RSS Feed

Putin kommer gjennom kjøleskapet ditt

 

Det har vært to angrep mot nettet i USA den siste måneden som viser hvor idiotiske og sårbare vi er. Det var et angrep mot sikkerhetsekspert Brian Kreps for en snau måned siden og internett var faktisk nede på deler av den amerikanske østkysten sist fredag. Store nettsteder som Spotify, Twitter, Reddit og New York Times ble rammet av angrepet.

Dette var et såkalt distributed denial of service-angrep (DDoS) som sender så mye data til serveren at den ikke har kapasitet til å behandle den egentlige trafikken. Det spesielle i denne saken er at de som stod bak angrepet brukte hundretusenvis av uskyldige dupeditter som kan koples til internett gjennom internet of things (IoT), f.eks. routere, digitale videoopptakere, webkamera, smart termostat/klokke/kjøleskap/parkering/dørlås etc.

Denne industrien får foreløpig drive uten noen innblanding fra myndighetene, noe som er veldig problematisk. Vi får sannsynligvis 5 G i 2020 og det vil bare øke iveren etter å tilby oss tjenester vi ikke trenger. Det siste jeg hørte var noen i England som prøvde å skaffe penger til å utvikle et smart dusjhode. Det de ikke sier er at prisen for å spare litt vann kanskje er at vi hjelper noen til å angripe andre. Dine egne smartprodukter kan i verste fall hjelpe terrorister.

Dette minner litt om situasjonen i butikkene. Kontantene er inne i et lukket system og det hjelper ikke å true de butikkansatte. De har ikke tilgang til pengene, og sidene bankene ikke har kontanter lenger, må du være ganske dum hvis du prøve å rane noen. Google, Apple, Microsoft og andre bruker store ressurser på å beskytte produktene sine mot angrep. Det blir stadig vanskeligere å finne smutthullene, men IoT-dingser holder bakdøra på vid gap. De som lager disse smart-produktene har hverken kunnskaper eller motivasjon til å gjøre produktene sikrere. Hvis Apple eller Microsoft oppdager en svakhet løser de problemet ved å tilby en oppdatering en enkelt kan laste ned. Den eneste muligheten med IoT er å kjøpe et nytt produkt og håpe på at det er en nyere versjon.

Det store spørsmålet er hvem som stod bak de to angrepene. Amerikanske myndigheter liker å skylde på Russland, Kina eller Nord-Korea, og de har kanskje et poeng denne gangen. Dette var et stort angrep, og det virker ikke å ha vært rettet mot en spesifikk fiende. Det ser ut til at målet var internett. Dette har blitt diskutert som en teoretisk mulighet ei stund, men jeg tror det overrasket mange at det skjedde allerede nå. Det er selvsagt mulig at dette var en politisk markering, at det skal skremme politikerne til å oppdatere lovene, men jeg tror problemet er større.

Videoen øverst høres fantastisk ut, men hvis noe høres for godt ut til å være sant er det ofte det.

Norge styrer mot darwinisme

Jeg skrev om darwinismen i Etiske utfordringer i vitenskap. Vi kan prise oss lykkelige over at vi bor i et samfunn som ikke bare er ment for de mest tilpasningsdyktige. Det er det som ligger i begrepet naturlig utvalg. Når vi får en miljøforandring er det ikke de som var sterkest som overlever, men de som er det, eller rettere sagt de som klarer å tilpasse seg det nye miljøet.

Økonomen John Maynard Keynes mente på 1930-tallet at vi ville få ei 15 timers arbeidsuke. Vi begynne å nærme oss den tida da det er en realistisk mulighet, og noen vil si at vi har passert den milepælen. Jeg skrev et innlegg for et år siden der jeg siterte en rapport fra Bank of America. Den sa bl.a. at utbredelsen av industriroboter hadde økt med 72 prosent de siste 10 årene, mens antall arbeidsplasser i amerikansk industriproduksjon gikk ned med 16 prosent. Rapporten slo også fast at bedre helsetjenester og mat har økt den forventede levealderen. Dette kan skape et hodebry for regjeringer over hele verden, for det kan øke de forskjellene mellom oss som politikere vil fjerne. Hvis vi skal jobbe mindre, hva skal vi gjøre, hvem skal arbeide og hvem skal betale? Dette kan være negativt for kvinner, minoriteter og de som har en form for funksjonsnedsettelse.

Dette er et av de emnene jeg liker å komme tilbake og jeg skrev et inlegg for nesten tre år siden der jeg kom inn på at roboter kan komme til å ta over godstrafikken til sjøs. Den tanken kom fra Oskar Levander, sjef for maritime nyvinninger i Rolls Royce. Han ser for seg at maskiner vil navigere skipene i framtida, og han er ikke alene. Det jobbes også med maskiner som kan overta mange av oppgavene til journalister, sykepleiere og hotellresepsjonister. Det er allerede vanlig med roboter i bilproduksjon og selskaper som Amazon, Apple og Google har tjent store penger ved å erstatte mennesker med maskiner. Det er nok en stund til maskiner kan erstatte menneskene, men det er ikke utenkelig at f.eks. banker, forsikringsselskaper og offentlige kontorer vil ha et langt mindre behov for menneskelig arbeidskraft om noen år.

en rose som symbol for arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiets rose henspiller på slagordet om at brød er noe å leve av og rose noe å leve for. Det er stort sett Ap som har styrt Norge de siste tre generasjonene, men vi har likevel kapitalismens ulikheter.

Dette er en interessant bakgrunn for noe jeg leste på nrk.no i dag. Næringslivsjournalist Mona Sæther Evensen mener at vi har mange tullejobber i dag. Hun skriver bok om det fordi hun vil ha en debatt om den strenge protestantiske arbeidsmoralen. Det er mye som tyder på at vi jobber fordi det er det vi er ment å gjøre, og ikke nødvendigvis fordi vi gjør noe samfunnet drar nytte av. Jeg er ikke sikker på om en streng arbeidsmoral er negativt, men vi bør absolutt diskutere hva arbeid er. Det er i tillegg til at jobber forsvinner mange som opplever at de bruker to-tre timer på arbeid hver dag på noe som ikke er direkte nyttig. Artikkelen viser til at vi jobber stadig mer, men det er de rike som øker inntekten. Systemet fungerer fordi vi arbeider flere timer, men arbeidet er mindre verdt. Jeg tror de fleste er klar over at veksten ikke kan fortsette i det uendelige, men det er også urimelig at de som har minst skal redde miljøet alene.

Teknologien gjør dette mer komplisert, for hvem skal forsørge de som ikke arbeider? Borgerlønn er en populær idé for tiden, men er sannsynligvis urealistisk. Jeg antar at myndighetene må øke skatteinntektene fra bedriftene tilsvarende det de taper fra mennesker som ikke har lønnet arbeid. Det er bare realistisk hvis hele verden innfører de samme lovene. Dette kan bli en betydelig utfordring de neste generasjone. Jeg er opptatt av autismespekteret og NLD. Et mer darwinistisk samfunn hadde ikke vært gode nyheter for disse gruppene, og det spiller ingen rolle i denne type samfunn at vi tror det er bra å være annerledes. Da er det mange som ikke vil nøye seg med et innvandrerregnskap.

https://www.nrk.no/viten/xl/har-du-en-tullejobb_-1.13082227

Etiske utfordringer i vitenskap

Denne er også på barneavdelingen. Det er en grei teori som kanskje kan skape litt orden for noen i religionen vitenskap.

En helt grei teori, men den er ikke fri for spekulasjon og tro.

Det var populært med fem på gaten for en del år siden. Jeg husker spesielt en av den humoristiske sorten på radioen. Folk på gata fikk følgende spørsmål: Hva må du ha over bilen? Spørsmålet hadde blitt hentet fra en teoriprøve til førerprøven og korrekt svar var kontroll. Mange svarte feil fordi de tenkte for konkret.

Hva hadde du svart hvis spørsmålet var hva er vitenskap? Noen ville kanskje sagt at det dreide seg om å teste ut ideer gjennom å eksperimentere og observere. Deretter kan andre bygge videre på de ideene som bestod den første testen, mens en kan forkaste resten. Det er ikke en dårlig definisjon, men jeg ville ha svart at ja, vitenskap er det også. Det er også mer spekulasjon i vitenskap enn mange tenker over.

Da jeg gikk på lærerhøgskolen var Jean Piaget den store guden. Det var ingen lærere eller pensumbøker som stilte spørsmål ved Piagets teori om barns kognitive utvikling. Teorien ser ut til å ha vært ganske treffsikker, men denne studien hadde neppe blitt godtatt som vitenskapelig i dag. Han observerte nemlig tre av sine egne barn, og i tillegg til det lave antall deltakere er det usikkert hvor vitenskapelig solide metodene hans var.

Roger Sperry og Michael Gazzaniga var pionerer innen forskning på de to hjernehalvdelene. De kuttet forbindelsen mellom de to hjernehalvdelene på pasienter med alvorlig epilepsi. De hadde gjort det på ti pasienter da de startet den første studien, men bare fire av dem ville bli med. Teorien om at de to hjernehalvdelene har ulike oppgaver viste seg å stemme, men det kunne en ikke vite på 1960-tallet. Sperry fikk forøvrig Nobelprisen for oppdagelsen, 14 år etter at den første studien ble publisert.

Det er mange meninger om darwinismen, men det er ganske tydelig at den ikke gir klare nok svar til at vi kan bruke teorien som et fundament i et ateistisk livssyn. Jeg synes ikke det er vanskelig å kombinere evolusjonsteorien med et kristent livssyn, med unntak av det prinsippet de fleste forbinder med Darwin, survival of the fittest. Dette prinsippet fører ifølge teorien til naturlig utvalg. Fitness på Darwins tid betydde de som kunne tilpasset seg miljøet best.

Hvis det f.eks. er en fordel for fugler å ha store/mange fjør i et kaldt klima, vil et klimaskifte favorisere de som har mindre. Vi er i den gunstige posisjonen at vi kan påvirke evolusjonen. Det er bra fordi vi får beholde mange mennesker som kanskje ikke hadde blitt vurdert som nyttige for samfunnet. Vi har mer behov for en god hjerne enn store muskler i dagens samfunn. Det er mange kunstnere, ingeniører og vitenskapsfolk som hadde blitt ofret i et rent darwinistisk samfunn. Hvis vi levde i en verden der bare de som klarte å tilpasse seg raske forandringer fikk autonomi, og klarte å hevde seg, hadde det vært mange som fikk vanskelige liv. Det som er litt bekymringsfullt nå er at lvet blir stadig mer stressende og utfordrende, og det blir stadig vanskeligere for enkelte grupper å tilpasse seg. Hvis f.eks. mennesker med en atypisk nevrologi (bl.a. autisme og ADHD) skal konkurrere mot resten av feltet uten noen tilpasninger er det ikke sikkert de vinner. Adolf Hitler er sannsynligvis den beste darwinisten vi har hatt, og han ble inspirert av tanker som hadde stor støtte i USA og Europa før andre verdenskrig.

Det er mange teorier som har blitt sett på som ganske forskrudde. En av de mest spesielle teoriene i øyeblikket er «simulation hypothesis», som hevder at verden er et dataprogram, en simulasjon. De to tech-milliardærene Sam Altman og Elon Musk sponser forskning på denne teorien. Det er ikke lett å bevise, men hvis noen hadde klart å lage en simulator som var så god at alle trodde det de opplevde inne i dette programmet var virkelig, kunne vi argumentere for at det i det minste var plausibelt. Jeg tror ikke denne teorien er mer enn vill spekulasjon, men det er en påminnelse om den sterke arrogansen i vitenskap. Dette er ikke villere enn mange av de andre hypotesene forskere har prøvd å teste. Har vi rett til å avvise teorien uten videre? Jeg mener at det eneste vi kan gjøre er å si at det ikke finnes noen beviser som støtter teorien, men det betyr ikke at ideen er håpløs.

Hvis en googler evolusjonsteorien finner en mange artikler som snakker veldig nedsettende om kreasjonisme og intelligent design. Sannheten er likevel at mye handler om tillit og tro, og etter at vi har fått mye dokumentasjon om omfattende forskningsjuks må faktisk forskerne ta et ansvar. Forskere er like menneskelige som resten av oss. Det finnes derfor mange eksempler på juks, ikke minst i legemiddelindustrien,  og sågar bevisste forsøk på å ødelegge for andre. Det er ikke uten grunn at vitenskap blir omtalt som en «cutthroat business.» Det er en av ulempene med fullstendig autonomi. Alle andre må ta ansvar for de dårlige valgene de tar. Det bør være et gangbart prinsipp i forskning også.

Strengere verdinormer

Det var tilløp til eufori i Barne -, likestillings og inkluderingsdepartementet for et par uker siden da et utvalg la fram et forslag til en ny barnevernlov. Forslaget ble ifølge nettstedet Fontene møtt med trampeklapp. Det gjenstår å se om det blir så bra, men jeg er foreløpig litt reservert.

Utvalget foreslår å gjøre «barnets beste» til et overordnet prinsipp. De viser bl.a. til § 17 i Forvaltningsloven når de foreslår at barnevernet skal stå fritt til å avgjøre hvilke dokumenter og opplysninger som skal legges fram i saken. Hvis barnevernet mener at de ikke er hensiktsmessige må vi altså uten videre bare godta at de holder tilbake informasjon.

Utvalget, som ble ledet av Christian Børge Sørensen, mener at barnevernsbarn har for mange voksne å forholde seg til, og foreslår derfor derfor å slå sammen dagens tillitsperson, talsperson og tilsynsfører. Det høres i utgangspunktet fornuftig ut, men jeg er spent på hvem som skal utnevne personen. Dette er dessuten ment for de barna som barnevernet har overtatt omsorgen for, men hva med de andre? Forslaget innebærer også at foreldre får mindre innsyn og at de dermed fjernes som part. Dette høres ut som den gamle kampen om hvem som har rett til å beskytte eller ta ansvar for barna, foreldrene eller myndighetene. Det kan virke som at utvalget vil svekke foreldrenes stilling, men skjuler det bak et påskudd om å styrke barns rettigheter.

Dette høres ikke betryggende ut. Det skal sies barnevernet stort sett gjør bra arbeid, men det er en grunn til at denne etaten tiltrekker seg negativ oppmerksomhet. Thea Totland, daglig leder i stiftelsen Barnas rettigheter, uttalte til abc nyheter i fjor at det er uheldig at sakkyndige advokater får oppdraget direkte fra barnevernet, som altså er en part i saken. Dette er lukrative oppdrag som psykologene vil ha flere av, og det kan påvirke konklusjonen deres. Sivilombudsmann Arne Fliflet uttalte i 2013 til Tidsskrift for norsk psykologforening at barnevernssaker som er til behandling i Fylkesnemdene burde dokumenteres med lyd og bildeopptak. Det har vært saker der det har vært strid om hva som ble sagt, i tillegg til at mange ikke føler seg trygge på at alle som snakker med barna kan kommunisere med dem.

Da er vi tilbake til det diffuse begrepet «barnets beste.» De som snakker med barn har en vanskelig oppgave, for alle mennesker har fordommer. Det betyr ikke at vi er bevisst at vi har disse tankene, men de kan likevel påvirke avgjørelsene våre. En av av sykepleierne hos fastlegen min går med hijab. Hun bruker et moderat, praktisk plagg som bare dekker håret, men jeg kan tenke meg at mange får ulike tanker den første gangen de åpner døra til laboratoriet og ser inn i et ansikt som vitner om en annen kultur. De ordene en saksbehandler bruker i en rapport kan styre leseren i en bestemt retning, og da er det viktig at vi velger ordene med omhu.

svarte foravrtykk og røde som går i motsatt retning

Det er populært å være litt annerledes i dag, men det er nok mer ord enn handling. Det er fremdeles vanskelig å gå sine egne veier.
Foto: Smarnad via freedigitalphotos.net

Vi sier at vi vil ha mangfold i Norge, men vi forventer likevel at alle oppfører seg norsk . Det har ikke bare med etnisitet å gjøre, for jeg vet om en del vestlige innvandrere som møter de samme forventningene. Vi får ofte kommentarer fra skolen om venner. Vi har ei datter som er veldig sosial og flink til å skaffe seg venner. Hun henger derimot ikke med de hun ikke har noe til felles med. Hun lar seg ikke presse til å late som at hun liker noe heller, men velger derimot å gå sine egne veier. Jeg synes ærlig talt hun viser både smak og selvstendighet. Hun har venner i sin egen klasse og i noen andre klasser på samme skole, men de virkelig gode vennene går på andre skoler. Hun går på mellomtrinnet, og har venner både på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Hun har fått venner på ballett, Tween, ferieklubb, hesteridning, Barn er bra-festivalen og på den forrige skolen hun gikk på. Dette er ikke nok for noen. Jenta er elleve år, men det virker som at det allerede er et konformitetspress. Nordmenn følger stort sett normen og det kan virke som at barn skal lære dette tidlig. Hvordan kan det være negativt å oppdra barn til å ta sine egne valg så lenge de ikke skader andre?

Det kan være noen som har fordommer mot familier som bor trangt, familier som har lav inntekt, enslige mødre, de som har en hudfarge eller et livssyn en ikke føler seg komfortabel med, de som velger en alternativ livsstil, er annerledes fordi de ikke har en atypisk nevrologi (autisme, ADHD etc.). Dette har med verdinormer å gjøre. Hvor stor valgfri har vi egentlig?

Det er forøvrig noen som har fordommer om barnevernet også. Det hadde ikke overrasket meg om blogginnlegg ble rammet av leserens holdninger også.

Menneskekompatibel

Aibel klargjør for tiden det 270 meter lange og 52 meter brede skipet Glen Lyon for oljeselskapet BP.

Glen Lyon fra oljeselskapet BP var i Haugesund i sommer. Skipet har et et mannskap, men dette er en industri som jobber med planer om AI.

Jeg beskrev romteknologi, i innlegget Space Cowboys, som har utviklet seg raskere enn lovverket. Vi begynner å nærme oss en annen teknologi som scifi-forfattere har advart om i mange tiår. Det har lenge vært en frykt for at kunstig intelligens skal utvikle bevissthet, noe som sannsynligvis hadde vært dårlig nytt for oss. Tenk deg hvis det f.eks. gikk opp for robotene at de var langt mer intelligente enn de menneskene som skapte dem. Hvorfor skulle maskinene ta ordrer fra en inkompetent og på alle måter mindreverdig livsform?

Stuart Russel ved Center for Human-Compatible Artificial Intelligence ved UC Berkely er uenig at det er den største trusselen. Vi er vant med at maskiner er flinke til å følge ordre, men framtidas roboter vil ikke få detaljerte kommandoer som de veldig primitive industrirobotene vi har i dag. AI innebærer at maskinen får en generell instruks og må deretter vurdere hvordan den bør gå fram for å gjøre jobben på den måten som gagner menneskene best. Tenk deg at en førerløs bil er programmert til å stoppe på rødt lys. Den konkluderer kanskje med at det er dumt å vente hvis en kan hacke trafikklyset. Det er sannsynligvis et problem forskerne må løse lenge før et eventuelt opprør.

Mennesker er irrasjonelle og tar ikke alltid avgjørelser basert på objektive fakta. Vi kan bestemme oss i det øyeblikket vi gir et svar, og vi kan gjøre ting som hverken er i vår eller andres interesse. Mange av oss prioriterer annerledes når vi er 40 år sammenliknet når vi er 20, og vi har kanskje skiftet perspektiv allerede neste måned. Tanken bak prosjektet ved Berkely er at roboter skal lære om og av oss. De skal i framtida lese bøker og studere menneskelig atferd, og på den måten forstå hva som er viktig for oss i de ulike situasjonene. Stuart Russel har muligens et poeng i at framtida ikke er så dystopisk som mange frykter, men jeg synes likevel det er urovekkende når han snakker om maskiner som er menneskekompatible.

Science fiction-forfatteren Isaac Asimov formulerte de tre lovene som AI må følge. De fungerer bra i romanene hans, og jeg er glad i fortellingene, men lovene er urealistiske. Det kan f.eks. være ulike definisjoner eller rettferdiggjørelser av hva et menneske er.

Barneoppdragelse er egentlig programmering. Vi programmerer inn det vi mener er akseptabel atferd, men det er ikke vanskelig å finne eksempler på at lovene ikke fungerer i oss. Det vil bli et problem i maskiner også hvis de skal ha muligheten å ta selvstendige valg. De kan velge å bryte lovene. Det er noen som mener at vi kan overlate de fleste jobbene og beslutningene til roboter i nær framtid, men det er nok noen utfordringer jeg tror det vil ta litt tid å løse.

Pekefingerfolket

Jeg har ofte undret meg over hva det er som får oss til å reagere med indignasjon i noen saker, mens vi i andre, og kanskje mer graverende saker, enten støtter eller stilltiende godtar det kritikkverdige. Det har vært flere saker i media i det siste, men den som virket å engasjere mest viser kanskje de utfordringene mange nordmenn har med å fokusere på noe viktig.

Et av løftene Jens Stoltenberg ga da han ble statsminister var at de skulle bruke mindre penger på å drive regjeringen. Forvaltningen skulle bli mer effektiv, men ifølge en artikkel fra Aftenposten (13.10.2008) brukte De rødgrønne mer penger på byråkrater, konsulenter, representasjonsutgifter til statsrådene enn den foregående regjeringen. Hegner.no skrev samme år at De rødgrønne hadde økt konsulentutgiftene med 52 prosent fra 2002 til 2007.

Statsforvaltningens bruk av konsulenttjenester kom igjen i fokus da VG nylig avslørte at Utenriksdepartementet hadde delt ut en rekke tvilsomme oppdrag. Det virker å være en ukultur uavhengig av hvem som har regjeringsmakt. Norsk barnevern er i realiteten i ferd med å bli privatisert. Ap kritiserte dette i en uttalelse til Fri fagbevegelse for en måneds tid siden, men det var også et problem under De rødgrønne. Da Aftenposten hadde en gjennomgang av de sju største private aktørene fant de at disse hadde hatt et rent overskudd på 550 millioner kroner i perioden 2009-2014. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet kjøpte også private institusjonsplasser for 1,3 milliarder kroner i 2013, ifølge Aftenposten. Dette er heller ikke nødvendigvis problematisk, men det er mange fagfolk og advokater som har varslet om det de mener er lovbrudd og grove overtramp fra barnevernets side, og da regjeringen svarte med å granske anklagene kjøpte de ikke konsulenttjenester, men ga jobben til Helsetilsynet, det kontrollorganet som ikke har fanget opp utfordringene tidligere.

Det foregår forøvrig en veldig spesiell sak på Island for tiden. Norsk barnevern vedtok å plassere et fem år gammelt barn i fosterhjem, men mor tok barnet med seg tilbake til Island, der barnefaren også bodde. Islandsk barnevern har sagt at de kan tilby de samme tjenestene som de norske kollegene sine, men Norge jobber likevel i rettssystemet for å få barnet utlevert, og dermed i realiteten bortført til utlandet. Dette er faktisk en sterk mistillit til et vestlig land. Den loven barnevernet må forholde seg til sier forøvrig at omsorgsovertakelsen er midlertidig, og hvis begrunnelsen for vedtaket var manglende foreldreferdigheter må barnevernet veilede foreldrene både før og etter vedtaket i den hensikt å gjenforene familien. De virker å ha et annet fokus i denne saken.

De lokalpolitikerne som møter i Haugesund rådhus har en vanskelig oppgave foran seg, og hvis de blir presset til å ta imot flere flyktninger, kan det bli vanskelig for Terra-kommunen å gi alle et godt tilbud.

Ingen kan stave ansvarsfraskrivelse raskere enn politikere i en Terra-kommune. Den nåværende posisjonen har lovet å rette opp i alt den ikke hadde ansvar for i opposisjon.

En pressemelding fra Stoltenberg-regjeringen i September 2013 beskrev situasjon i Syria og nabolandene som like alvorlig og akutt som da flyktningene seinere strømmet til Europa. De begrenset likevel hjelpen til å ta imot 1000 flyktninger og oppga samtidig de totale utgiftene til 770 millioner kroner. Det er ikke nødvendigvis problematisk, men det blir et merkelig før og etter bilde som danner seg. Det har nemlig vært et kraftig press mot regjeringen der opposisjonen på Stortinget, media og den trofaste saueflokken (velgerne) har tatt til orde for at vi skal ta inn alle syrere som har anledning til å reise. Det har også vært et krav om at regjeringen skal prioritere syrere foran nordmenn i jobbkøen. Det er lett å være i opposisjon for tiden.

Pekefingeren er anvendelig, for den kan brukes til å rette oppmerksomheten mot andre. Media har rapport om disse sakene, men det virker som at det som skaket oss mest var Therese Johaug. Det er en del utenlandske idrettsutøvere som har begått det feilgrepet det er å bruke medisiner som inneholder et ulovlig stoff. Det spiller ingen rolle om det var et bevisst valg eller et uhell. De må finne seg i å bli straffet. Vi ble opprørte fordi når det gjaldt en av våre egne helter godtok vi ikke reglene. Hadde vi bare vært like opptatt av ærlige politikere og den uretten som myndighetene gjør mot noen familier, ofte der en eller begge foreldrene er innvandrere. Da kunne vi sågar sitte igjen med litt troverdighet etter å ha kritisert USA.

Space Cowboys

måne og jorda

Vi klarer ikke å legge ned våpnene på Jorda. I et uendelig verdensrom uten forpliktende lover kan det bli det ville vesten.
NASA via Wikimedia Commons

Jeg skrev om en mulig kald krig i verdensrommet for et par år siden. Det er en høyst reell mulighet fordi det er ingen som har tenkt på tigeren. Det var et bilde jeg brukte i innlegget Nordmenn rir på tigeren. Jeg viste til et kinesisk ordspråk som sa at det er vanskelig å komme seg av hvis en rir på en tiger. Problemet er ikke å komme seg av, men å gjøre det uten at tigeren spiser deg. Ordspråket betyr at en må løse en situasjon nå eller bli fanget i en situasjon eller et dilemma det er vanskelig å løse seinere.

Det vil vel være en overdrivelse å si at det er bare fred og fordragelig på Jorda, f.eks. mellom de tilfeldig utvalgte landene Israel/Iran, USA/Russland, Iran, Syria og Kina. Romtraktaten fra 1967 skulle sikre fred i verdensrommet. Avtalen slår fast at stater ikke kan gjøre territoriale krav i verdensrommet eller hindre andre stater tilgang, heller ikke til Månen. Det er også forbudt med atomvåpen i verdensrommet.

USA vedtok en lov i fjor som åpner opp for privat amerikansk gruvedrift i verdensrommet. Det er flere private selskaper som arbeider seriøst med å sende mennesker til Mars, bl.a. Elon Musk. Hvis de lykkes i å opprette en permanent base kan de gjøre hva de vil så lenge de respekterer Romtraktaten. Elon Musk grunnla SpaceX, og siden det er en amerikansk farkost som eventuelt sender mennesker til Mars er det amerikansk lov som vil gjelde om bord. Det er sånn det fungerer i internasjonalt farvann på vår egen planet, og det samme prinsippet blir sannsynligvis brukt i verdensrommet.

Det kan bli et rot. De mest aktive i verdensrommet er USA, Russland, Kanada, Kina, Japan, India, Storbritania og Tyskland. Når vi vet at disse landene ikke bare beskytter sine regjeringers interesser, men også private forretningsinteresser fra sine land, kan en konflikt mellom f.eks. gruveselskaper bli bruk som et påskudd. Da kan det fort bli en konflikt om landområder der partene er stater og ikke private. Det er interessant at science fiction-forfattere har advart mot denne utviklingen i alle fall siden 1950-tallet, og nå nærmer vi oss den teknologien som gjør det mulig.

Nordmenn rir tigeren

If you ride a tiger it’s hard to get off.

Den engelske oversettelsen av et kinesisk ordtak blir brukt når en står overfor et dilemma eller en er låst fast i en situasjon en ikke kan komme ut av. Da er den eneste utveien å vente til hele situasjonen har utspilt seg. Du er altså avhengig av at krefter du ikke har kontroll over tilfeldigvis gjør noe som gagner akkurat deg.

Jeg tror det er mange grunner til at Norge kan oppdage hvor ubehagelig det kan være å ri på tigeren. Innvandring er en av sakene, for det er mye som ikke henger på greip når nordmenn snakker om multikulturalisme. Dette begrepet innebærer nemlig at innvandrere ikke trenger å bli integrert i det norske samfunnet. Det er ifølge dette synet likegyldig hva nordmenn mener om religiøse symboler i det offentlige rom, religiøse lover som sharia, eller en veldig annerledes kultur, f.eks. en streng patriarkalsk tradisjon. Det er innvandreres rett å velge sin egen kultur i et multikulturelt samfunn.

Det er mange som ikke tenker over at flyktninger har sett og gjort mye grusomt, og det er langt fra sikkert at de er i stand å arbeide. Det er også mange som møter stengte dører. Den 62 år gamle Maryam Mirzad fra Afghanistan fikk startlån etter 14 år i Norge. Hun kjøpte en leilighet i et borettslag i Sandefjord, men styret stoppet kjøpet fordi de mente at kvinnen ikke snakket godt nok norsk. Vi sier at vi vil ha mangfold, men det er verre med handling.

Det er mange som ikke har tenkt så mye over hva som skjer seinere. De to kurdiske jentene Nawjin og Hawjin ble født på sykehuset i Haugesund i 2004 og 2006. Foreldrene kom til Norge som flyktninger i 2003, men hele familien ble tvangssendt til Iran ifjor. Jentene kunne kanskje ha fått bli hvis foreldrene hadde overlatt dem til det norske barnevernet, men det er et umulig valg. Norske myndigheter forventer også at syrerne reiser hjem igjen etter hvert, og selv de som er født i Norge blir vurdert som flyktninger. Hva skjer når de blir 18 år?

Dette er restene av ei hinderloype i Lotheparken

Illustrasjon. Nå barna forsvinner tar naturen lekeplassen tilbake.

Det har forøvrig vært mange barnevernssaker som gjelder utenlandske statsborgere. Det er en sak som opprører mange islendinger for tiden. Ei islandsk mor ble fratatt omsorgen for sitt fem år gamle barn, men hun reiste tilbake til Island der barnets far også bor. Det norske barnevernet har engasjert en advokat i Island og begjært barnet utlevert til Norge, som om vi snakker om en kriminell. Den islandske domstolen har foreløpig gitt det norske barnevernet medhold, men avgjørelsen er anket.

En kan kan undre seg over hvorfor barnevernet gjør dette når det islandske barnevernet sier at det gjerne overtar saken. Denne saken er dessverre ikke enestående, og det er flere lands myndigheter som har beskyldt Norge for å stjele barn. Det høres i utgangspunktet ut som en latterlig påstand, men en kan lure når de ikke har tillit til at det islandske barnevernet kan gjøre en god jobb. For vi snakker vel om å hjelpe barnet, ikke om å vinne en krangel?

Dette er bare noen områder som kan skape vanskeligheter, og det er ikke bare et spørsmål om hudfarge, men om alt vi oppfatter som unorsk. Innvandrere kan muligens finne seg i ulik behandling i et par generasjoner, men vi kan oppleve at vi har skapt et dilemma vi ikke kan løse med fredelige midler.

http://www.advokatsylte.no/barn/islendere-i-harnisk-over-norsk-barnevernssak

Boligløgnen

rådhuset i Haugesund

Politikerne som møtes i denne bygningen bestemmer boligpolitikken i Haugesund.

Det er ikke så enkelt å sette kaffen i halsen, men jeg klarte det nesten i morges. Jeg hørte på en av de lokale radiostasjonene at Haugesund og Karmøy er to av seks kommuner som konkurrerer om en statlig pris for boligsosialt arbeid. Begge kommunene har ifølge Radio Haugaland økt satsingen på bosetting av vanskeligstilte i samfunnet.

Det kan bety flere ting, men et startlån gjennom kommunen skal offisielt hjelpe barnefamilier, folk som mottar trygd eller andre ytelser og sågar de som ikke klarer å betjene gjelda, og som dermed kan bruke startlånet til å refinansiere. Et startlån kan ifølge Husbanken hjelpe mennesker i disse situasjonene med å sikre en trygg boligsituasjon, enten det er en ny bolig eller en eksisterende som en er i fare for å miste. Haugesund kommune sier på hjemmesidene sine at startlånet kan finansiere hele boligen eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Den sannheten har visse modifikasjoner, for det de ikke sier er at 400 000 kroner er det maksimale du kan låne. Du kan finne gamle hus/leiligheter i Haugesund som koster 1,3-1,5 millioner kroner, men nye leiligheter koster sjelden under 2 millioner. Da er 400 000 knapt som egenkapital, og det er dessuten mange banker som ikke vil gi lån til de som trenger startlån, selv om kommunen altså hjelper med dette.

A. Utvik er veldig aktiv på dette markedet og de bygger Husbankfinansierte leiligheter over hele regionen. Jeg bor like ved Hollenderhaugen bak Haugesund stadion der noen av dem er under oppføring. De er 80 prosent Husbankfinansierte, men de leilighetene som er ledige koster mellom 2,7 (60 m²) og 5,4 millioner (118 m²) kroner. Da blir 20 prosent en betydelig sum, faktisk nesten like mye som andre betaler for et hus, og disse prosjektene har dessuten ofte en ganske høy fellesgjeld. Renta er for tiden på veldig gunstige 1,57 prosent, men en kan spørre seg hvorfor velferdsstaten strekker seg langt for at de som har råd til en veldig dyr leilighet skal få et billig lån, mens andre får avslag på et lån som er tilpasset inntekten de har. Dette er likevel penger de må betale tilbake, og skulle en få redusert inntekten sin bare litt, vil mange av disse havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Det vil ikke skje fordi de hadde uflaks eller ble ofre for uforutsette hendelser, men fordi myndighetene ga dem et unødvendig stort lån. Da har kommunen faktisk skapt ei luksusfelle, eller for å si det på en annen måte, myndighetene har sørget for at førtidspensjonering er mindre sannsynlig.

Hvis Husbanken er en del av velferdsstaten, hvordan kan vi la dette skje? Haugesund har forøvrig en ordfører fra Ap.

Separasjonen

Jeg husker en ekskursjon vi hadde til riskmomumentet Haraldshaugen da jeg gikk på barneskolen. Jeg liker ikke forandring og det føles på en måte godt at noe er det samme som det var for 35 år siden.

Vi har en litt splittet personlighet for vi vil ikke ha det norske, samtidig som vi forventer det av innvandrere.

Jeg er i ferd med å ta ut separasjon. Autisme og de andre temaene jeg skriver om vil derfor gå hver sin vei. Jeg opprettet Frihetens pris for to å siden for å skrive mer politiske innlegg, men jeg hadde for mange prosjekt samtidig, og det ble aldri tid. Nå blir dette den vante bloggen der jeg skriver om alt mulig, mens jeg på skriveloftet vil fokusere på autisme og NLD. Jeg er uten pc for tiden og har derfor begrensete muligheter til å skrive og til å overføre de gamle innleggene, så det blir en periode med separasjon før den endelige skillsmissen.

Dette var de første nye tankene jeg publiserte på Frihetens pris:

Taushetsspiralen er en teori som den tyske statsviteren Elizabeth Noelle-Neumann foreslo i 1974 som en mulig forklaring på hvorfor det tyske folket ikke stoppet Hitler. Naziregimet var nemlig ikke …

Source: Ekkokammeret

%d bloggers like this: