrollere. Jeg tror dette kan være nyttig som en bakgrunn for det som har skjedd de siste dagene. Nå har fokuset blitt flyttet mot Tyrkia og NATO, og vekk fra forsyningslinjene til ISIL. Det er ikke sikkert det var hensikten, men de 17 sekundene som et russisk fly angivelig var i Tyrkia, kan gjøre ISIL sterkere. Det er ikke uvanlig at Russland krenker et annet lands luftrom, men det skal likevel fryktelig mye til for at en skyter flyet ned. Piloten må vise en temmelig truende atferd. Det er derfor litt rart at Tyrkia angrep et land som har et slags samarbeid med NATO.

Putin blir gjerne kritisert for å gamble og spille poker med verden som innats. Jeg tror det sitter andre spillere ved det samme bordet også. Tyrkia spilte kanskje med et pokerfjes da de hevdet å ha så lite kontroll at de ikke visste hvem de angrep. Det er ikke sikkert at det var bevisst, men resultatet blir likevel negativt for Russland, for etter å ha bidratt sterkt i aksjonen mot ISIL, blir de nå forsøkt satt på plass av den alliansen de har samarbeidet med. Det blir nok ikke noen krig mellom Russland og Tyrkia, men hvis målet er å få både Assad og Russland ut av Syria, var nok dette en ganske uheldig handling. Dersom de ønsker å gi Russland en sekundær rolle, kan Syria komme til å bli et langvarig problem. Det vil også få betydning for oss, for det innebærer at de flyktningene som kommer hit, fort kan komme til å bli her permanent. Da kan det komme til å gå opp for mange hva en autoritær altruisme koster.

Vi vet alle hvor vanskelig det er å bli budsjettvinnere.  Det er flott at mange har den innstillingen at flyktinger fra en streng, patriarkalsk kultur utelukkende er en berikelse for det norske samfunnet, men hvor mye lettere tror du det blir for de som allerede er budsjettapere?

Det er absolutt ikke noe jeg ønsker, men det hadde vært bemerkelsesverdig hvis vi kunne håndtere stress bedre enn andre. Når mennesker er stresset og usikker på framtida vil vi sannsynligvis se at negative følelser som håpløshet, sinne og mistro kommer til overflaten. Vi kan til og med oppleve en form for sekundær traumatisering, ikke minst sykepleiere og andre som vil ha direkte kontakt med svært traumatiserte mennesker. Det er viktig å gi flyktningene som kommer hit et best mulig tilbud, men det blir feil hvis dette går ut over oss selv og dermed reduserer evnen vår til å hjelpe befolkningen generelt.

Jeg frykter at det kan bli et høyt stressnivå om få år.

Løsningen er ikke vanskelig. Vi kan hjelpe til med å bygge opp industri og kjøpe tjenester fra Syrias naboland, samtidig som vi fortsetter med en innvandring vi kan håndtere. Vi må kanskje også godta at disse landene har diktatorer. Libya var f.eks. det fattigste landet i Afrika da Gadaffi kom til makten i 1967, men det rikeste da han ble drept. De hadde bl.a. en gjennomsnitlig levealder som var på europeisk nivå. Landet har ikke en diktator i dag, men er preget av kaos og er sannsynligvis et av de fattigste i Afrika.

Det tredje valget

Jeg er enig med President Obama i at ISIL ikke er en stat og at det er en terroristorganisasjon. Jeg er imidlertid ikke like overbevist om at ISIL er helt uten noen forbindelse til islam. Det er stadig flere som vil overbevise oss om at ISIL-krigerne ikke er muslimske, noe som antakelig betyr at de utelukkende er leiesoldater. Jeg har videreformidlet denne populære tanken selv tidligere, fordi jeg har prøvd å skrive mest mulig objektivt om et følsomt emne i en periode der veldig mange meningsytringer på nettet er veldig spekulative. Det har også litt med konteksten å gjøre, men jeg kan likevel bare delvis si meg enig med den amerikanske presidenten.

ISIL representerer ikke islam. Det er det disse terroristene hevder at de ønsker å gjøre, men ingen enkeltstående organisasjon kan påberope seg den retten. Jeg uttaler meg på den måten fordi jeg ikke vet hva som er agendaen. De er bokstavelig talt i Israels bakgård, og en skulle tro at det var et hovedmål å kvitte seg med den fienden i regionen som er i stand til å stoppe dem, men de vil nok heller ha politisk og økonomisk makt over muslimene. Det skiller dem ikke fra andre muslimer, for dette har vært islams historie siden 600-tallet.

Det er nok mange grunner til at unge innvandrere reiser tilbake til Midtøsten for å kjempe for ISIL, og jeg tror en del har med etikk og moral å gjøre. En kan si hva en vil om islam, men selv om mange muslimer er like forferdet over ISILs handlinger som alle andre, har de noe til felles. Koranen beskriver en del skikker som vi opplever som veldig problematiske, f.eks. jihad. Vi snakker om en religion og en region der kritikk av Koranen, profeten eller myndighetene blir straffet veldig hardt. Det er kanskje grunnen til at det ikke er så lett å få med seg hva som er den dominerende holdningen til ISIL i diasporaen.

Det er noe av problemet med alle religioner som vokser seg store. De blir før eller seinere arrestert av myndighetene og misbrukt. Det har derfor blitt begått ufattelige grusomheter i kristendommens navn opp gjennom historien, men dette er ikke noe som Bibelen sier at vi skal gjøre. Den norske statskirka fungerer i Norge (ja, vi har fremdeles en) fordi kirka får styre seg selv. Den blir ikke lenger brukt av regjeringen for å rettferdiggjøre overgrep. Jeg nevnte forøvrig viktigheten av å velge på den engelske bloggen min i går. Jeg kom i innlegget The two sides of free will inn på at vi kan bruke den frie viljen til å begå ondskap, men vi kan også bruke den til å bekjempe ondskap. Det er mulig at det kompliserte forholdet mellom årsak og virkning er en del av bildet også. Det blir ofte sagt at det å ikke velge også er et valg, men det tredje alternativet er ikke et godt et.

Det er nok mange ting som trekker i samme retning og får unge menensker fra hele verden til å ofre livene sine for ISIL. Det er mange som har pekt på at vi har destabilisert regionen, og de har faktisk et poeng. Folkeforbundet ble opprettet etter 1. verdenskrig for å fremme nedrustning, hindre konflikter mellom land og forbedre levevilkårene. Det førte til at land som Libanon, Syria, Egypt og Libya ble satt under europeisk administrasjon (f.o.f. Storbritannia og Frankrike). Storbritannia var også veldig delaktige i utviklingen av Saudi Arabia, Kuwait og Irak. Jeg tror derfor vi kan si at det Midtøsten vi har i dag er en europeisk skapelse.

Vi har støttet Israel og bidratt til at dette lille landet i dag er så gode på teknologi at de faktisk puster Silicon Valley i nakken. Jeg vet ikke om arabere føler at Vesten arbeider aktivt for at Israel skal være en stormakt i regionen, mens de oppmuntrer til kaos i nabolandene, men jeg tror det kan være noe av kilden til misnøyen.

Jeg tror også at etikk og moral et viktig poeng. Vi ser i dag at grenser brytes stadigere raskere. Det er snart ingenting som er tabu lenger. Det er mye muslimer må venne seg til når de kommer til Vesten, og det som for utenforstående kanskje virker som et totalt fravær av etiske regler, må være vanskelig. Spesielt når vi ikke krever noe, for det vil jo være lite tolerant av oss. Araberne kommer fra en region der religion er viktig, mens det i Vesten er et ekstremt fokus på det som gir oss selv, individet, glede. Dette overfladiske livet kan lett føre til en følelse av at det er noe som mangler, at livet burde være mer.

Jeg kan se for meg at en del, spesielt de som kommer fra et samfunn med et større krav til pliktetikk, vil søke etter et mer forutsigbart liv. Jeg tror en av grunnene til at ISIL er populære er at det virker som et forlokkende alternativ på avstand. Vi kunne tilby et brukbart alternativ tidligere, men vi har gitt opp de kulturverdiene som skapte den europeiske sivilisasjonen. Jeg tror det er dette tapet som kommer til å felle oss også, med mindre vi tar et valg.

For hva skjer hvis vi får en så stor innvandring at det ikke er noen mulighet for at minoritetene blir en del av den kulturen de har flyttet til? Det har fungert så langt fordi innvandringen har vært så lav at vi kan absorbere de nye innbyggerne, men hva om vi får en generasjon som ser på det norske som noe fremmed og kanskje ikke har et sunt forhold til islam heller? Faren ved for stor innvandring er at mange vokser opp uten en norsk identitet, og da kan vi risikere at det blir lettere å slutte seg til en organisasjon som ISIL. Det vil ikke være noe som holder dem her. Det kan forøvrig skje med etnisk norske også hvis vi fortsetter å fjerne oss fra den norske kulturen, og det er ting som tyder på at mange har den holdningen at vi kan bare verdsette andre kulturer ved fornedre vår egen.

Det virker som at vi har valgt det tredje alternativet, nemlig at vi ikke velger. Det er det vi gjør når vi ikke vil fornærme noen. Det var det jeg gjorde da jeg beskrev ISIL som en organisasjon uten noen forankring i islam. ISIL har kanskje gått lenger enn noen andre, men jeg tror mange kristne i Midtøsten kan bekrefte at det eneste nye er den store skalaen.

Flykter til barnevernet

bilde fra barnemuseet

Selvlysende bilde fra Norsk Barnemuseum i Stavanger. Det er 4-5 år siden jeg tok dette bildet, og jeg husker ikke bakgrunnen for motivet, men det gir meg ekle assosiasjoner til de innleggene jeg har skrevet om barnevernet og overgrep.

Jeg fulgte flere grupper og individer på facebook tidligere som arbeidet for en nedleggelse av barnevernet. Det var en broket forsamling og en god del av dem var temmelig aggressive. Noen ville ha en reformering av barnevernet, men det virket også som at andre ville ha en nedleggelse uten noen erstatning.

Ingen har rett til å dømme dem for det brennende engasjementet, med mindre de vet hvordan det føles å bli fratatt barna urettmessig eller å ha den trusselen hengende over seg mer eller mindre konstant. Jeg lurte likevel på om det var verdt å fortsette fb-kontakten, for det virket ikke som en god nok grunn hvis den eneste jeg hadde var å vise hensyn til andre. Det ble imidlertid veldig tydelig etter hvert at innleggene og kommentarene mine hadde merkbart mindre appell enn tidligere, men jeg har satset på objektive tekster likevel. Jeg skriver ikke det jeg tror vil vinne en popularitetskonkurranse. Jeg har tross dette nølt med å fjerne noen som facebook-venner, men gjorde det i forbindelse med at jeg sluttet å følge en del slektninger og andre som ikke hadde vært særlig aktive på facebook. Jeg har fremdeles litt blanda følelser knyttet til dette, for jeg vil ikke begrense debatten og kvitte meg de som er litt brysomme. Det er nyttig å diskutere med de som forarger meg, men det som gjorde utslaget var erkjennelsen av at det ikke var noen debatt. De andre hadde på en måte allerede plassert meg i periferien. Jeg har beholdt noen jeg er sterkt uenig med, men facebook er min kanal og jeg vil at den skal være relevant. Jeg bruker stort sett sosiale medier til å dele og diskutere saker som opptar meg, men hvis dette ikke gir meg den kontakten med verden jeg ønsker meg har det lite for seg. Bloggeren Lammelårtanker har forøvrig skrevet om dette.

Men det er likevel ikke til å legge skjul på at de har et poeng. Det er mange tragiske skjebner i barnevernet. Hvis vi kunne beholdt de gode valgene som ansatte i barnevernet tar, og luket vekk de dårlige, ville vi fått et bedre barnevern. Det er ingen tvil om at mange får hjelp av barnevernet, men det blir også sløst med ressursene, for jeg vil hevde at det er sløseri når familier som ikke trenger hjelp får det enten de vil eller ikke, mens de som trenger det ikke blir hørt.

Jeg kjenner til flere eksempler der foreldre har bedt barnevernet om hjelp, men dette har blitt avslått fordi kommunen hadde ikke mulighet til å tilby disse tjenestene. Det kan være støttekontakt, familieråd (familiens private nettverk og offentlige instanser samarbeider om å finne gode løsninger for barna), barnehageplass, råd og veiledning etc. Hvis barnevernet skal gi et tilbud kan en risikere at det blir omsorgsovertakelse eller ingenting, og da snakker vi ikke om et frivillig tilbud.

Hva betyr dette for flyktningene? Det er et stort behov for fosterhjem og myndighetene regner med at det kommer 10 000 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge neste år. Jeg har sett en del overskrifter om at Bufetat vil ha flere fosterhjem til mindreårige asylsøkere. Forskning støtter det synet at fosterbarn har det best hos slektninger, men det kan være vanskelig å få til for barn som kommer hit alene. Jeg tror likevel det hadde vært gunstig hvis de fikk bo sammen med en familie som hadde en tilnærmet lik kultur. En gutt fra Syria kan f.eks.ha fosterforeldre fra Syria eller Irak. De mange kristne som har blitt forfulgt av muslimene i Irak og Syria i århundrer bør ikke bo sammen med en muslimsk familie, men vil sannsynligvis ha det bedre hos en norsk familie.

Det er mye penger i barnevernet. Det er faktisk så mye at det de siste årene har vært utenlandske, børsnoterte selskaper som har investert i institusjoner i Norge. Det er også veldig lukrativt å være fosterforeldre, noe som er uheldig, for det sammen med det faktum at verken barna eller foreldrene har noe rettsvern i fylkesnemdene, kan få en til å lure på hvorfor myndighetene mener at en reform er overflødig. Barnevernet er f.eks. en part i saken i fylkesnemdene, men det er likevel de som oppnevner sakkyndig psykolog. Dette er godt betalte oppdrag og hvis en kommer fram til en nøytral eller t.o.m. en konklusjon som går direkte mot oppdragsgiveren, vil det sannsynligvis være berettiget å frykte at det blir det siste oppdraget en får.

Når det gjelder flyktningene må vi være obs på at noen av dem kanskje har behov det vil være vanskelig for fosterforeldre å etterkomme. Vi snakker ikke bare om foreldreløse barn, men også om barn som har opplevd ekstreme situasjoner i lang tid, kanskje hele barndommen. Det kan få mange ulike utslag, som f.eks. dissosiative lidelser og reactive attachment disorder (relasjonsforstyrrelse). Det sistnevnte er noe som kan skje med barn som ikke har formet sterke bånd til de viktigste omsorgspersonene i livet sitt de første fem årene, f.o.f. mor. Det kan gi seg utslag i avvikende sosial samhandling. Dette er en uhyre sjelden diagnose under normale forhold, men det er ikke utenkelig at det kan være noen tilfeller i en krigsherjet region der familier kanskje har mistet hverandre.

Da er det viktig at fosterforeldrene er klar over det ansvaret de har tatt på seg, for vi kan ikke ha en situasjon der fosterbarn blir sendt fra familie til familie fordi det blir for krevende eller fordi noen mener den ekstra inntekten ikke er verdt bryderiet. Spørsmålet er om dagens barnevern er i stand til å løse de nye utfordringene som flyktningebarna representerer. Vi trenger egentlig et annet barnevern, for når barn flykter til det norske barnevernet må vi sørge for at de får stabilitet.

Videre lesning:

Enslige mindreårige flyktningers psykiske helse
Fosterbarn har det best hos slekta
1000 norske familier vil bi fosterhjem for flyktninger
Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem
Sakkyndige har ikke råd til å være uenige med barnevernet

Solidaritet er enkelt, ansvar er verre

Eifeltårnet i Frankrike ble brukt som et symbol på støtten til ofrene etter angrepet i Paris.

Eiffeltårnet i Frankrike ble brukt som et symbol for å vise en uforpliktende støtte til pariserne. Hvor lenge skal vi holde tilbake kritikk av europeiske myndigheter som følge av terrorisme? Foto: Wikimedia Commons

Å vise solidaritet er lett: Å ta ansvar for vår del er verre, fordi det krever kritisk tenkning.

Jeg bodde i USA da terrorister kapret fire fly og brukte dem som våpen i et angrep mot New York og Washington DC. Jeg befant meg i Arkansas veldig langt fra østkysten, men opplevde det store presset det var over hele det store landet i forhold til å være patriotisk. Hvis du ikke gikk hundre prosent inn for krigen mot terror og for å støtte regjeringen samme hva denne måtte finne på, var du ikke patriotisk. Det føltes nesten som at fravær av patriotisme var det samme som landssvik.

Jeg husker det ble snakket om at TV og Hollywood ikke skulle være spekulative og bruke 9/11 for å skape underholdning, men det kom mange filmer og serier med et patriotisk budskap. Det var ikke veldig mange kritikere da USA innvaderte Irak i 2003 heller, mye p.g.a at den offentlige debatten hadde blitt ofret. Det som noen hevder er nasjonale traumer brukes til å kneble ytringsfriheten. Jeg husker spesielt Susan Sarandon og Tim Robbins. De var veldig objektive i sin kritikk av myndighetene i motsetning til media, som så ut til å ha hatt en voldsom beundring for President Bush på dette tidspunktet.

Vi opplevde noe tilsvarende etter terroren på Utøya. Det skulle være en absolutt uniformitet og det var t.o.m. overlevende fra Utøya som følte at de ble sensurert. Det har også vært mange overskrifter om pårørende og andre involverte som følte seg overkjørt i forhold til minnesmerker. En kan lure på hvorfor vi til stadighet ser dette gruppepresset, for selv om det kanskje ikke har gått lang tid siden terrorangrepet i Paris, virker det som at hetsen mot musikkjournalist Arild Rønsen er i sterkeste laget. Han skrev en anmeldelse av Eagles of Death Metal, bandet som spilte under det arrangementet som ble et terrormål sist helg. Ifølge denne artikkelen i VG var det absolutt ingen som var imponert. Snarere tvert imot.

Det er mange som sier at livet må fortsette som normalt, for alt annet blir som å gi terroristene det de vil ha. Fans av det amerikanske bandet har hatt en aksjon der målet har vært å få en cover-versjon av en Duran Duran-låt til topps på den britiske hitlista. Duran Duran eier rettighetene og har sagt at de vil gi inntektene til veldedighet, men dette vil likevel sørge for at Eagles of Death Metal når ut til et mye større publikum. Det er fansen som står bak denne aksjonen,  og ikke bandet, men det virker som at manipulasjon er greit bare vi støtter den rette sida.

Det er kanskje et bra band og jeg synes det er rimelig at en journalist faktisk vurderer musikken objektivt. Jeg har nevnt tre situasjoner som krever ytringsfihet, men som reduserer den. Jeg tror de fleste er oppriktige når de uttrykker sjokk og vantro over at en musikkjournalist har skrevet om musikk, som om livet faktisk gikk videre. Sannheten er at selv om dette var veldig tragisk og skremmende, er det ikke sånn at hele Europa setter livet på vent. Det var den samme holdningen som hindret noen form for opposisjon i USA og som kanskje gjorde det lettere for Bush å innvadere Irak.

Noen vil kanskje hevde at det er et tegn på manglende empati hvis en antyder, som jeg gjorde det siste innlegget på den engelske bloggen min, at vi i Europa faktisk har et ansvar vi ikke har akseptert. Eller som Rob Lowe gjorde allerede på fredag da han twitret følgende:

«Oh, NOW France closes its borders.»

Han skrev «Vive la France» i en annen melding og forklarte seinere at det ikke var annet enn en støtte til Frankrike. Andre twitter-brukere tolket dette som at Rob Lowe ga flyktningene skylda for terror-angrepet. Les om det i Independent.

Jeg tror ikke jeg viser mindre empati og solidaritet enn andre, men det må være mulig å vise medfølelse og samtidig opprettholde demokratiske prinsipper. Det lover ikke godt hvis vi går i den samme retningen som USA gjorde for fjorten år siden. Da får vi faktisk ikke anledning til å kritisere land som har opplevd terrorisme fordi det kan støte noen. Hvis vi sier at vi støtter Frankrike, hva er det egentlig vi støtter?

Eagles of Death Metal på Billboard

En ny sjanse

Det slo meg mens jeg jeg sammenliknet ledere med katter i Ledere står støtt at det ikke bare er negativt når en kvitter seg med ledere. Det kan noen ganger virke som at det er umulig å bli kvitt ledere som enten ikke gjør en god nok jobb, eller som har noen tvilsomme trekk.

William og Hillary Clinton i USA er et eksempel på to ledere det er vanskelig å bli klok på. De er kontroversielle og navnene deres dukker ofte opp i forbindelse med noe negativt, men de kommer seg gjennom det meste uskadet. De står bl.a. bak den veldedige organisasjonen Clinton Foundation, som arbeider for å øke mulighetene for jenter og kvinner, redusere overvekt blant barn og forebygge sykdom, hjelpe lokalsamfunn med å takle klimautfordringer og skape økonomisk vekst. Det er mange som anklager paret for å bruke minimalt av pengene til det de skal, og stiftelsen skal ha mottatt penger fra ulike regjeringer mens Hillary Clinton var utenriksminister. Washington Post skrev om det.

Men det dukker opp eksempler med jevne mellomrom som viser at gode ledere feiler, enten fordi de gjorde en dårlig jobb eller fordi de ikke fikk tid nok til å vise potensialet sitt. Eller kanskje det rett og slett ikke var det rette tidspunktet, men noen ganger kommer de tilbake. Da beviser de ganske tydelig hva vi hadde gått glipp av hvis de ikke hadde kjempet seg tilbake.

Steve Jobs var en av tre som grunnla Apple Inc i 1976, og han skal ha hatt blitt sparket fra sitt eget selskap noen år seinere. Det er litt uenighet om han ble sparket eller sluttet frivillig, men det blir litt som å drive med semantiske spill. Steve Jobs ansatte John Scully og de to hadde seinere en konflikt angående markedsstrategi. Det endte med at styret fjernet Steve Jobs som sjef for Macintosh-avdelingen. En kan kalle det hva en vil, men Steve Jobs opplevde det som å bli sparket.

Poenget er i alle fall at han kom tilbake, og han er ikke den eneste. Abraham Lincoln opplevde en god del  nederlag. Han hadde feilet som forretningsmann og tapte også åtte valg før det endelig gikk veien og han ble president i 1860. For en som angivelig skal ha kjempet mot en alvorlig depresjon hele livet er det bemerkelsesverdig hvor standhaftig han var.

Jimmy Carter på hjemmebane i 2008. Jeg liker måten han taklet nederlag og skuffelse på etter at han tapte til Ronald Reagan.

Jimmy Carter på hjemmebane i 2008. Jeg liker måten han taklet nederlag og skuffelse på etter at han tapte til Ronald Reagan. Foto: Jud McCranie via Wikimedia Commons

Det er ikke mange politikere jeg har respekt for, men Jimmy Carter er uten tvil et av idolene mine. Det må ha vært et stort nederlag da han ble en av få presidenter i USA som ikke ble gjenvalgt til en andre periode. Det er mulig han var et bedre menneske enn politiker, og jeg er imponert over det engasjementet han har vist i etterkant. Han har meklet i bl.a. Venezuela, Haiti, Eritrea, Ethiopia og Bosnia. Jeg vil påstå at Jimmy Carter, selv om han ble motarbeidet og hadde vanskelige vilkår som president, har betydd mer for verden  enn de fleste politikere.

Det er mange inspirerende beretninger, men det fungerer nok ikke for alle. Det er dessverre ikke alltid sånn at de som fortjener en ny mulighet får denne automatisk. Det er nok en del talent som går tapt fordi de gode lederne blir felt. Jeg nevnte fotball i det forrige innlegget mitt. Mantraet der ser ut til å være at hvis laget taper må det være treneren som ikke klarer å lede, og det er kanskje naturlig når kortsiktige resultater betyr alt. Det er mange ledere som ikke får mye tid på seg, mens andre ser ut til å få for mye.

Jeg tenker på noen av disse, spesielt Jimmy Carter, når jeg vurderer hvordan jeg skal takle skuffelse og hvordan jeg kjemper meg tilbake. Jeg ga opp en lærerkarriere, men det er ikke et alternativ å gi opp. Det er kanskje det viktigste å huske på. Vi har alltid et valg, også når vi opplever nederlag. Jeg velger helse og familie for tiden, men har ikke gitt opp håpene om de andre tingene jeg vil oppnå. Jeg arbeider bl.a. med to bokprosjekt som jeg håper blir en del av comebacket mitt. Jeg har en del kreativitet og ferdigheter jeg ikke har fått vist. Det er en litt forstemmende å tenke at en ikke får ut potensialet sitt, men jeg har trua. I mellomtida er ikke livet så verst.

Steve Jobs tale fra 2005 der han kommenterer konflikten i Apple

 

Ledere står støtt

Jeg har gjort ganske ymse erfaringer som lærer, både som timelærer og kontaktlærer. Det er krevende å sitte med mye ansvar og kjempe for et prosjekt få andre har tro på. En må kanskje finne seg i betydelig motstand og i noen tilfeller trusler og hevnaksjoner. Jeg vet derfor litt om hvor krevende en lederjobb kan være, og ikke minst hvordan det er å være en innflytter i et lite samfunn der en ikke har glede av et lokalt nettverk (de to siste jobbene jeg hadde var i ei bygd med rundt 800 innbyggere). Jeg tenker meg derfor godt om før jeg følger strømmen og kritiserer en leder som må finne seg i mye kritikk. Det bør være temmelig tydelig at denne lederen må gå, men det er ikke alltid folk har et realistisk syn på dette. Vi ser til stadighet at dårlige politikere blir gjenvalgt f.eks.

Nå tenker jeg mest på ledere på et veldig høyt nivå og det er ingen tvil om at det er en del ledere som fortjener pepper. Jeg har ofte undret meg over hvordan arbeidsmarkedet for ledere fungerer. Dette ble aktualisert igjen denne helga da det norske fotballandslaget tapte for Ungarn i det som ble omtalt som en gylden mulighet. Det har så langt vært 16 lag i EM, men mesterskapet skal denne gang utvides til 24 lag. Det er faktisk halve Europa som som skal til EM, og vel så det, for blant de 54 medlemmene av UEFA finner vi lag som ikke har noen mulighet. Da tenker jeg på f.eks. Lichtenstein, Færøyene, San Marino, Andorra, Gibraltar og Malta.

Jeg lar meg fascinere litt ekstra av det som skjer i fotball. Det er lenge siden jeg fulgte med på den idretten jeg elsket i banrdommen, men leser i perioder litt av det avisene skriver om emnet. Jeg har derfor lest at NFF satte tre hovedmål eller krav da Per Mathias Høgmo fikk jobben som landslagstrener. Norge skulle kvalifisere seg til VM 2014,  EM 2016 og være ranket blant de 25 beste landslagene i verden. Ingen av målene ble nådd, men det er likevel mye som tyder på at forbundet fremdeles har tillit til treneren. Det som kanskje er rarere er at fotballpresidenten nyter tilstrekkelig tillit. Jeg skal ikke si så mye om Yngve Halllén, men hvis du googler fotballpresidenten får du en del saker som han i beste falll har håndtert veldig klønete.

Mange er sinte på Høgmo i dag og det hjelper sikkert ikke at han uttaler seg som han gjorde etter å ha tapt 5-1 mot Kroatia. Da smilte han og var fornøyd fordi kampen ble sånn de hadde planlagt. Han hadde en liknende reaksjon etter den første kampen mot Ungarn, og da han snakket med en journalist fra TV Norge etter kampen i går var han ikke villig til å ta selvkritikk. Les om det i Nettavisen. Det har blitt sagt om begge de to fotballederne at de har et forbedringspotensiale, og det stemmer sikkert.

Det gjelder mange ledere. Høgmo minner meg litt om Torbjørn Jagland som statsminister. Han tok over da Gro Harlem Brundtland trakk seg ett år før valget i 1997. Det var mange som likte slagordene hans da han bl.a. snakket om «det norske hus», men det var vel også høydepunktet. Da han skulle forsvare jobben i Stortingsvalget året etter stilte han egentlig et ultimatum til velgerne. Han mente at han ikke kunne fortsette som statsminister med mindre oppslutning enn de 36,9 Ap hadde fått i det forrige valget. Ap fikk 35 prosent. Jagland gikk dermed av og overlot til Bondevik å lede landet.

Mange jobber og verv blir formidlet gjennom lukkede nettverk.

Mange jobber og verv blir formidlet gjennom lukkede nettverk.
Foto: Stockimages via freedigitalphotos.net

Det er stort sett de samme lederne som dukker opp. De får sparken i en fotballklubb, regjering eller konsern, og en skulle tro at det skadet karrieren deres, men samme hva som skjer lander de på beina. Det spiller ingen rolle om de har tapt milliarder for arbeidsgiveren sin eller om de har fornærmet en hel nasjon og fått denne til å se latterlig ut foran hele verden. Det har nok mye å gjøre med nettverket de har. Det er en liten elite som styrer mye. Mange tenker kanskje at hvem som helst har muligheten til å gå til topps i Arbeiderpartiet, men politikk handler like mye om å rekruttere innen et nettverk, og når stortingspolitikere slutter blir de gjerne ansatt av rådgivningsselskaper som First House. Det er også noen som starter egne konsulentfirmaer og jeg antar de bruker det samme nettverket de bygde opp som politiker.

Jeg vet ikke om noen leder som havnet i økonomisk trøbbel. Mange av dem har tjent så mye at de sannsynligvis ikke trenger å gå på NAV. De har nok råd til å vente en stund på neste jobb, men den dukker alltid opp et eller annet sted i nettverket deres. Det er merkelig nok attraktivt med en som har feilet på en eller annen måte, ofte moralsk. En tidligere Telenor-direktør ble kraftig kritisert nylig fordi han hadde holdt tilbake informasjon om korrupsjon i et selskap Telenor hadde investert i. Han hadde nok klart seg godt uten, men han får som pensjonist 250 000 per måned i pensjon fra Telenor.

Det gjenstår å se om han blir straffet for dette, men ledere er gjerne som katten. De har både ni liv og lander alltid på beina. Ledere må sikkert ta imot mye dritt og jobbe døgnet rundt uten at de får overtidsbetaling. Det høres nesten ut som en lærerjobb, bortsett fra at det ble så som så med nettverket for min del. De fleste nordmenn er jo overbeviste om at de kan gjøre jobben bedre enn dommeren, Per Mathias Høgmo og alle andre som tar avgjørelser innen fotball. Verden er jo så ukomplisert i dag, så jeg kunne nok gjort en god jobb innen et felt jeg har mange meninger om, f.eks. innvandring. Det overrasker meg at Erna Solberg ikke har ringt.

Peter Pan vil vokse

Fotballbanen i Ramsdalen

Jeg tilbrakte mer tid på fotballbanen i Ramsdalen enn hjemme på 70-tallet, men det bor visst ikke barnefamilier her i dag.

Mye av det jeg skriver for tiden har en tendens til å komme innom flyktningekrisen. Det er nesten det samme hva som er utgangspunktet mitt, for hvis jeg skriver om noe som vedrører samfunnet, får gjerne den masseinnvandringen vi ser begynnelsen av nå en relevanse. Jeg har en mistanke om dette innlegget ikke blir noe unntak.

Jeg nevnte i det forrige innlegget mitt, Norske kamikazeflygere, at det er mange som opplever den tiden vi lever i som usikker. Jeg nevnte Daisy-May Hudson fra England som opplevde at hun i en alder av 24 år ble hjemløs. Hun hadde bodd sammen med en yngre søster og mora i en leid leilighet de siste 13 årene, men da eieren (en supermarkedkjede) bestemte seg for å selge unna alle mindre eiendommer, ble leieboerne kastet ut. Det er så dyrt i de fleste engelske byer at det ikke er noe alternativ å kjøpe, og hvis de ikke har det allerede vil de snart få det fenomenet USA har hatt ganske lenge, nemlig at mennesker med en stabil jobb og ganske god inntekt faktisk bor på gata. De har ikke råd til å leie en gang.

Rihannon Lucy Cosslett stiller et interessant spørsmål i Babies? An impossible dream: Når blir en voksen? Er det når en kan forsørge seg selv uten hjelp fra foreldrene? Er det når en har en fått karrieren på beina eller når en har kjøpt et hus? Eller er det når du har tatt på deg ansvaret for et barn?

Det er ikke lett å definere dette i England, for det er stadig flere der som aldri kommer i gang. Briter som skal kjøpe sitt første hjem må ifølge thisismoney.co.uk mer enn fordoble lønna si. Gjennomsnittsprisen er £ 211 000. Det har lenge vært mange som har innsett at det ikke er realistisk for dem å kjøpe et hjem, men det er også en del som ikke har råd til å få barn. Det er ikke nødvendigvis sånn at unge velger å utsette voksenlivet. Det er mange som vil ha det foreldrene deres hadde og like raskt, men det er i dagens samfunn ikke mulig for alle. Hva skjedde i sosialistiske Europa?

Dette er ikke noe nytt, men har nok utviklet seg over de to siste generasjonene. Psykologen Jeffrey Jensen Arnett kaller det emerging adults: The in-between age. Dette er tittelen på ei bok han skrev som er basert på intervjuer av 300 individer i alderen 18-29 år. Arnett foreslo en ny livsfase som han kalte emerging adults, en etableringsfase som ender med at de blir voksne. Det skjer ikke plutselig som det gjorde for tidligere generasjoner, men mange føler at de er midt mellom ungdom og voksen i en lang periode, og den slutter ofte ikke før en nærmer seg 30.

Vi har hatt en liknende utvikling i Norge. En gjennomsnittlig månedslønn i Norge er på drøye 42 000 kroner, mens gjennomsnittlig kvadratmeterpris for nye eneboliger i 2014 var like under 31 000 kroner og 21 000 for brukte eneboliger. Dette ifølge SSB. Jeg kikket på finn-annonser for Haugesund og blant det billigste akkurat nå er en leilighet på 26 m² til 900 000 kroner. Det er ellers flere leiligheter helt ned til 400 000 kroner, men med opptil 10 000 kroner per måned i fellesutgifter. Jeg vokste forøvrig opp i ei av blokkene i Ramsdalen. En av leilighetene der er til salgs for 1 550 000 + felleskotsnader på 3 000 kroner per måned. Da foreldrene mine kjøpte denne leiligheten på begynnnelsen av 1970-tallet kosten den sannsynligvis 25 000 – 30 000 kroner. Jeg vet ikke hva det ville vært i dagens kroneverdi, men det er ingen tvil om at det var ment for en familie med lav inntekt.

Dette er noe av bakteppet eller settingen for mye av det som skjer i dagens samfunn. Det betyr utvikling for noen, men bråbrems for andre. Den forferdelige ungdommen har fått en del kallenavn i årenes løp. Det var vel dessertgenerasjon da jeg vokste opp. De neste fikk  generation X og generation Y eller milennials slengt etter seg. Felles for dem er at det blir gitt et inntrykk av at de er som Peter Pan. De vil ikke vokse opp. De vil bare leke, men sannheten er nok at mange er desperate etter å mestre voksenlivet. Jeg var en av dem selv.

Jeg tror dette er relevant i forhold til flyktningekrisen også. Rådmannen i Oppland mener f.eks at flyktningene skal redde bygder som sliter med fraflytting og en aldrende befolkning, men problemet er ikke at det ikke er nok folk som vil bo der. Det er ikke jobber der. Jeg er ikke sikker på hva Venstre har i tankene når de prøver å presse regjeringen til å gi flyktningene arbeidstillatelse raskest mulig. De kommer hit i en periode da vi føler de økonomiske nedgangstidene kraftigere enn da finanskrisen traff oss i 2007. Med mange innvandrere som sannsynligvis ikke kommer seg ut i arbeid kan det bli en stor gruppe fattige som aldri kommer seg noen plass. De blir verken ungdom eller voksne helt til de kommer til den neste fasen, alderdommen.

Finanskrisen forsvant egentlig aldri og jeg tror derfor de som maner til en fortsatt moderat innvandring har et poeng. Det er ikke et uvanlig fenomen at mennesker som som må kjempe om de samme minkende ressursene blir litt ufine mot hverandre. Det kan bli et problem, for Stortingspolitikerne snakker ikke om at staten skal betale. Dette vil bli godt synlig på statsbudsjettet. Jeg tror Jan Egelands forslag om en type Marshall-plan for Syrias naboland hadde noe for seg. Da hadde vi faktisk fått disse landene på beina og sannsynligvis hjulpet flere, kanskje t.o.m. gitt våre egne unge et håp for framtida.

Men vi har jo alltids Arbeiderpartiet som garanterer de svake i samfunnet et godt liv. Jonas Gahr Støre fikser nok dette.

Emerging adults: The in-between age

Babies? An impossible dream

Norske kamikazeflygere

Jeg har skrevet mye om flyktningekrisen på denne bloggen tidligere, og har kort sagt vært positiv til den moderate innvandringen vi har hatt i Norge. Det er forøvrig en politikk alle partiene på Stortinget har støttet, og det har derfor ikke vært den motpolen mellom Frp og Ap en kan få inntrykk av at det har vært. Jeg har derimot vært skeptisk til den type masseinnvandring vi har sett i Sverige. Ikke fordi jeg ikke ønsker å hjelpe flere, men fordi jeg tror en moderat innvandring hadde hjulpet flere, samtidig som vi reduserte risikoen for oss selv.

Jeg har sett en del overskrifter i det siste som gjør meg litt betenkt. Jeg lurer på om nordmenn har tenkt langt nok. Jeg tror ikke Fylkesmannen i Oppland har gjort der. Christi Kvam hevder at det har vært for stort fokus på utgifter og mener derfor at flyktningene kan redde bygder som sliter med fraflytting og en aldrende befolkning. Det er for det første et temmelig stort ansvar. Vi snakket om mennesker som har opplevd krig, og kanskje har behov for langvarig oppfølging hvis de ikke har hatt regelmessig tilgang til helsetjenester. Vi kan kanskje velge en litt annen strategi enn å sende dem ut av byene fordi de skal hjelpe den aldrende befolkningen der. De reiser neppe fra det livet de hadde i Syria for å gi nødhjelp til de norske bygdene.

Den andre tingen er at det er en grunn til at ungdommen flytter fra bygdene. Det er ikke jobber der. Jeg bodde fire år i Dalen i Vest-Telemark og to år i Halsa i Meløy kommune i Nordland. Begge bygdene hadde rundt 800 innbyggere. Jeg snakket som lærer med en del av ungdommene der, og det var en vanlig oppfatning at de ønsket ei framtid i hjemkommunen sin, men de visste at de ikke hadde noen. Det blir rart hvis vi finansierer flyktninger sånn at de kan bo på bygda, mens resten må flytte mot sin vilje.

Da er vi inne på den forbitrelsen som kan oppstå mellom nordmenn og innnvandrere. Det er ikke rettferdig, men dessverre ikke uvanlig at mange retter sinnet sitt mot innvandrere. Ikke nødvendigvis fordi de kommer fra en annen kultur, men fordi de kom hit sist. Vi har verken århundrer med erfaring eller noe som minner om masseinnvandring, og jeg har derfor vist til  USA i tidligere innlegg. De første europeerne som bosatte i det som seinere utviklet seg til å bli USA kom fra England og Frankrike. Den neste bølgen kom fra Irland og Skandinavia, og den tredje gruppa bestod av utvandrere fra Portugal, Spania, Italia og Hellas. Det var ikke sånn at de som hadde opplevd diskriminering og forfølgelse i Europa viste empati for de som kom til Amerika etter dem. Det spilte ingen rolle at de hadde en felles forhistorie. De som hadde blitt en del av smeltedigelen ville ikke del med de som kom seinere.

Det er en vanlig utvikling når det blir kamp om ressursene. Det kunne få mer ekstreme utslag og den kjente hekseprosessen i Salem, Massachusetts, som Arthur Miller skrev et skuespill om, dreide seg om sjalusi og eiendommer anklagerne ville overta. Jeg tipper det er noen fellestrekk mellom de historiske hekseprosessene over hele verden, og selv om rasisme vanligvis ikke får så dramatiske utslag, er det mange av de samme drivkreftene som ligger bak.

Det var muligens et utslag av det som gjorde at populistiske holdninger om innvandrere på 80-tallet ble delt like raskt som i dagens sosiale medier. Vi kan late som at det var et fåtall medlemmer av ulike innvandrerskeptiske organisasjoner som ga uttrykk for negative holdninger, og vi kan ha omtalt dette som grums, men jeg tror det var mer utbredt enn vi liker å innrømme. Jeg hørte som tenåring mange voksne som vitset om at hvis de smurte ansiktet med skokrem og gikk til sosialkontoret, ville de få alt de ba om. Jeg hørt t.o.m. de antikke beskyldningene om at menn fra andre land kom hit for å ta jobbene og kvinnene våre. En kan le av latterlige uttalelser som dette, men det er ingenting ekte rasister frykter mer enn at norske kvinnner får barn med f.eks. afrikanere. De vil se litt mindre afrikansk ut for hver generasjon, og hvis en følger «én-dråperegelen» vil en rasist se på alle i denne slekta som forurenset, bortsett fra at ingen kan se det.

Jeg nevnte innledningsvis at jeg har lest noen overskrifter i det siste som gjør meg betenkt. Den ene saken handler om Daisy-May Hudson. Hun er en 24 år gammel filmskaper fra London som hadde bodd sammen med en en mindre søster og mora i en leid leilighet de siste 13 årene. Husverten, en stor supermarkedkjede, bestemte seg for å selge unna alle mindre eiendommer. De ble dermed kastet ut og havnet i en vanskelig situasjon som hjemløs. Kommunen ga dem to rom i en nedlagt militærkaserne. Det var et stort sjokk for ei hardtarbeidende mor i et land som faktisk ikke er veldig ulikt vårt, selv om de nok har et klarere klasseskille. Daisy-May Hudson laget en dokumentarfilm om opplevelsen sin. Dette er traileren:

Jeg sier ikke med det at dette er framtida vår, men det kan bli resultatet av at det blir større kamp om ressursene, og noen må tape. Samme hvem det blir, oss eller innvandrerne, så vil det være tragisk. Den andre saken jeg vil nevne kommer fra den danske avisa Jyllandsposten. Det har blitt skrevet og snakket mye om en voksende uro i Sverige for det store presset den massive innvandringen har på velferdsstaten. Jeg vet ikke om situasjonen er så prekær som artikkelen antyder, men det er ingen tvil om at dette er veldig alvorlig. Nå har vi ikke hatt noe i nærheten av de sammme flyktningetallene i Norge, men mange regner med at det vil øke på her også. Det er  sannnsynligvis et resultat av at opposisjonen på Stortinget presser på og vil åpne opp for alle som kommer. Det er grunnen til at vi ser at det kommer mange som ikke er syrere, mens de som trenger hjelp er fanget i flyktningeleirer i Jordan, Tyrkia og Libanon.

Opposisjonen er i en sjelden gunstig posisjon. Den krever handling fra regjeringen. Den krever at vi tar i mot flere og Venstre vil t.o.m. ha disse i arbeid, noe jeg antar betyr at vi skal ignorere arbeidsledige nordmenn. De kan gjøre dette uten å ha noen plan eller tanker om hvor dette skal ende. Den kan kreve ting den ikke kunne levd med selv og vil derfor sannsynligvis utnytte situasjonen mest mulig fram til neste valg. Krf vil sågar gå gjennom statsbudsjettet og la folket betale regninga. Det er det Knut Arild Hareide mener er å ta ansvar. Jeg mener det er vanvitig uansvarlig å oppmuntre mennesker til å komme her. Det er mange private aktører på eiendomsmarkedet som gleder seg, men det kan ellers bli en stor belastning.

Jeg har tidligere foreslått, som Jan Egeland gjorde nylig også, at vi hjelper flyktningene i den regionen de kommer fra. Hvis vi hjelper hele regionen med å skape arbeidsplasser, skoler og et helsevesen, kan vi sannsynligvis spare dem for en lang og strabasiøs ferd til Europa. Alle har krav på hjelp, men ingen burde kunne kreve at de får den i Europa. Det er likevel noen som må komme hit til oss, men vi kan hente dem selv. Da kunne vi valgt de som virkelig trengte hjelp. Det er mange som ikke liker tanken på å tildele hjelp basert på at en tilhører den rette religionen, men det er ingen tvil om at de kristne i Syria og Irak har blitt forfulgt i mange hundre år. Det startet ikke med IS og vil ikke stoppe når IS har blitt nedkjempet. Jeg kan ikke se for meg at de kristne skal flytte tilbake til de naboene som sviktet dem.

Det trenger ikke gå så dårlig som mange frykter, men hvis det gjør det er det faktisk ikke innvandrere som er problemet. Vi blir vår egen verste fiende. Vi utsletter oss selv i frykten for at noen skal tro at vi er intolerante. Overskriften viser til begrepet altruistisk selvmord som den franske sosiologen Emile Durkheim skapte. Det er et selvmord en begår fordi samfunnet eller de en føler seg mest knyttet til forventer det, f.eks. den gamle tradisjonen med kamikazeflygere eller harakiri i Japan. Den altruismen vi har sett tendenser til i Sverige og Tyskland er nesten på det nivået, og den norske opposisjonen virker å ha den samme tankegangen. Det er kanskje en gambling som lykkes, men det virker nesten som at de tenker at det ikke spiller noen rolle. Det virker faktisk som at de forventer den samme tankegangen fra hele folket.

Det er foreløpig umulig å vite hva eller hvor de vil med denne agendaen, men det kan se ut til at de har en.

Flyktningene kan redde bygdene

Den neste kalde krigen: Den kommende kampen om territorier i verdensrommet

Jorda fotografert fra Apollo 8 som gikk i bane rundt månen. Det finnes ikke eierskap der oppe, men hva skal FN gjøre når det ikke finnes noen lover?

Jorda fotografert fra Apollo 8 mens denne gikk i bane rundt månen. Med vage lover blir det egentlig førstemann til mølla. FN makter knapt nok å enes om konflikter på Jorda. Wikimedia Commons

Jeg har ikke skrevet om Romtraktaten fra 1967 og den amerikanske Space Act fra 2015 på ei god stund, men begge er høyinteressante akkurat nå. Senatet i den amerikanske Kongressen har nemlig vedtatt den sistnevnte loven. Den skal videre gjennom Representantenes hus før presidenten eventuelt skriver under, og dermed endelig vedtar loven.

Denne loven er et skritt på veien mot gruvedrift i verdensrommet, på asteroider f.eks. Det virker kanskje som science fiction, men dette er det første skrittet mot stjernene, og det ligger trolig mye nærmere enn vi forestiller oss. Vi nærmer oss i det minste en type romkappløp og internasjonale konflikter vi ikke har hatt tidligere. Nøkkelordet her er nasjonale interesser. De fleste stormaktene i verden involverer seg i en konflikt hvis de mener de har noen interesser å forsvare. Romtraktaten fra 1967 var et resultat av rom og våpenkappløpet mellom USA og Sovjetunionen, og den slår i tillegg til å forby testing av atomvåen i rommet fast at ingen stater kan gjøre territoriale krav i verdensrommet. Den er derimot veldig vag når det gjelder private aktører. Jeg tror vi i framtida kan se statlig engasjement fordi det vil være et privat engasjement. De har altså noen interesser å forsvare.

Nord og sørpolen er to regioner her på Jorda som kan skape liknende konflikter fordi det ikke finnes noe internasjonalt anerkjent lovverk hvis situasjonen skulle forandre seg, altså når det blir verdt å kontrollere dette området. Det er en Antarktistraktat som sier at dette området skal brukes til fredelige formål og ikke være åsted eller gjenstand for internasjonale konflikter, men det betyr ikke nødvendigvis så mye. Hva skjer når isen har smeltet og/eller det er ressurser en kan utvinne der?  Jeg kan se for meg at regjeringer kjemper om kontroll fordi de har «interesser» å forsvare.

Mange snakker om fornybare ressurser i dag fordi vi har brukt opp det meste av de ikke-fornybare ressursene (bortsett fra på polene), men det er store muligheter for profitt og for å utvinne f.eks. olje/gass, mineraler og metaller. Dette burde politikerne ha fokus på i dag for å hindre at framtidige generasjoner må takle et nytt og mye vanskeligere våpen/romkappløp. Problemet blir sannsynligvis at sterke land som USA, Russland, Kina, Storbritannia og Tyskland kanskje ikke føler at det vil være i deres interesse å slippe til mindre land når de er i stand til å forsvare interessene sine mot disse.

Norge er et land som har en del å forsvare, men som neppe vil være i stand til det. Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge suverenitet over Svalbard, men det er neppe så enkelt hvis det en gang i framtida blir viktig for andre land å skaffe seg kontroll over denne og andre øyer i området. Traktaten gir de andre partene (bl.a. USA, Storbritannia, Japan og Russland) rett til fiske og fangst, men hva hvis det blir interessant å lete etter olje? Jeg tror det kan forandre en del lands velvilje i forhold til norsk suverenitet. Når det gjelder politikk kan vi gi uttrykk for at det utelukkende ligger edle motiver bak en innblanding i f.eks. Latin-Amerika eller Midtøsten, men alt handler om makt, og den som vinner kampen om de største ressursene vil få mye makt.

Regjeringer uttaler gjerne at de beskytter sine interesser i et land, og hvis de ikke har noen, oppgir de dette som grunnen til at de ikke involverer seg. Da Ashton Carter, den amerikanske forsvarsministeren, nylig uttalte at USA lovet å forsvare amerikanske interesser og de allierte mot Russlands aggresjon, betydde det ikke nødvendigvis at de forpliktet seg til å kjempe for demokratiet og rettferdig handel. Dette er en definisjon av amerikansk utenrikspolitikk fra California State University som forklarer det meste:

«Foreign policy refers to actions the United States government takes on behalf of its national interests abroad to ensure the security and well-being of Americans and the strength and competitiveness of the U.S. economy. A secure group of citizens requires protection of recognized  national boundaries, a strong economy, and a stable, orderly society.»

Det er vel dette som får mange til å rette kritikk mot USA, men det virker som at det er denne politikken som styrer verden. De samme landene som f.o.f. tenker på sine egne interesser kritiserer andre som gjør det samme. USA har f.eks. anklaget Russland for at de truer verdensfreden når de tenker på sine egne interesser. Det er behagelig å tenke at politikk dreier seg om global fred, ytrings og religiøs frihet og om å spre demokratiet til hele verden, men det dreier seg utelukkende om makt. Dette er også kjernen i konflikten mellom semittiske folk. Det har mindre med hva de ulike sektene tror på. Striden mellom muslimer handler om hvem som skal kontrollere de store massene. Det er sannsynligvis en av grunnene til at vi  bare roter det til, for vi lover noe vi ikke har til hensikt å følge opp.

Jeg tror de to polene våre, og selvsagt verdensrommet, kan bli åstedene for noen alvorlige konflikter i framtida, og vi har kanskje sett en opptakt til det allerede. Det er ikke sikkert selvsagt, men det er mulig at Space Act fører oss et skritt nærmere.

Ashton Carter vows to defend US interests and allies against Russian aggression

Senate votes to legalize space mining

The development of U.S. foreign policy

Nazistene vs IS: Historisk fascisme vs moderne fascisme

Veien er veldig lang for de som håper å bli den neste amerikanske presidenten. Valgkampen har pågått lenge allerede og en kan få inntrykk av at en avgjørelse er rett rundt hjørnet, men presidentvalget er ikke før i november 2016. Før den tid skal begge partiene ha et valg i alle statene der de velger sin kandidat, og de valgene starter i februar neste år.

Det er vel ingen tvil om at denne valgkampen ikke har gått helt etter planen for Jeb Bush, broren til den forhenværende presidenten. Det virket som at det lå an til en ny Bush i Det hvite hus, for motkandidaten blir sannsynligvis for kontroversiell til virkelig å ha en sjanse. Da tenker jeg på Hillary Clinton og Bernie Sanders. Bush var favoritten og ble innledningsvis omtalt som frontrunner, men det dukker til stadighet opp små og store blundere som kanskje betyr mer enn å ha stor økonomisk støtte til å drive valgkamp, selv om dette kanskje vil forandre seg når Donald Trump og Ben Carson formodentlig er ute av løpet. Det er én ting når journalister stiller han vanskelige spørsmål, men i dette tilfellet tok han faktisk initiativet selv.

Jeb Bush snakket med en journalist fra Huffington Post mens de satt i valgbussen på vei gjennom New Hampshire. Han fikk spørsmål om den morsomste eller merkeligste mailen han hadde fått. Han kunne ha valgt hva som helst, men han plukket ut dette spørsmålet:

If you could go back in time and kill baby Hitler, would you?

Han fikk deretter et direkte spørsmål av journalisten og svarte:
Hell, yeah, I would. Look, you gotta step up man … The problem with going back in history and doing that is, as we know from the series, what was the name of the Michael Fox movies? «Back to the Future» – It could have a dangerous effect on everything else, but I’ll do it – I mean, Hitler.

Journalisten Scott Conroy delte saken på twitter. Jeb Bush bekreftet sågar svaret med en tweet som viste til intervjuet.

Det er ikke godt å vite om han mente dette alvorlig, men jeg skal kommentere dette som et alvorlig forslag, for det åpner for et interessant tankeeksperiment. Det er noen konspirasjonsteoretikere som mener at Hitler ikke døde, men at han kom seg unna og levde i Sør-Amerika. Det er ikke helt uten interesse, for vi vil jo at historien skal være korrekt, men Hitler var veldig syk og hadde neppe levd mye lenger likevel.

Det kan imidlertid være interessant å undersøke hva som skjedde med rikdommene og ideologien. Jeg fester ikke mye lit til de fleste konspirasjoner, men det er ikke utenkelig at mange av de nazistene som kom seg unna klarte å gjemme en del gull og andre verdigjenstander. Det er derfor noen som mener at penger og til dels nazi ideologi fremdeles er i omløp og påvirker samfunnet i dag. Det blir bare spekulasjoner selvsagt, men det er mer rimelige spekulasjoner enn om Hitler levde litt lenger enn til 1945.

Dem amerikanske hæren oppdaget gull og kunstgjenstander verdifulle gjenstander i saltgruver i Merkers, Tyskland.

Dem amerikanske hæren oppdaget gull og kunstgjenstander i saltgruver i Merkers, Tyskland i 1945. Hvor mye var det de ikke oppdaget? Wikimedia Commons

Nå er det neppe heldig for en som vil bli president å si at han vil drepe babyer, men hva om det hadde vært mulig å reise tilbake i tid? Det hadde nok vært bedre å sørge for at Hitler fikk en god oppvekst. Jeg er ikke overbevist om at det hadde stoppet nazismen, men det kan ha skapt en motpol. Jeg tror ikke ideologien var avhengige av individet Hitler, men det var sannsynligvis sterke krefter som dyrket fram denne lederen som utviklet seg til å bli et monster ingen kunne kontrollere. Hvis det ikke hadde blitt Hitler, hadde det kanskje blitt en mann som var like karismatisk, men friskere og smartere.

Jeg er langt fra noen ekspert på krigen eller Hitler, men det virker på meg som at Hitler gjorde mange alvorlige, taktiske feil. Tyskland hadde i utgangspunktet et stort teknologisk overtak i alle forsvarsgrener, og de hadde kanskje vunnet hvis en annen enn Hitler hadde tatt avgjørelsene. Det er lett å tenke seg at vi kunne ha stoppet krigen før den startet hvis vi drepte Hitler i barndommen. Det hadde likevel ikke gjort noe med den politiske og sosiale utviklingen som hjalp han til makta. Det ville fremdeles vært mektige mennesker, og ikke bare i Tyskland, som mente at verden trengte nazismen, og de hadde kanskje funnet en annen karismatisk taler som faktisk var mer kompetent. Da hadde vi faktisk fått noe verre, med mindre dette tankeeksperimentet hadde fungert.

Vi kunne derimot ha påvirket utviklingen hvis vi oppmuntret Hitler i en positiv retning og skapte en sterk motstander for nazismen. Han var en veldig karismatisk taler og hvis han hadde stilt som kandidat mot nazistene kunne han kanskje ha forandret historien. Den sittende presidenten, Paul von Hindenburg, var godt over 80 år gammel og mer enn klar for å pensjonere seg, men han stilte bare for å hindre Hitler i å komme til makta. Det gikk som det måtte gå, men hva om den karismatiske Hitler faktisk var Hindenburgs «kronprins»?

Vi har lett for å tenke at Hitler var alene, men nazisme er egentlig ikke annet enn eugenics og det hadde ganske stor støtte blant samfunnstopper i USA og Europa. Hvis vi er helt ærlige, så hadde dessuten de allierte, og ikke minst tyskerne selv, mange nok muligheter til å stoppe Hitler før krigen i det hele tatt startet. Hitlers manifest, Mein Kampf, ble publisert i 1925, så det som skjedde seinere burde ikke ha vært så veldig overraskende.

Dette er bare spekulasjoner selvsagt, men det er mer interessant enn å tenke at en kunne ha oppnådd noe ved å drepe en baby. I framtida vil kanskje et tilsvarende tankeeksperiment fokusere på IS. Hva ville du ha gjort for å stoppe IS? Det er i bunn og grunn den samme ideologien, for IS representerer ikke islam mer enn Hitler (eller Ku Klux Klan i dag) representerte kristendommen. Det er derfor like viktig at vi kjemper mot terrorister i dag som det var å stoppe Hitler. Det såkalt internasjonale samfunnet var ikke veldig samlet i 1940 heller, og det var nok mange land som ikke hadde kjempet mot Hitler hvis han lot dem være i fred. De fleste var nok villige til å ignorere krigen hvis de unngikk en invasjon, noe en av naboene vår klarte.

En kan lure på om engasjementet har blitt noe større, for hvordan er det mulig at en organisasjon som ISIS kan kontrollere store deler av Syria og Irak hvis verden har tatt et standpunkt mot dem?

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 95 andre følgere

%d bloggers like this: