RSS Feed

Språk og kommunikasjon hos høytfungerende autister

Mens språk er et grammatikkstyrt representasjons-system, er kommunikasjon i følge Frith og Happé (1994) en prosess der en person endrer den fysiske verden i forhold til en annen på en slik måte at den andre konstruerer indre forestillinger som ligner dem i hodet til den første. Kommunikative problemer hos godtfungerende autister, Spesialpedagogikk 5/95

Det er lenge siden jeg har skrevet om autisme. Jeg mistet en del framdrift av ulike årsaker i en lang periode , men har jobbet med emnet den siste uka. Noe av det vil dukke opp på bloggen, mens andre ting går rett inn i manuskriptet jeg jobber med.

Jeg har vært inne på kommunikasjon flere ganger. Jeg har skrevet om den fascinasjonen jeg har for skriftspråket og det faktum at den gamle trykkekunsten noen ganger gjør jobben bedre enn elektronikk. Jeg har skrevet om at politikere gjerne kommuniserer noe annet enn de virkelig mener, og om språk brukt som en hersketeknikk i rapporter. Jeg har skrevet om at sosiale medier ikke nødvendigvis gjør oss mer sosiale. Jeg har også vært litt inne på vanskene med kommunikasjon for autister.

Det illustrerer tydelig hvor kompliserte vi mennesker er når vi tenker over hvor lenge det har blitt forsket på dette, og det faktum at vi lærer stadig nye ting. Leo Kanner var en av de første, om ikke den første, som beskrev autisme i barn. Han identifiserte i 1943 tre av de hovedkriteriene som har blitt klassiske tegn på autisme, deriblant en begrenset evne til å bruke språket for å kommunisere med andre.1 Autisme ble også kalt kanners syndrom lenge, men dette dreide seg om barn, og det er barneautisme som ligger nærmest den gamle kanners syndrom.

Cunningham beskrev seinere egosentrisk tale (1968). Han fant at autister hadde langt mer egosentrisk tale enn kontrollgruppa. Egosentrisk tale dreier seg om ekkotale, d.v.s. at en gjentar det andre sier mekanisk men uten at det har noen relevanse. Det kan også være repetisjoner, høyttenkning og tilsynelatende meningsløse kommentarer.

Baltaxe (1977) mente at autister kan bruke f.eks. bestemt/ubestemt artikkel på en måte som gjør det vanskelig for mottakeren å skille mellom gammel og ny informasjon.

Hurtling (1982) konkluderte med at autistiske barn har problemer med å holde en samtale gående. Det innebærer at samtalen stopper opp hvis den andre ikke konstant følger opp med spørsmål. Det er som en bokstavelig talt må dra informasjonen ut.

Szatmari (1989) oppdaget at godtfungerende autister kunne ha et veldig pedantisk og formelt språk som virket malplassert i en uformell kontekst.

Tantam (1991) hevder at autister bryter konvensjonelle regler for høflighet. Dette skjer ikke fordi de bevisst er uhøflige, men fordi de ikke forstår sosiale regler og hva som er akseptabelt i de ulike situasjonene der de kommuniserer med andre.

rar fugl laget av garn

Dattera mi laget denne på skolen. Ikke godt å artsbestemme denne, men det er heldigvis positivt å være unik. Noen mener at samfunnet skal gjøre plass for oss som er litt annerledes, men jeg tror begge sider må forstå hverandre.

Dette er noe av forskningen som har sett på autisme og språk. Dette er kjente symptomer, og de fleste har nok sett noe av dette i autister i dag. Det som umiddelbart virker kjent for meg er problemet med å holde en samtale gående og en tendens til å unngå unødvendig kommunikasjon. Jeg hopper derfor rett til et spørsmål uten å ta den omveien noen innledende høflighetesfraser ville ha vært. Det virker ikke som at noen har reagert på dette, og da er det vel greit.

Dette dreier seg om skrift og talespråket, men kommunikasjon er et langt videre begrep. Nils Kaland skriver i den siterte artikkelen om å trekke slutninger. Autister kan trekke slutninger om ikke-mentale forhold, d.v.s. når de ikke trenger å forstå andres tanker og intensjoner, men det motsatte er verre. Kaland mener at det tyder på at autister har et visst «internt» språk, men at det kanskje ikke er tilstrekkelig utviklet eller rikt nok til å mestre den mer avanserte kommunikasjonen.

Jeg har skrevet mye om ikke-verbal kommunikasjon tidligere i forbindelse med nonverbale lærevansker. Dette kan forklare hvorfor noen har vansker med å lese ansiktsuttrykk. Jeg bruker f.eks. bare et par smilefjes når jeg skriver meldinger på facebook eller telefonen. Jeg forstår et bredt smil og jeg forstår når noen er sinte, men det er ellers vanskelig å identifisere de ulike nyansene. Det er det samme hvis noen hever et øyebryn. Det inneholder ikke all informasjonen en trenger for å forstå hva personen mener. En må kunne trekke slutninger om personen eller mentalisere den andres tanker for å kunne beherske den type kommunikasjon. Jeg vil likevel gjenta det jeg har sagt i mange av innleggene mine om autisme og NLD. Vi snakker om et spektrum eller varierende funksjonsgrad. Noen forstår bl.a. en god del ironi, mens andre tar den type ytringer bokstavelig hver gang.

En stor mengde av kommunikasjonen mellom venner og bekjente skjer gjennom spøk, løgn, ironi og andre talemåter der noe av informasjonen er underforstått, f.eks. billedlig tale. Teorien om at godtfungerende autister har vansker med å trekke slutninger om mentale tilstander kan også forklare hvorfor dette er et problemområde. Et eksempel: Jeg har aldri vært veldig praktisk anlagt og fikk en del kommentarer p.g.a. at jeg ødela mer enn jeg fikset på yrkesskolen. Jeg kan godt tenke meg at de andre i klassen sa noe slikt som at «det der gjorde du bra» og fulgt opp med gester og et kroppsspråk som ville gjort det tydelig nok for de fleste at det var ironisk ment, d.v.s. at en mente det motsatte av det en sa. Nå forstår jeg mye ironi, men dette var et tilfelle der jeg kunne tolket kritikk som ros.

«Small talk» er en annen populær kommunikasjonsform eller situasjon. Jeg har vært inne på dette i et tidligere innlegg og da nevnte jeg en vanlig situasjon i butikken. Det er ikke uvanlig at folk spør meg om jeg er ute og handler. Hvis jeg treffer noen ute konstaterer de at været er enten godt eller dårlig. Det dreier seg kanskje litt om «mentalisering»  her også, for denne type meningsløs formidling sier muligens noe om at den andre har et behov for å snakke. Jeg er imidlertid på usikker grunn her, for jeg er ikke glad i small talk med mindre det dreier seg om noe jeg liker (f.eks. science fiction eller Sherlock Holmes), og det er ikke alltid jeg har tålmodighet til å holde denne type samtale gående heller.

Nils Kaland viser til Dewey (1991) som testet godt fungerende autister mot en kontrollgruppe bestående av høgskole-studenter. De skulle lese noen historier om dagligdagse sosiale situasjoner. I en av historiene treffer en person en fremmed inne i en heis. Den fremmede hilser og sier «Fint vær.» Forsøkspersonene skulle beskrive atferden fra normal til eksentrisk. Blant gruppa med autister var eksentrisk et vanlig svar fordi en kan jo ikke se været inne i en heis. Det var altså to holdninger her, den som sier at språk er utelukkende for å informere og den som mener at det også kan brukes til det bredere begrepet kommunikasjon.

Dette er likevel ufarlig, men det kan få alvorlige konsekvenser fordi en ofte møter metaforiske og indirekte uttrykksmåter, spøk og løgn når en har et sosialt liv. En kan også snu på dette, for selv om vi lærer barna opp til at de ikke skal lyge, er det noen situasjoner der det kan være det beste. Hvis du har en venn som har fått noen nye klær, og du synes det er det styggeste du noensinne har sett, trenger du jo ikke være helt ærlig. Eller hvis et seks år gammelt barn lurer på hvorfor pappa flyttet, trenger ikke barnet detaljert informasjon om utroskap og hva moren mener om den andre kvinnen.

Jeg tror det er viktig å ha fokus på dette, for mange vil oppleve at verden ikke er helt som den ser ut. Tenk deg at foreldre forteller barna at de ikke skal snakke med fremmede menn fordi det ikke alltid er en sammenheng mellom det mennesker kommuniserer og det de gjør. Barnet oppfatter kanskje en bestemt fremmed som høflig, og er kanskje ikke forberedt på at det kan være et falskt inntrykk. Det gjør at det blir en vanskelig balansegang mellom for mye og for lite uavhengighet, men det hjelper å ha organiserte aktiviteter der vi stoler på at lederne gjør en god jobb. Vi har veldig gode erfaringer med ballett, hesteridning, speider og ungdomsklubb. Barnet vårt har også fått venner på disse aktivitetene, men selv i trygge omgivelser tror jeg barn må bruke alle sansene sine til å kommunisere og tolke andres intensjoner.

Til slutt et eksempel jeg har nevnt tidligere. Jeg gikk med dattera mi til en lekeplass en gang. Det kom en mann seinere som hadde en hund, den mikroskopiske typen som kjendisene liker å bære rundt i små vesker. Dette var som en magnet på barna, og da dattera mi var det eneste barnet igjen på lekeplassen begynte denne mannen å snakke. Det er ikke sikkert det hadde skjedd noe, men dette så ut som en klassisk situasjon der en tilsynelatende snill mann hadde andre intensjoner.

Kilde: Nils Kaland, Kommunikative problemer hos godtfungerende autister, Spesialpedagogikk 5/95

Ingen opposisjon

Vi så for noen år siden en veldig negativ holdning til muslimer fra europeiske myndigheter. Dette kom etter at de først hadde ryddet plass for innvandrerne og latt dem leve som de gjorde i hjemlandet sitt. Jeg tror Frankrike var det første landet som innførte et forbud mot hijab på offentlige skoler. Det var nesten hundre kvinnelige elever som ble suspendert eller utvist fra skolen mellom 1994 og 2003. Disse sakene ble deretter utfordret i rettssystemet.

Den tyske grunnlovsdomstolen vedtok i 2003 at skoler ikke kunne forby lærere å bruke hijab, men at delstaten kunne gjøre det gjennom en delstatslov. Det var flere delstater som vedtok slike lover, men en ny avgjørelse i grunnlovsdomstolen gjorde det klart i år at dette var grunnlovsstridig. Tyrkia innførte også et forbud mot hijab ved universiteter i 2005, og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde at dette forbudet ikke var i strid med menneskerettighetene.

Jeg er usikker på hva jeg skal si om Norge. Det er kanskje ikke overraskende at landet som brukte en generasjon på å avgjøre hvor hovedflyplassen skulle være, var like vage i forhold til hijab. Denne tolkningsuttalelsen fra Justisdepartementet i 2010 var i alle fall ikke spesielt avklarende. Vi ser i disse dager at Arbeiderpartiet har råd til en langt mer avklarende posisjon som et opposisjonsparti. Kanskje var de opportunistiske og ventet på det presset fra folket vi ser i dag? Det er vanskelig å forstå at mange i dag ønsker en så massiv innvandring når de vet at det sannsynligvis vil skape konflikter.

Den norske vegringen er egentlig i samsvar med europeisk tradisjon, for det er mange land som ikke har klart å bestemme seg for hva, om noe, de vil kreve av innvandrerne. Det er innvandrerne og ikke myndighetene som avgjør om og i hvor stor grad de skal bli en del av fellesskapet. Men vi har sett noe nytt i det siste. Det er ikke lenger bare en tendens til å la innvandrere leve på utsiden av det samfunnet de bosetter seg i. Det er nesten som at samfunnet skal tilpasse seg den største minoriteten.

Det gjelder f.o.f. muslimske innvandrere, for de kristne blir som regel raskere en del av samfunnet samme hvor i verden de kom fra. Afrikanere f.eks. kan ha veldig forskjellige væremåter sammenliknet med oss nordmenn, men siden mange av dem har vokst opp i et land som delvis har blitt påvirket av England og Frankrike og delvis av kristendommen, har vi noe felles. Ikke at det er perfekt for dem heller, for de møter likevel mange fordommer i Europa.

NRK meldte i fjor at regjeringen hadde delt ut Mangfoldsprisen for 2013 til Forsvaret for deres arbeid med å integrere innvandrere. Jeg er en tilhenger av å integrere innvandrere raskest mulig, men lurer på hvor praktisk dette tiltaket er. NRK siterer juryens begrunnelse: «Forsvaret tilrettelegger for religionsutøvelse gjennom bestemmelser for bruk av religiøse symboler og permisjonsreglement ved religiøse høytider, samt tilbud om alternativ kost og diett i kantiner og på øvelser.»

Det innebærer bl.a. at Forsvaret tillater hijab, turban og kalott, de serverer halal eller vegetarmat i alle avdelinger, og en som har en annen religiøs bakgrunn, kan få like mange fridager som de kristne. Dette virker lite praktisk etter som halalmat ikke kan oppbevares sammen med ikke-halalmat. Det blir stadig mer komplisert, for det er mye mat som har ingredienser fra svin (f.eks. kjeks, smultringer, frokostblanding , ost, kakao). Vi vet at myndighetene ikke strekker seg langt i forhold til kristne symboler i det offentlige rom, og jeg lurer på om Forsvaret strekker seg noe lenger for de som har matallergi eller intoleranse. Jeg vet av erfaring hvor vanskelig det er å unngå melk og gluten.

Jeg har forstått at noen av facebook-kontaktene mine har tatt til orde for å boikotte Nortura, som selger halalkylling som vanlig kylling. Jeg har ikke forstått det engasjementet helt, for det er det samme kjøttet. Det jeg reagerer på er hvordan muslimene ser ut til å få en spesialbehandling, mens vi er livredde for å kritisere. Da demonstrasjonene mot publiseringen av karikaturtegningene var på sitt mest intense i 2006, ble den daværende utenriksministeren Jonas Gahr Støre intervjuet på TV-stasjonen Al Arabya. Der skal Støre ha sagt at det bare var den lille kristne avisa Magazinet som hadde trykket tegningene i Norge, mens store aviser som Aftenposten, Bergens tidende og Stavanger Aftenblad hadde gjort det før Magazinet. UD sendte dessuten et brev til ambassadene som hadde følgende formulering:

«Jeg beklager at trykkingen av karikaturtegningene av Profeten Mohammad i det norske bladet Magazinet har skapt uro i muslimske miljøer. Jeg har stor forståelse for at disse oppleves som støtende for muslimer verden over.»

Nå er jeg motstander av disse tegningene selv, fordi de er rasistiske, men dette er likevel tegn på en manglende vilje til å ta et klart standpunkt mot islam.

VG skrev nylig om at en forlegger trakk tilbake en religionsfiendtlig bok. Den handlet ikke bare om islam, men det har fått mange til å spekulere. Hvorfor gikk det så langt at de trykket opp et opplag på 2500 bøker, og deretter konkluderte med at boka ikke var kvalitetsmessig god nok. Kristne og jøder har vært nødt til å finne seg i mye i ytringsfrihetens navn, og det har langt fra alltid vært en saklig eller relevant kritikk. Det er en ting at forfatteren kanskje har gjort en for dårlig jobb, men jeg undrer meg over at forlaget sviktet også.

Norge var tidligere et av mange land som støttet Israel, men det virker som at det har snudd, og det er mer sympati med palestinerne i dag. Det kan se ut til at det er viktigere å ha et godt forhold til den muslimske verden. Det har pågått en stund, men stemningen snudde dramatisk da en gutt druknet på ei strand i Tyrkia. Plutselig var all skepsisen til muslimsk innvandring borte. De som vil ha en moderat innvandring, og som vil at innvandrerne skal tilpasse seg det samfunnet de kommer til, ble plutselig mobbet ut på sidelinja.

Det er en kjent sak at bilder forandrer verden. Hvorfor har de ikke gjort det for Afrika? Det er tragisk med de om har blitt fordrevet fra sine hjem i Irak og Syria, men dette er nesten dagligdags i Afrika. Burkina Faso er ett av ni land som utgjør Sahel-regionen. Disse er blant de fattigste landene i verden og situasjonen ble spesielt kritisk i 2012 p.g.a. lite regn og høye matpriser. Separatister og muslimske terrorister med forbindelse til Al Qaida tok det samme året kontrollen over store deler av det nordlige Mali. Det var i 2014 fremdeles 450 000 fordrevne mennesker, og 50 000 av dem levde som flyktninger i fattige Burkina Faso.

Det var i følge The UN Refugee Agency 38 millioner mennesker som ble fordrevet med tvang i 2014. Det var en økning fra 33,3 millioner i 2013.

Dette er en video fra FNs Høykomissær for flyktninger om mennesker som har blitt fordrevet fra sitt hjem.

Hvorfor er det lettere å handle når vi snakker om Midtøsten. Er det så enkelt som at syrere nesten ser europeiske ut?

Refugee International
Støre bløffet om tegningene
Støre mener han hindret vold
Slutt på hijabforbud for tyske lærere
Pris til Forsvaret
Halalkjøtt

Skriften på veggen

Graffiti er tekst eller tegninger som blir malt eller risset på en vegg eller annen jevn overflate. Det er langt fra noe nytt, for det er kjent fra oldtidens Egypt og Pompeii. Det eldste eksempelet jeg kjenner til fra Norge er en inskripsjon på sørveggen i Nidarosdomen. Den veltalende forfatteren risset inn følgende formulering for 800 år siden: LAURENSIUS CELVI ANUS PETRI  eller oversatt: Lars er Petters rumpe. Det var altså to som ble anklaget for å ha et homofilt forhold. Les om det i Dagbladet. Det er også en vernet graffiti i Uranienborgveien i Oslo. Den stammer fra andre verdenskrig og har teksten: Vær tro mot Haakon 7.

Det er i dag mest vanlig på offentlige steder som underganger og murer, men det var en periode på 1990-tallet da taggerne gjorde det over alt, og jeg husker de snakket en del om Oslo sporveier på nyhetene. Det var mange som så på det som hærverk da. Det kommer vel an på hvor det er og hvordan det ser ut, for det er ikke spesielt festlig med disse skribleriene på tog, trikker og private hus. Jeg liker best de graffitiene som har et visst kunstnerisk preg, men det er også mange meningsytringer jeg vil kalle for klassisk graffiti, selv om de er veldig naive i stilen.

Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal mene om det, men jeg er nok tilbøyelig til å være enig med de som stempler det som hærverk når det er snakk om meningsløse skriblerier på privat eiendom. Det var på 1990-tallet mange som skriblet en meningsløs signatur over alt. Det var kanskje en variant av den klassiske Kilroy was here-graffitien, som om det var veldig interessant for alle andre å vite pseudonymet til den som hadde skrevet det. Jeg kunne forstått det hvis det var en av de mer kunstneriske bildene, men mye av det var nok ikke det.

Jeg nevnte den mer kunstferdige graffitien som er assosiert med hip hop i Graffiti mot tagging. De bildene kalles for pieces og kunstnerne for writers. Writers jobber tradisjonelt med spraybokser og bildene har gjerne et sterkt politisk budskap. Jeg liker det estetiske i disse bildene, men mener det er budskapet som gir dem en rett til å eksistere, presse seg på oss i det offentlige rom. De enkle skribleriene som gjerne består av en signatur omtales som «bombing.» Jeg er ikke sikker på hva som er poenget, annet enn å gjøre noe de vet folk flest misliker. Dette var på en måte sosiale medier veldig lenge før det fantes. En kunne bruke f.eks. en undergang til å kommentere en politisk sak. Det er mulig dette var noe som fascinerte mer før sosiale medier, spesielt de mer politiske budskapene. Det er i alle fall ikke mye igjen av denne gatekunsten i dag, men dette hører på en måte til i et urbant landskap, selv om mange misliker det. Jeg vil derfor dokumentere noe av det her.

En kontrollert debatt

Jeg har skrevet mye om flyktninger og islam i det siste, og tenkte ikke over at noen kanskje hadde plassert meg i den store gruppa de kaller islamofober. Jeg oppfattet det ikke sånn selv, for jeg har sett på dette som en objektiv debatt, men det virker noen ganger som at det ikke er mye rom for andre meninger. Det skal derfor veldig lite til for at en blir anklaget for ekstremisme og islamofobi. Det siste blir rett og slett å hevde at debattanter med et annet syn har en irrasjonell frykt som krever behandling. De forventer formodentlig at andre skal følge vanlige regler og anstendig oppførsel i en debatt, men det er ikke alltid vi ser at de krever det samme av seg selv.

Jeg vet ikke hvordan andre tolker tekstene mine, men jeg vil presisere at jeg ikke har en fiendtlig holdning til innvandrere. Jeg tar det forbeholdet at jeg forventer at innvandrere respekterer norsk lov, noe de fleste gjør, men jeg hadde nok sett at vi profilerte oss som et kristent land. Det hadde gjort det tydeligere både for oss og innvandrerne. Jeg har meninger om hva som er bra og dårlig for det norske samfunnet, og det er absolutt plass til betydelig innvandring i det samfunnet jeg ønsker meg.

Jeg har kvittet meg med noen facebook-kontakter i det siste etter at de gikk bananas sammen med media. De trodde på alle de villeste påstandene som ble spredt på nettet i forbindelse med migrantene som kom til Europa. Jeg er enig i at det er viktig å følge alternative nyhetsformidlere i våre dager, men det er viktig å være like kritisk til dem som til mainstream media. Jeg prøver derfor å distansere meg fra de useriøse, og ikke minst de som bevisst villeder, men vi må kunne godta noen nyanseforskjeller. Jeg tror derfor ikke på å slenge ut påstander om landssvik, og det som verre er, mot de som har gode argumenter. Det reduserer i beste fall kvaliteten på debatten, men det kan styre den i feil retning.

Det skal sies at jeg ikke har tro på islam som den fredens og toleransens religion mange mener den er, men jeg skiller mellom islam og muslimer. Jeg ser ikke noen motsetning mellom å ønske muslimer velkommen til Norge og å være skeptisk til religionen deres. Det stemmer sikkert at muslimer er tolerante når ting går bra, og det stemmer også at muslimer, kristne og jøder har levd side om side i Midøsten i århundrer, men vi har sett et annerledes bilde de siste årene. De kristne er i ferd med å forsvinne fra bl.a. Irak, Egypt og Syria, og det er ikke bare p.g.a. terrororganisasjonen IS. Les en kommentar i The Guardian som hevder at hvis arabiske kristne forsvinner fra disse samfunnene, forsvinner kanskje den arabiske sekularismen også. Kanskje må vi ha en balanse mellom kristne og muslimer? Spørsmålet er om det er plass til de kristne i det nye Midtøsten.

Kjetil Rollnes skrev en interessant kommentar i gårsdagens Dagbladet der han tok for seg hatet mot Hege Storhaug. Hun jobber for nettstedet Human Rights Service, og som navnet tilsier er hun opptatt av menneskerettigheter, ikke minst for kvinner. Hun blir imidlertid gjerne beskyldt for å være politisk brun, og selv om jeg kan være uenig med fokuset og konklusjonene deres, virker det som at de gjør grundig research. Jeg er ikke sikker på at de bør fjernes fra debatten, og det er ikke sikkert at anklagerne er stort mer objektive heller.

Når det gjelder islam vil jeg tro det er stor forskjell mellom muslimer. Jenter og kvinner har nok en noe annerledes opplevelse enn gutter og menn. Det er ingen tvil at menn generelt har større frihet i islam enn kvinner, og jeg tror derfor det er mange grunner til at vi bør holde innvandringen på et nivå vi kan takle. Vi kan håpe at islam forandrer seg i møte med vår kristne, europeiske sivilisasjon, men i utgangspunktet åpner nok ikke Koranen for avvikende syn.

Jeg vil dermed oppsummere med at jeg er kritisk til islam, men det betyr langt fra at jeg hater muslimer. Jeg er imidlertid skeptisk til å forandre så mye på styrkeforholdet mellom kristne og muslimer i Norge, fordi norske myndigheter ikke gjør det klart for innvandrere at de har kommet til et kristent land. Hvilke norske tradisjoner og væremåter skal innvandrerne adoptere hvis vi ikke har noen selv?

Et spørsmål til slutt som er knyttet til overskriften.

Hvis media ikke er uavhengig, hvem er det som kontrollerer debatten?

Den gode følelsen

Jeg har prøvd å formidle noen av nyansene de siste ukene som media ikke har presentert i flyktningdebatten. Da statsminister Erna Solberg kommenterte dekningen den 25. november var hun ganske diplomatisk og kalte debatten for unyansert. Det er mildt sagt, for det har vært et voldsomt mediekjør der det bare har vært plass til én side av saken, nemlig at det er vår plikt å ta imot absolutt alle. Det er ikke mange som har hatt mye å si om de flyktningene som ikke kan reise, og ikke minst de som ikke kan reise tilbake igjen. Media tok fullstendig av for å si det forsiktig, men det er tegn som tyder på at noen journalister har startet å stille spørsmål igjen. NRK meldte f.eks. den 30. september at en del av de syrerne som krysser grensa fra Russland har bodd i Moskva i opp til sju år.

Da nyhetsbildet var på sitt mest intense rapporterte  mange om forferdelige forhold i den franske byen Calais, og ordføreren i denne byen mente at Englands asylpolitikk var intet mindre enn avskyelig. Det var sikkert mye frustrasjon bak den uttalelsen, for Calais trengte nok hjelp med å håndtere denne situasjonen, men var situasjonen så prekær som media ville ha det til? Det er ikke sikkert, for vi snakker om noen hundre mennesker og fra mange ulike land. Jeg er enig i at vi skal hjelpe, men hvorfor kommer dette kravet akkurat nå? Det burde ha vært et interessant spørsmål for media å stille.

Dette er kanskje en forholdsvis ny trend, men ikke så ny som en kunne få inntrykk av. Denne artikkelen fra The Telegraph i august 2014 rapporterte om 1 200 migranter i Calais, hovedsakelig fra Eritrea, Sudan og Afghanistan, men med grupper fra Somalia, Pakistan og Chad også. BBC har en artikkel som viser en liknende situasjon i 2013. Dette går i alle fall tilbake til 2002 da migrantene organiserte en serie flyktningleirer i Calais som gikk under navnet Calais Jungle.  Disse migrantene prøvde å komme seg ulovlig til England som blindpassasjerer på trailere, båter eller toget som kjører gjennom tunellen under kanalen. FN advarte i 2009, ifølge The Guardian, om at det var små barn blant migrantene som tok den farlige turen til England.

Det store spørsmålet jeg sitter med er hvorfor England? Det er grunn til å tro at disse migrantene hadde vært rimelig trygge lenge før de kom til Calais, og England er vel ikke det eneste trygge landet i Europa. Jeg kan godt forstå at de ønsker et bedre liv, men det er noe som skurrer når det blir hevdet at vi ikke kan hjelpe lokalt; hjelpen kan bare skje gjennom å gi disse menneskene en europeisk levestandard. Hvis vi er skeptiske til det blir vi stemplet som intolerante. Da lurer jeg faktisk på hva som er motivasjonen bak.

Dette er en reportasje fra Channel 4 News om Calais Jungle som jeg synes skaper litt balanse:

Nå lurer noen kanskje på hvor jeg vil med dette. Det jeg har prøvd å fokusere på i denne serien om flyktningkrisen er mulige konsekvenser. Det er lett å være altruistisk akkurat nå, men Erna Solberg har et poeng når hun sier at vi har et velferdssystem som er basert på at vi ikke kan ha veldig stor innvandring. Det vet opposisjonen, og den har derfor vært like restriktiv når den har vært i posisjon, og for Arbeiderpartiets del har det vært stort sette hele etterkrigstida.

Det er grunn til å tro at dette kommer til å bli langvarig, for hvis vi sammenlikner med andre muslimske land der vi har hjulpet fram demokratiet, blir det ikke snakk om stabilitet på veldig lenge. Det henger sammen med at det har blitt kjempet en maktkamp innen islam siden profeten Muhammed døde i år 632, og at islam er en religion som ikke tillater at en stiller spørsmål ved Gud og de som representerer han på jorda. Det er derfor grunn til å tro at det ikke blir snakk om et kortvarig behov for beskyttelse, men jeg tror det er det mange regjeringer verden over tror. Det kan forklare hvorfor de er skeptiske til å hjelpe de kristne syrerne fordi de vet at denne gruppa neppe kan reise tilbake til Syria.

Poenget mitt i denne serien har vært at vi ikke kan tillate 50 000 flyktninger per år de neste 10 årene, som de ser ut til å planlegge i Sverige. Da snakker jeg ikke om innvandrere, for de kommer i tillegg. Det er likevel det inntrykket som skapes i media i disse dager, at vi kan ta imot titusenvis per år hvis det kommer så mange. Det vil være suksesshistorier blant disse, men vi har allerede mye erfaring som viser oss at veldig mange av disse sannsynligvis ikke kommer til å arbeide. Det er nok det Erna Solberg har tenkt på, for i en tid da olje og verftsindustrien sliter, og arbeidsledigheten stiger, er det kanskje lurt å tenke på vår egen framtid. Det betyr at vi skal hjelpe, men at vi skal gi en hjelp som monner mer enn den hjelpen vi legger opp til akkurat nå.

Jeg var inne på det i Den selvmotsigende altruismen. Vi har mulighet til å si i fra i dag. Det nytter ikke å komme på banen om fem år og klage på regjeringen for at den slapp så mange inn. Jeg er ikke sikker på hvem som har presset på mest, om det er folket eller media som har mest ansvar, men sistnevnte har i alle fall ikke bidratt til å dempe hysteriet og få fram nyansene som kunne gjort bildet klarere. Nå stemte jeg ikke på verken Høyre eller Fremskrittspartiet ved det forrige Stortingsvalget, men denne saken er ikke så enkel som mange vil ha det til. Senterpartiets Geir Pollestad har hevdet i forbindelse med næringspolitikken at regjeringen selger Norge bit for bit. Den naive altruismen, hvis den virkelig blir så ekstrem som det kan tyde på i øyeblikket, er kanskje så dramatisk at den selger samfunnet vårt. Jeg mener med det at dette kan bli en så stor økonomisk belastning at viktige offentlige tjenester kan forsvinne fordi verken stat eller kommune kan ta seg råd til det. Det er verre!

Men det gir naturligvis en god, varm følelse å vite at en har hjulpet noen. Det er kanskje det dette dreier seg om. Vi vil føle oss bedre. Jeg tror flertallet av nordmenn er smarte nok til å se sammenhenger og vurdere de ulike nyansene i bildet. Jeg tror de kan se at flyktningene sitter i flyktningeleirer i land som Tyrkia, Jordan og Libanon, og at de som reiser gjennom hele Europa ikke er blant de som er mest truet.  Dette har imidlertid ett unntak, de kristne. Jeg velger å gi utrrykk for dette nå som det ikke er populært å gjøre det, snarere enn seinere. Jeg tror det blir flere etter hvert.

Den gode følelsen kan bli ertstattet av den mer ubehagelige skyldfølelsen som kanskje treffer de som erkjenner at de hadde et ansvar hvis dette ikke går like glatt som de trodde. Vi kan jo håpe på at det kommer en liten fé og drysser litt «pixie dust.» Det enkleste hadde likevel vært om vi erkjente galskapen og la oss på en mer moderat linje der vi gjerne la igjen en god del milliarder i Midtøsten, for det spiller ingen rolle hvor mange vi tar imot i Europa. Det løser ikke problemet.

Den selvmotsigende altruismen

Altruisme, uselvisk og offervillig holdning og handling overfor andre. Altruisme er det motsatte av egoisme.
Store norske leksikon

Jeg skrev om boka Conscience and Courage av Eva Fogelman for 1,5 år siden og kom til å tenke på den igjen da jeg skrev om nordmenns altruisme i forbindelse med flyktningestrømmen fra Syria. Det har ikke vært mye debatt når det gjelder flyktningkrisen, for det innebærer at ulike sider og nyanser får like stor plass, men det kan virke som at media har valgt å fokusere på at samtlige som kommer er syrere, samt at de ikke er trygge noe annet sted. Sannheten er nok noe mer nyansert.

Jeg blir litt betenkt når andre, som faktisk har poengtert at debatten har vært ensidig, nærmest blir sablet ned, ignorert eller latterliggjort. Jeg liker å holde meg til fakta, og hvis opplysningene i denne artikkelen fra Mail Online er sanne, nemlig at det er mennesker fra mange andre land som prøver å utnytte situasjonen, bør det få konsekvenser i forhold til hvor fokuset for den akutte hjelpen bør være. Det skal ikke dempe altruismen vår, for det er mange som har behov for hjelp, men det er ikke realistisk når det nesten blir gitt inntrykk av at barnefamilier har gått hele veien fra Syria til Nord-Europa fordi de enten møtte stengte grenser eller var i fare alle andre steder de kom til.  Jeg mener som sagt fremdeles at vi skal hjelpe, men hva med de som ikke hadde noe annet valg enn å bli i flyktningeleirene i Tyrkia, Jordan og Libanon? Betyr det rett og slett at de rykker stadig bakover i køen?

Eva Fogelman skrev om ikke-jøder som reddet jøder under krigen, og det betydde ofte en farlig og rotløs tilværelse for hele familien. Forfatteren er psykolog og interesserte seg for hva det var som motiverte disse menneskene til en så ekstrem altruisme at de var villige til å ofre seg selv og familien. Jeg kan godt forstå hvorfor de gjorde det, for det er ikke lett å være vitne til at mennesker lider uten at en handler, men det er likevel nesten som det de i det engelske språket kaller en catch 22-situasjon. Det er en paradoksal situasjon der det er selvmotsigende forhold eller regler en må ta hensyn til.

Begrepet stammer fra Joseph Kellers bok Catch 22 fra 1961. Boka beskriver en pilot fra andre verdenskrig som prøvde å spille gal for dermed å slippe unna farlige oppdrag. Psykiateren mente at det var helt normalt å være bekymret for sin egen sikkerhet når det var en mulighet for at en mistet sitt eget liv, vel å merke hvis den opplevde faren var reell. Det er altså ingen piloter som er mentalt friske nok til å fly fordi ingen som melder seg frivillig til å dø kan være ved sine fulle fem. Piloter som ber om en psykiatrisk evaluering er med andre ord friske, og må derfor fly. De som ikke ber om denne evalueringen får den heller ikke og må derfor fly likevel, noe som gjør situasjonen umulig.

Frivillige som hjelper ofre etter orkanen Katrina som rammet flere amerikanske delstater. Dette er fra Houston Astrodome I Texas.

Frivillige hjelper ofre etter orkanen Katrina som rammet flere amerikanske delstater. Dette er fra Houston Astrodome i Texas.
Foto: FEMA/Andrea Booher via Wikimedia Commons

Det er mange variasjoner og grader av veldedighet, og det er ingen tvil om det sterkeste utslaget av altruisme kommer i krigstid og i forbindelse med naturkatastrofer. Vi gir kort sagt mye når det kreves mye, men det er ulike måter å gi på, og jeg er ikke sikker på om det er negativt at en også har omsorg for sine egne innbyggere. Japan er nok ganske ekstrem i sin skepsis til innvandring, og de ønsker derfor ikke å ta imot syriske flyktninger. De har derimot gitt $ 1,6 milliarder som skal brukes på syrere og irakere som er på flykt fra IS. De blir likevel kritisert for at de ikke tar imot syrere, men det er kanskje fortjent, selv om de ikke er alene. Noen av landene som faktisk har mest land å boltre seg på per innbygger er kjent for en streng innvandringspolitikk. Det gjelder ikke minst USA, Kanada og Australia.

Det er også mange som lurer på hvorfor de rike oljelandene i regionen, som f.eks. Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, ikke gjør mer. Her hjemme har regjeringen blitt kritisert og omtalt i ganske nedlatende toner når den ber om forståelse for at Norge ikke kan ta imot alle. Dette er et syn jeg også har gitt uttrykk for på denne bloggen, for den altruismen mange viser er veldig prisverdig, om enn noen ganger litt malplassert, men det er mye usikkerhet om framtida. Hvis vi sammenlikner med de andre muslimske landene vi har prøvd å demokratisere (Irak, Egypt og Libya) kan en spørre seg hvor lenge vi skal sette våre egne liv på vent, for jeg tror dette kan bli vår catch 22.

Vi kan ikke bestemme oss for ikke å hjelpe, men hvis vi handler i så omfattende grad på hjemmebane som mange forventer, kan dette gi et langvarig press mot økonomien i en tid da oljeindustrien sliter. Det kan gå ut over oss selv og kan nesten sammenliknes med en familie som hjalp jøder i Polen under krigen. De følte nok at de ikke hadde mye valg, selv om det gikk ut over dem selv. Vi kan også oppleve at altruisme har en pris vi kanskje ikke er villige til å godta, og hvis det skulle skje, håper jeg vi legger ansvaret der det hører hjemme. Det er en fare for at vi retter aggresjonen mot innvandrerne, som vi gjorde på 1980-tallet, men dette er vårt eget ansvar. De som ikke har vært en motvekt til flertallet har i alle fall et stort ansvar.

Situasjonen er uoversiktlig og vi må vente til støvet har lagt seg før vi kan se hele bildet. Jeg er ikke overbevist om at de som lobber for å flytte alle flyktningene til Europa, de som i dag hevder å ha monopol på sannheten, vil takle ansvaret de har påtatt seg, når dette er over. Jeg ville nok valgt å hjelpe der mer enn her, for da hadde sannsynligvis flere fått hjelp.

Jeg har noen tanker om medias rolle i det som har skjedd de siste ukene og kommer sannsynligvis tilbake til det i et seinere innlegg.

Japan tar vare på sine egne først
Catch 22

Avskrekkende

Det nye F-35 blir veldig dyrt og styrker kanskje ikke forsvaret vårt

F-35 blir veldig dyrt og styrker kanskje ikke forsvaret. Foto: Andy Wolfe via Wikimedia Commons

Det var noen som hevdet at den britiske regjeringen begyndte å bli mer enn litt engstelig da det nærmet seg 18. September 2014. Det  var nemlig en folkeavstemning denne dagen der skottene skulle avgjøre om de ville fortsette i union med England, Wales og Nord-Irland. Fra et  klart flertall mot uavhengighet utviklet det seg til å bli mer spennende enn statsminister Cameron hadde sett for seg, men resultatet på valgdagen ble klart nok med 55,3 prosent som ville fortsette i unionen.

Nå hadde det nok ikke vært så lett å forlate unionen, for selv om skottene bare utgjør litt over 8 prosent av befolkningen, gjør inntektene fra oljeindustrien at Skottland har et betydelig høyere BNP per innbygger sammenliknet med UK. De måtte også ha løst problemet med grensekontroll etter som resten av unionen fremdeles hadde vært en del av EU, mens Skottland hadde vært utenfor.

Unionen holder i disse dager på med å diskutere et tredje problem, og dette høres ut som en skikkelig hodepine. Storbritannia har nemlig en klasse ubåter som går under navnet Vanguard, og disse er stasjonert i nettopp Skottland. Vanguard er kjent for at de har Trident-missiler (atomvåpen). De ble i sin tid anskaffet som et ledd i en avskrekkelsestaktikk der poenget var å vise Sovjetunionen at de hadde muligheten til å ødelegge en så mektig fiende, og dermed sørge for at ingen angrep. Det er ifølge en Wikipedia-artikkel ulike meninger om hvor mye dette har kostet Storbritannia. Den offisielle prisen er mellom £ 1,2 og 1,7 milliarder, mens hver missil koster £ 17 millioner. Greenpeace mener det vil koste £ 34 milliarder å erstatte dette programmet, mens det kan koste så mye som £ 130 milliarder i de 30 årene det skal pågå.

Det er uansett snakk om vanvittig mye penger, og en kan spørre seg om det har noen hensikt. Hele poenget med atomvåpen er jo at en ikke skal bruke dem. En skal bare skremme andre, men hvis en spiller poker mot f.eks. Russlands president Putin, vil kanskje motstanderen satse på at en britisk statsminister ikke vil gi ordre om å bruke atomvåpen i Europa. Det vil i så fall begrense troverdigheten bak denne avskrekkelsestaktikken.

Det er mange som mener at det ikke har noe for seg å fornye dette atomprogrammet, mens Labour hevder at det er behov for fire nye ubåter med disse missilene. Les om det på BBC. Men det er ikke den type våpen og utgifter som forsvarer landet. Nå har ikke Norge noe som kan sammenliknes med de britiske ubåtene, men norske myndigheter satser på at det amerikanske flyet F-35 er avskrekkende. Den amerikanske organisasjonen Center for Defense Information er veldig kritisk til dette prosjektet og mener at det er en skandale. De mener bl.a. at det er for dyrt, komplekst og har for liten ytelse.

Britiske myndigheter sier det er de økonomiske utordringene som er grunnen til at de har besluttet å kjøpe færre F-35 enn planlagt, men resultatet er i alle fall at RAF fortsatt må belage seg på å bruke Panavia Tornado (produsert mellom 1979 og 1998) som de utviklet sammen med Tyskland og Italia. De har brukt det flyet bl.a. i Golfkrigen og i angrep mot ISIS, men det har neppe en avskrekkende effekt mot mektigere motstandere.

Norge er også i ferd med å fornye ubåtene og stridsvognene. De skal kunne bite fra seg fram til henholdsvis 2060 og 2040, og det er kanskje sånn for et lite land at vi handler sjelden. Til sjuende og sist betyr det likevel lite om et våpen har en avskrekkende effekt hvis en ikke er villig til å bruke det. Jeg husker da det norske forsvaret jaktet på det de trodde var russiske ubåter på 1980-tallet. De slapp synkeminer, men de prøvde aldri mer enn å riste ubåten litt. Hvis det virkelig var noe der nede, og de var villige (evt. beordret) til å dø, var de neppe bekymret hvis det ristet litt. Men jeg antar det var hensynet til den mektige fienden som gjorde at en var veldig forsiktig.

KNM Gnist var en av seks baater som ble bygd ved Umoe Mandal. Jeg saa en av dem en gang i Haugesund, og den var ikke direkte vakker, men sikkert veldig effektiv.

KNM Gnist var en av seks båter som ble bygd ved Umoe Mandal. Jeg så en av dem en gang i Haugesund, og den var ikke direkte vakker, men sikkert veldig effektiv og avskrekkende.
Foto: Mark Harkin via Wikimedia Commons

Jeg lurer på hva som skjedde med marinens Skjold-klasse. Disse fartøyene var en hybrid mellom luftputebåt og katamaran. Det var ventet å bli verdens hurtigste operative krigsskip og var ellers kjent for at den var vanskelig å se på radar. Det ble bygd seks av denne båttypen, men politikerne bestemte seg seinere for å fase ut noe av det mest nyskapende i marinen, noe vi hadde utviklet selv.

Det blir ofte sagt fra politisk hold at de investerer for framtida når de handler inn militært materiell. Jeg lurer på om de har noen strategi i det hele tatt. Jeg er klar over at politikerne må ta avgjørelser innen fagfelt de ikke har forutsetninger for å mene noe om. De må lytte til råd, og en kan noen ganger undre seg over hvem som egentlig tar avgjørelsen. Det blir litt som i de satiriske britiske seriene Yes, Minister og Yes, Prime Minister der det ble gitt inntrykk av at det var byråkratene som styrte det meste.

Når vi tenker over hvor store utfordringer vi har, bl.a. med at Russland ruster kraftig opp og usikkerhet i forhold til hvordan styrkeforholdet utvikler seg i Midtøsten, tror jeg vi bør ha en klarere strategi. Hvis vi skal avskrekke uten bruk av atomvåpen, noe vi aldri har hatt, må vi framstå som sterke. Det innebærer avanserte våpen med en ødeleggende effekt, og dette må følges opp med tydelige intensjoner. Det har ikke noe for seg å true med å bruke teknologi hvis det virker som at viljen til å ta avgjørelsen ikke er til stede. Det er vel det som skiller Russland og EU i Ukraina.

ABC nyheter rapporterte om en ganske flau sak for Norge. Den nåværende generalsekretæren i NATO, Jens Stoltenberg, ledet en regjering i 2013 som solgte marinebasen Olavsvern. Den er i privat eie nå, og den har bl.a. blitt leid ut til russiske forskningsfartøyer, noe som kanskje betyr den russiske stat. Dette er bare en av mange norske militære anlegg som har blitt stengt. Da kan en lure på hvor forberedt og avskrekkende sjøfartsnasjonen Norge er. Det virker akkurat nå som at isolerte Russland er på vei tilbake, ikke minst i det viktigste spørsmålet i øyeblikket, nemlig Syria. Samtidig ser Obama litt tafatt ut. Det ser kort fortalt ut til at NATO og EU ikke klarer å samle seg om et tydelig budskap, og det er det mulig å utnytte.

Hvis ikke de nye jagerflyene gjør jobben blir de kanskje vårt «Trident-program» som tar så stor del av utgiftene at det går ut over andre investeringer. Vi tåler i alle fall ikke mange feilvurderinger; det gjelder også hvordan vi håndterer flyktningekrisen.

Nye forsinkelser for F-35
Dette bør du vite om Norges nye kampfly
Framtidens ubåt

Utenfor allfarvei

Jeg har skrevet en del om det alternative media, et alternativ som har fått flere følgere de siste årene. Det er en naturlig konsekvens av at det blir stadig flere avsløringer som viser at mainstream media ikke er like opptatt av rollen som vaktbikkje som tidligere, samt en følelse mange har av at det delvis er uviktige saker som trekkes fram og delvis direkte løgn. Vi ser det bl.a. i disse dager når det blir gitt inntrykk av at den norske regjeringen lett kunne tatt imot et par hundre tusen syriske flyktninger uten at det hadde fått negative konsekvenser for norske velferdsgoder. Jeg synes Erna Solbergs kommentar til Dagbladet i helga er et balansert syn som media burde ha tatt opp tidligere. Jeg mener at en av oppgavene media bør ta på seg er å tvinge folket til å vurdere hele saken når folket ikke gjør det frivillig, og jeg tror det er et problem i forhold til syrerne.

Legemiddelindustrien er et annet godt eksempel. Det er f.eks. dokumentert at studier som enten ikke viser det resultatet en ønsket eller et nøytralt resultat, ofte ikke blir publisert. Legene mangler derfor mye viktig informasjon når de skal vurdere om de kan anbefale en bestemt behandling eller ikke. Det er også dokumentert korrupsjon og underrapportering av bieffekter, og britiske GlaxoSmithKline fikk for et år siden en bot på i underkant av $ 500 millioner for et korrupsjonsnettverk som de brukte for å få leger og sykehus i Kina til å bruke produktene sine. Det er dessverre ikke enestående.

Det er altså betydelig rom for tvil, men de som antyder at f.eks. vaksiner ikke er den garanterte suksessen den offisielle versjonen sier den er, blir gjerne stemplet som fanatiske og konspirasjonsteoretikere, selv om det er mye forskning som åpner opp for et mer nyansert svar. De som bruker ordet konspirasjon som et våpen mot meningsbærere unnlater også å si at det har vært mange store konspirasjonsteorier som viste seg å være sanne. Disse hadde ikke blitt avslørt hvis det ikke var noen få individer, som kanskje var litt eksentriske, men som faktisk hadde rett og fikk dermed stoppet ytterligere overgrep.

Jeg ville skrive om et annet alternativ denne gangen, et helt alternativt liv. Det er økende antall individer som prøver dette i USA, i varierende grad. Dette kalles «living off the grid.» Det kan være så ekstremt som den mannen det ble laget en dokumentar-film om for noen år siden. Han levde i ei hule på Haukelifjell. Det er mange som ikke strekker det så langt, men som forlater byen og har blitt helt uavhengige etter som de har brønn og produserer sin egen elektrisitet.

Dette er en reportasje fra California der det mange steder ser ut til å være ulovlig å koble seg fra strømnettet.

Private hager har faktisk vært et vanskelig juridisk spørsmål i Florida. Les en sak om en av mange som ikke fikk ha grønnsakshage foran huset. Dette er mennesker som har valgt denne livsstilen, og det beste de kan gjøre er sannsynlligvis å organisere seg i kampen for livsstilen sin. Det er et livsvalg de har tatt, men det er mange mennesker i USA som ikke har noe valg. De må leve på gata, og i New York er det f.eks. mange hjemløse som tjener opp til  $ 30 000, noe som ikke er nok til å kunne kjøpe en leilighet. Da må de enten bo på gata eller i bilen. Det er faktisk konsekvensen hvis en fjerner de sosialistiske godene vi har.

Jeg kjenner ikke til noen konkrete saker fra Norge, men vet at det kan være komplisert i forhold til kloakk/vann og hytter. Familien min har ei hytte med septiktank og brønn, men den blir ikke brukt mye fordi kommunen krever at vi knytter oss til de kommunale tjenestene. Det hadde sannsynligvis ikke vært lett å få bruke huset til helårsbolig heller, så kommunene har anledning til å begrense friheten vår hvis det skulle være målet. Det hadde ikke overrasket meg hvis jeg faktisk måtte ha gått gjennom ei papirmølle før jeg kunne ha dyrket deler av jorda på denne eiendommen, for da hadde sikkert landbruksmyndighetene blitt koplet inn.

Det er et kjempestort paradoks at vi lever i en tid da vi burde oppleve mer personlig frihet, og det er det alle tror vi gjør, men det kan altså se ut til at det er en streng grensekontroll likevel. Jeg likte den populære NRK-serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, men syntes nok enkelte ganger at det virket litt brutalt for barna. Det var noen familier i den serien som hadde levd i byen, men plutselig bestemt seg for å flytte til et veldig avsidesliggende sted. Det virket også som at de hadde gode liv der.

Det er ikke lenge siden de fleste levde dette livet, og det hadde kanskje ikke vært så dumt å oppmuntre til et «off the grid-life.» Det er vanskelig å tro det I dag, men før de sju kraftstasjonene i Vinje og Tokke stod ferdig (bygd 1956-1964), var det mange i dette området som enten ikke hadde strøm eller brukte 30-40 år gamle, lokale kraftverk, så vi snakker faktisk om en veldig nær fortid for deler av landet. Nå er det absolutt ingenting som tyder på at det kommer til å skje noe med strømnettet, men hvis det utenkelige skulle skje er det ikke tvil om hvem som kommer til å klare seg best. Det er vel den friheten noen få i California ønsker seg, og den burde vi alle ha.

Jeg liker imidlertid det moderne bylivet for godt til å gi det opp, så jeg vet ikke om jeg hadde vært villig til å prøve en ekstrem form for uavhengighet, men jeg liker samtidig den friheten dette gir. En kan lure på hvorfor myndighetene skal legge seg opp i alt mulig, men jeg tror det hadde vært en god idé å lytte til Prince Ea. Jeg har vært avhengig av et «online-liv», men prøver for tiden å leve mer offline. Jeg bruker noe av tida til å skrive, noe som jeg håper er et skritt mot større uavhengighet. Det er noen valg vi fremdeles har, og noen ganger er det godt i det minste å ta en pause fra nettet.

Graffiti mot tagging

Jeg har vist noen av disse bildene før, men denne gangen knytter jeg dem til noen nye tanker. Jeg har tatt flere bilder av hærverk og er ikke sikker på hvor de tre første bildene er fra, men mener det er undergangene ved Lillesund skole og Flotmyr. Kommunen malte over den stygge taggingen noen dager før 17. mai, men allerede dagen etter dukket disse strekene opp.

Grafitti er veldig fint når det blir gjort av noen som kan uttrykke seg. De andre bildene er fra undergangen ved Lothe-parken og ved inngangen til Djupadalen. De har stort sett fått stå i fred og kanskje er dette det beste våpenet mot rampestreker? Det virker som at selv de som foretrekker å ødelegge, respekterer skikkelig arbeid.

Jeg vokste opp med breakdance på 80-tallet og god graffiti minner meg om denne ungdomskulturen. Det hadde vært fint hvis ungdommen kunne bruke graffiti som skikkelig formidling. Hva med å dokumentere dagens ungdomskultur gjennom fine bilder som også pyntet opp byen? Det er forøvrig tradisjon for samfunnskritikk gjennom grafiitti også, men jeg er ikke sikker på om de tilfellene fra Lillesund og Flotmyr uttrykker noe annet enn trass uten budskap. Et alternativ kunne vært å manipulere kjente figurer og dermed si noe om dagens samfunn. Det kunne blitt en mer effektiv formidling av budskapet fra Lillesund, og da hadde sannsynligvis flere følt mer enn irritasjon.

Venterommet

Kommunen prøvde å selge

Kommunen prøvde å selge «kommunegården» for 35 millioner, men måtte nøye seg med 25. Gården er sentralt plassert og kunne ha blitt et flott hybelhus for Studentsamskibnaden.

Jeg vurderte å omtale noen lokale politiske saker i forbindelse med valget nylig. Jeg hadde nok å henge fingrene i akkurat da, og gikk derfor ikke videre med ideen, men ville ta opp tråden igjen nå. Jeg googlet emnet eldreomsorg da jeg for noen uker siden hadde dette som ett av flere mulige innlegg jeg ville jobbe med, og kom bl.a. til ei debatt-side der en av deltakerne mente debatten var meningløs. Det var fordi eldreomsorg ifølge denne personen var dyrt og at beboerne derfor ikke betalte det en sykehjemsplass i realiteten kostet. Jeg tror ikke denne personen hadde fått med seg poenget, for vi snakker tross alt om en  tjeneste kommunen må tilby (Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, § 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester).

Men de fleste kjenner til hvor store forskjeller det er fra kommune til kommune, og innen samme kommune. Det er i dag mange som lever under uverdige forhold, noe som resulterer i avisoppslag om eldre som blir tvunget inn på dobbeltrom og/eller må legge seg veldig tidlig fordi sykepleierne ikke har tid til å hjelpe når det faktisk er kveld. Det er mange som sannsynligvis mister livsgnisten fordi de ikke blir aktivisert. Jeg glømmer aldri noe en slektning fortalte meg for mange år siden. Hun hadde besøkt ei dame som likte å løse kryssord, noe som hadde holdt hodet klart mens hun bodde hjemme. Det fikk hun ikke holde på med på institusjonen, og lyset forsvant bokstavelig talt fra øynene.

Jeg vet ikke hvordan situasjonen er i Haugesund, så jeg kan ikke påstå det ene eller det andre, men inntrykket er ikke positivt. Hvis det ikke er penger til skikkelig stell er det sikkert ikke midler til å kjøre beboerne til biblioteket, et kjøpesenter, en kafé e.l. heller. De fortjener det livet de hadde før, for et liv på institusjon burde ikke bety at de blir behandlet som innsatte. Jeg forstår at det er noen som trenger den beskyttelsen institusjonen gir, men det blir kanskje tatt litt langt.

Det nye hybelhuset for Studentsamskibnaden med kaffebaren 100. Det var sikkert kritikkverdige forhold i den gamle Sentrumsheimen som fungerte som aldershjem fra 1902 til 2012, men det er beklagelig at byen ikke har plass til dem i sentrumsbildet.

Det nye hybelhuset for Studentsamskibnaden med kaffebaren 100. Det var sikkert kritikkverdige forhold i den gamle Sentrumsheimen som fungerte som aldershjem fra 1902 til 2012, men det er beklagelig at byen ikke har plass til seniorene i sentrumsbildet.

Haugesund kommune vedtok en spareplan før sommeren som innebærer at noen må bo på dobbeltrom. I tillegg til at mange ikke ønsker å dele rom med noen, som ikke er overraskende etter som overgangen er stor nok fordi de har mistet det livet de hadde, rammer dette par der den ene er frisk nok til å bo hjemme. Når partneren kommer på besøk blir tiden deres sammen sikkert ikke det den kunne ha blitt.

Terrakommunen Haugesund, som også tok seg råd til å låne penger for å ruste opp stadion til et nivå som tilfredsstilte Norges fotballforbund, gjorde dette for å spare penger. Situasjonen var så desperat at rådmannen foreslo en langt mer omfattende bruk av dobbeltrom. Nå lover politikerne at dobbeltrom skal brukes i minst mulig grad, spesielt for de som har langtidsopphold, men det gjenstår å se hvor desperate de er.

Når de som avslutter livene sine på aldershjem allerede må godta sterkt reduserte liv virker det urimelig at de blir ofre for sparetiltak. Det har vært hektisk byggeaktivitet i Sørhauggata i Haugesund de siste par årene. De 25 som bodde på Sentrumsheimen fikk det mye bedre på Bjørgene der de ble overflyttet til, for det er sannsynligvis noe av det beste en kan få i Norge, men jeg antar at det likevel innebærer en reduksjon i antall senger. Det naturlige hadde vært at kommunen bygde opp et nytt aldershjem i sentrum, mens studentene kunne flytte inn i Kommunegården. Dette bygget trenger en del arbeid, men jeg tror det kunne blitt et godt hybelhus for studenter. Det ligger dessuten veldig sentralt til i den fantastiske bydelen Hauge, for jeg antar at studentene klarer en halvtimes gange til forelesning.

Det er positivt at kommunen satser på framtida, men det hadde vært fint hvis vi ikke bare stuet de gamle vekk og ventet på at de skulle dø. Det spiller ingen rolle om utgiftene er høyere enn inntektene. I disse dager da syriske flyktninger får glede av en ganske omfattende altruisme, bør vi tenke over hva vi gjør mot oss selv, vårt eget samfunn. Kanskje skal vi ofre noe for de gamle også? Jeg håper jeg slipper venterommet når jeg trenger hjelp.

Etterskrift: Det er noen som har vært så ivrige etter å kritisere myndighetene at de har delt sider i sosiale medier som kommer med udokumenterte påstander. Jeg prøver å unngå det, og vil derfor poengtere at jeg ikke påstår at Haugesund kommune tvinger gamle inn på dobbeltrom for å kunne ta imot flere syriske flyktninger. Jeg tror syrerne kan bli en større og lengre belastning enn mange antar, avhengig av hvor mange som kommer, men det er sannsynligvis helt andre grunner til at Haugesund sliter med å balansere budsjettet nå.

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 94 andre følgere

%d bloggers like this: